Sa oled siin

Rakvere muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik väljapanek

Teisipäev, 15.08.2023 kuni pühapäev, 24.09.2023

Muinsuskaitseamet on algatanud Rakvere muinsuskaitseala kaitsekorra avaliku menetluse ning algab eelnõu avalik väljapanek. Ootame kõiki Rakvere muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõuga tutvuma 15. augustist kuni 24. septembrini 2023 Muinsuskaitseameti veebilehel muinsuskaitseamet.ee/rakverekaitsekord ning eelneval kokkuleppel ameti Rakvere kontoris (Kreutzwaldi 5).

Praegu kehtiv Rakvere muinsuskaitseala põhimäärus võeti vastu 2006. aastal. 2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet koostanud uued kaitsekorrad kõikidele muinsuskaitsealadele, sealhulgas Rakvere muinsuskaitsealale.

Rakvere muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu täpsustab ala nimetust, eesmärke ning muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi piire. Eelnõus on loetletud ala väärtused ning nende hoidmise põhimõtted. Uuendusena on hooned jagatud kaitsekategooriatesse, millest lähtuvad nõuded ja leevendused. Muudatused võimaldavad kohaldada muinsuskaitsealal kehtivaid nõudeid paindlikumalt. 

Eelnõu avaliku väljapaneku jooksul, 15. augustist kuni 24. septembrini 2023 on kõigil võimalik esitada selle kohta arvamusi ja ettepanekuid kirjalikult, saates need Muinsuskaitseametile e-posti teel info@muinsuskaitseamet.ee või aadressil Pikk tn 2, 10123, Tallinn.

Kaitsekorra avalik arutelu toimub 3. novembril 2023, algusega kell 16.30 Villa Theresa seminariruumis (Tammiku 13, Rakvere), kus Muinsuskaitseamet tutvustab eelnõule esitatud arvamusi ja ettepanekuid ning ameti seisukohti. Osavõtuks registreerumine: muinsuskaitseamet.ee/rakverearutelu.

Rohkem infot Rakvere muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise kohta leiab Muinsuskaitseameti veebilehelt muinsuskaitseamet.ee/rakverekaitsekord.