Sa oled siin

Võru muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise avakoosolek

Neljapäev, 29.09.2022
17:00
19:30
Võru kultuurimaja Kannel

29. septembril kell 17.00–19.30 toimus kultuurikeskuses Kannel Võru muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise avakoosolek, kuhu kogunes Võru vanalinna tuleviku teemal kaasa rääkima 33 inimest, kelle hulgas oli nii kohalikke elanikke, linnavalitsuse esindajaid kui ka külalisi väljaspoolt Võrut.

Ettekanded:

 

Ettekannetele järgnes arutelu Võru vanalinna väärtustest, mida modereeris Christo Alliksoo (DD Stratlab). 

Arutleti nelja suurema küsimuste bloki üle ja toodi välja nii positiivset, mida tuleks Võru vanalinna osas kindlasti säilitada, kui ka negatiivset, mille parendamisel saaks muinsuskaitseala uus kaitsekord lahendusi pakkuda. Räägiti Võrust kui rahulikust, rohelisest ja ajaloolise puitarhitektuuriga elukeskkonnast, kus on hea viibida nii kohalikul elanikul kui külalisel ja mille olemasolevate väärtuste säilitamine on muinsuskaitseameti, kohaliku omavalitsuse ja elanike ühine eesmärk, mille nimelt koostööd teha ja pingutada. 

 

Koosolekul kõlama jäänud mõtted ja ideed koondas Christo Alliksoo alljärgnevaks ülevaatlikuks kokkuvõtteks:

 • Millised on tunnetatavad väärtused Võru vanalinna muinsuskaitsealal?
 • Ajalooline miljööväärtus
 • Puitmajad
 • Punane tellisarhitektuur
 • Ajalooline ja kaunis tänavate võrk, Järve suunas jooksvad tänavad
 • Pargid, alleed: Kandle park, Katariina allee jne
 • Vanalinn kui elupaik
 • Rahulik, puhas, turvaline, privaatne keskkond
 • Isiklik aed, sisehoov, suured krundid, lilled - elu nagu maal
 • Mugav liikuda jalgsi
 • Väärtuse loob elanik - pühitud teed, niidetud muru
 • Ühtlane haljastus renoveeritud tänavatel, kaunis kõrghaljastus
 • Eriti ilus taevast vaadates
 • Väikesed ettevõtted
 • Pingid (võiks olla rohkem)
 

Mida ja kuidas tuleks teha, et neid vanalinna väärtusi kaitsta?

 • Uued kaitseala piirid, mis jookseks mööda tänavaid ja/või oleks loogilised ja selged
 • Hooned kategooriate alusel, ala ühtlane
 • Kultuuriväärtustega hoonete tähistamine
 • Uued hooned võiks olla kooskõlas miljööga
 • Informeerimine, kommunikatsioon
 • Info levitamine selle kohta, mida muinsuskaitsealal teha tohib
 • Piirangute selgitamine
 • Värvisoovitused omanikule
 • Koostöö korteriühistutega, kaasamine
 • Kruntide haljastuse kõrgusjooned
 • Leebemad nõuded, et vähendada omaniku kulutusi
 • Päikesepaneelide kasutamise lubamine
 • Toetused omanikule
 • Erisoodustused või toetused väikeettevõtjale
 • Kergliikluse soodustamine
 • Pöörata tähelepanu ka alale, mis jääb piiride kõrvale
 • Pakkuda abi kasutamata majade müümisel
 • Ühtsed nõuded kõigile (häirib kui naaber paneb nt plastaknad)
 

Kuidas saab muinsuskaitseala panustada linna arengusse?

 • Turism elavdab elu kogu linnas
 • Ilma muinsuskaitseta ei saa säilitada vanalinna väärtusi
 • Tõmbab uusi elanikke
 

Kuidas parandada koostööd pärandi hoidmisel ja arendamisel?

 • Rohkem arutelusid ja koolitusi, kuidas renoveerida ja hoida
 • Uute munitsipaalmajade asemel võiks KOV renoveerida vanu maju eesmärgiga neid välja üürida
 • Toetuste ja projektide promomine omanikele
 • Kogukonnaaktiivsus, ühistalgud
 • Muinsuskaitsealast positiivse kuvandi loomine
 • Üritused, klubid kus jagada infot ja kogemusi
 • Kinnisvaramaaklerite kaasamine arutelusse
 • Märkamine, tunnustamine
 • Ühtsete nõudmiste kokkuleppimine päästeameti, KOV ja muinsuskaitse vahel.

 

Suur tänu kõikidele osalejatele!

Lisainfo

Tiina Pettai
Muinsuskaitseameti Võrumaa nõunik
53068625
tiina.pettai@muinsuskaitseamet.ee
 

Anu Lepp
Muinsuskaitseameti Põlvamaa nõunik
58669436
anu.lepp@muinsuskaitseamet.ee