Sa oled siin

Pärnu muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamise avakoosolek

pühapäev, 02.02.2020
13:00
17:30
Nikolai 26, Pärnu

2. veebruaril 2020 toimus Pärnu Vanalinna põhikoolis Pärnu muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamise avakoosolek, mis keskendus küsimusele mille poolest on väärtuslik Pärnu muinsuskaitseala? Lisaks räägiti, kuidas ühiselt muinsuskaitseala väärtusi paremini hoida, esile tuua ning mis peaks uues korras olema teistmoodi võrreldes praegusega.

Järgmine avalik arutelu on plaanitud juunisse, kus räägime täpsemalt kokkulepetest väärtuste hoidmiseks.  

Kokkuvõte

Avakoosolekul osalenute jaoks on Pärnu väärtused mitmekesised, olulise eripärana tõsteti enam esile rannaala, puiesteid ja parke, aga nimetati ka hoonete tihedust ja struktuuri, jalutatavat ja inimmõõtmelist linnaruumi, kihilisust, jpm. Planeerimises ning pärandi hoidmisel oli kohalolijate arvates oluline mitmel tasandil tasakaalu otsimine, eelkõige suvekülalise ja elanike huvide, aga ka uue ja vana väärtustamise vahel. Muinsuskaitset ei nähta ainult piirangualana, küll aga nenditi, et puudu on teavitusest, nõustamisest, koolitustest ja toetustest, mis aitaks pärandi hoidmist mõista ja koostööd teha. Koostööle kohalike elanikega aitaks osalenute arvates kaasa kommunikatsioon, selged sõnumid, arusaadavad ja kõigile ühtviisi kehtivad reeglid, toetav ja nõustav suhtumine ning lahenduste otsimine, aga ka pingutused erinevate huvide mõistmiseks ja nendega paremini arvestamiseks, sh laiem kaasamine (nt ettevõtjate, arendajate) otsuste tegemisse. 

Objektidest räägiti kesklinna sillast ning tehti mh ettepanek vana silla säilitamiseks kergliiklusele ning jalakäijatele, uue ehitamiseks autodele ja ühistranspordile. Seni vähem tähelepanu saanuna toodi esile tööstuspärandit (Okase katlamaja, Pärnu kolledži kompleks, vana õlletööstus Sütevaka gümnaasiumi vastas) ning vajadust loomelinnaku-laadsete arenduste järele (mis hakkab kujunema Kalamehe kvartalis, jõe ääres, linna poolt aitavad kaasa arenguteenistus ja SAPA). Kohalikku omavalitsust nähakse olulise muinsuskaitse-eesmärkide saavutamise toetajana -  näiteks oodatakse linnavalitsuselt tihedamat koostööd ja jõulisemat visiooni planeerimises; võimalikke täiendavaid toetusi neile, kes soovivad oma kodu korda teha, kuid kelle jaoks nõuete järgimine on liiga kallis. Vajadus restaureerimise nõustamiskeskuse järele toodi välja ning rõhutati ka pärandihariduse ja väärtuskasvatuse olulisust, koostööd asumiseltsidega

Ürituse kava

  • 13.00 Tervitus
  • 13.10 Ülevaade Pärnu muinsuskaitseala kujunemisest ja väärtustest /// Helle-Triin Hansumäe, Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik
  • 13.25 Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise protsessi tutvustus /// Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juht Anni Martin 
  • 13.40 Pärnu muinsuskaitseala eripära ja iseloom kuurortlinnana, professor Mart Kalm
  • 14.10 Vestlusring Pärnu muinsuskaitseala väärtustest ja eesmärkidest. Osalevad linnapea Romek Kosenkranius, professor Mart Kalm, arendaja (ettevõtja?) Viljo Vetik, turundaja Errit Kuldkepp ja kogukonna liige Indrek Aija. Vestlust juhib Eesti Arhitektide Liidu esimees Katrin Koov     
  • 15.10 Sissejuhatus aruteludesse
  • 15.20 Jalasirituspaus kohvi ja tummiste suupistetega
  • 15.35 Arutelu laudkondades  
  • 17.00 Kokkuvõtted      

 

Ettekanded

 

Loe täpsemalt Pärnu muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamise kohta www.muinsuskaitseamet.ee/parnu-muinsuskaitseala-kaitsekorra-koostamine 

 

Lisainfo

Anni Martin
Ehituspärandi valdkonna juht
506 1835
anni.martin@muinsuskaitseamet.ee

Helle-Triin Hansumäe
Pärnumaa nõunik
5191 6225
helle-triin.hansumae@muinsuskaitseamet.ee