Sa oled siin

Sillamäe plaanitava muinsuskaitseala kaitsekorra koostamist tutvustav üritus

Neljapäev, 21.10.2021
17:30
Sillamäe kultuurimaja

Ootame kõiki Sillamäe elanikke, kinnisvara omanikke ja teisi huvilisi osalema kavandatava muinsuskaitseala kaitsekorra koostamist tutvustaval teisel avalikul koosolekul, mis toimub neljapäeval, 21. oktoobril kell 17.30 Sillamäe kultuurikeskuses, Kesk 24.

Koosoleku eesmärgiks on tutvustada, kuhu on töörühm kaitsekorra koostamisega jõudnud. Anname ülevaate Sillamäele kavandatava muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu mustandist, hoonete kaitsekategooriate ettepanekutest ning kavandatava muinsuskaitseala piiride paiknemisest. Samuti arutame teemadel, millele ootame Teie kaasabil vastuseid.

Vaata grupitöö protokolli (PDF).

Kava:
17.30 Tervitus, Tõnis Kalberg, Sillamäe linnapea
17.40 Ülevaade senisest kaitsekorra koostamise protsessist, Kalle Merilai, Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõunik
17.50 Ülevaade kaitsekorra mustandist, Madis Tuuder, kaitsekorra töörühma ekspert
- muinsuskaitseala eesmärgi sõnastuse ettepanek;
- muinsuskaitseala väärtused ja hoidmise põhimõtted;
- ehitiste kaitsekategooriatesse jagamise põhimõtted ning nendest tulenevad üldised põhimõtted ehitamisel, restaureerimisel ja konserveerimisel;
- muinsuskaitseala ja kaitsevööndi piiride paiknemine
18.20 Arutelud laudkondades
18.50 Kokkuvõtted

Lisainfo:
www.muinsuskaitseamet.ee/sillamaekaitsekord

NB! Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 29. juuli otsusest pääsevad avalikule arutelule ainult COVIDi vastu vaktsineeritud ja/või läbipõdenud või negatiivse testi teinud inimesed, kes peavad esitama uksel vastava tõendi. Erandiks on alla 18-aastased noored, kelle puhul vastavalt valitsuse otsusele tõendit kontrollima ei pea. Tõendite vormistamise kohta saab täpsemalt lugeda kriis.ee lehelt.
------------------------------------------
Мы ждем всех жителей Силламяэ, владельцев собственности и других заинтересованных лиц для участия во второй публичной встрече, посвященной составлению порядка охраны планируемой зоны охраны наследия, которая состоится в четверг 21 октября в 17.30 в Силламяэском культурном центре по адресу Кеск 24.

Цель встречи – познакомить собравшихся с тем, чего достигла рабочая группа в подготовке порядка охраны. Мы дадим обзор проекта порядка охраны планируемой в Силламяэ зоны охраны наследия, предложений по категориям охраны зданий и местоположению границ предлагаемой зоны охраны наследия. Кроме того, мы обсудим темы, на которые с Вашей помощью ждем ответов.

Протокол групповой работы. (PDF)

Программа:
17.30 Приветствие, Тынис Калберг, мэр Силламяэ
17.40 Обзор текущего процесса составления порядка охраны, Калле Мерилай, советник Департамента охраны историко-культурного наследия по Ида-Вирумаа
17.50 Обзор проекта порядка охраны, Мадис Тудер, эксперт рабочей группы порядка охраны
- предложение по формулировке целевого назначения зоны охраны наследия;
- ценности зоны охраны наследия и принципы их сохранения;
- принципы классификации зданий по категориям защиты и вытекающие из этого общие принципы строительства, реставрации и консервации;
- расположение границ зоны охраны наследия и ее защитного пояса
18.20 Дискуссии за столами
18.50 Итоги

Дополнительная информация:
www.muinsuskaitseamet.ee/sillamaekaitsekord

NB! Согласно решению Правительства Республики от 29 июля, на публичное обсуждение допускаются только лица, которые были вакцинированы против COVID и/или переболели или получили отрицательный результат теста, о чем им нужно будет предъявить у дверей соответствующую справку. Исключение составляют молодые люди в возрасте до 18 лет, у которых, согласно постановлению правительства, не нужно проверять справки. Подробнее об оформлении справок можно прочитать на странице kriis.ee.