Sa oled siin

Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise avakoosolek

Teisipäev, 18.02.2020
16:30
20:15
Tartu Ülikooli muuseumi valge saal (Lossi 25)

18. veebruaril 2020 toimus Tartu Ülikooli muuseumis Tartu muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamise avakoosolek, mis keskendus küsimusele mille poolest on väärtuslik Tartu vanalinna muinsuskaitseala? Lisaks räägiti, kuidas ühiselt muinsuskaitseala väärtusi paremini hoida, esile tuua ning mis peaks uues korras olema teistmoodi võrreldes praegusega.

Kokkuvõte

Avakoosoleku aruteludes otsiti seoseid hea elukeskkonna loomise ning muinsuskaitseliste eesmärkide vahel – vanalinna elanikel peab olema mugav elada, hooneid tuleb kasutuses hoida ja ligipääs neile peab säilima. Olulised on vaated – väärtustena tõsteti esile Emajõe ja Toomemäe vaateid, vaated vanale anatoomikumile, toomkirikule, tähetornile; aga ka kaugvaateid, tänavavõrku, nurgataguseid, kulunud fassaade. Osalejad leidsid, et vaateid Toomelt linnale saaks paremini avada, kui kärpida Toomemäe puistut.

Olulisena nähakse Tartu linnas eelkõige vana ja uue oskuslikku ühendamist – et erinevad lood ja ajalugu oleks eksponeeritud ning uus ja vana maitsekalt ning mõtestatult seotud. Muinsuskaitseala arendamisel tuleks leida üles seosed linnaruumi arendusplaanidega – kuidas Emajõgi paremini linnaruumiga integreerida, vältida valglinnastumist ja soosida tiheasustust, toetada alternatiivseid transpordivõimalusi, sh jalgsi käimist ja jalgrattasõitu, ühistransporti. Liiklemisega on seotud ka ootus tänavaruumi võrdsemaks jagamiseks liiklejate vahel. Teiseks toodi vestlustes välja muinsuskaitse seosed kogukonna ja identiteediga – pärandi hoidmiseks on oluline tihedam suhtlus vanalinna elanikega, nende algatuste võimaldamine ja kohaliku kogukonna tugevdamine. Kasu oleks Kultuuripealinn 2024 tegevustega plaanide ühildamisest – sh näiteks kogu lõunaregiooni kaasamine, kampaania muinsuskaitse objektide korda tegemiseks (sh toetus omanikele). Pärandi hoidmiseks vajavad omanikud rohkem infot ja abi, nutikate lahenduste jagamist, infot sellest, kuidas oma maja korrashoiuga saab igaüks väärtust luua. 

Kava

16.30 Mariann Raisma juhtitud ringkäik Tartu Ülikooli muuseumi püsinäitusel
17.00 Tervitus
17.10 Ülevaade Tartu muinsuskaitseala kujunemisest ja väärtustest /// arhitektuuriajaloolane Leele Välja
17.30 Muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise protsessi tutvustus /// Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juht Anni Martin   
17.45 Sissejuhatus aruteludesse

Jalasirutuspaus kohvi ja suupistetega

18.10-19.30 Arutelu laudkondades  
19.30-20.15 Kokkuvõtted     

 

Ettekanded

Loe lähemalt kaitsekorra koostamise kohta www.muinsuskaitseamet.ee/tartukaitsekord

 

Lisainfo

Anni Martin
Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juht
506 1835
anni.martin@muinsuskaitseamet.ee

Egle Tamm
Tartu linna kultuuriväärtuste vanemspetsialist
580 03749
Egle.Tamm@raad.tartu.ee