Sa oled siin

Majandustegevusteade ja pädevustunnistus

Muinsuskaitse valdkonnas tegutsemiseks peab ettevõtjal olema leping pädeva isikuga või ta peab olema füüsilisest isikust ettevõtjana ise pädev isik.

Ettevõte peab esitama majandustegevusteate MTR-i järgmistel muinsuskaitse valdkonna tegevusaladel tegutsemiseks:

 1. mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine;
 2. mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine;
 3. uuringukava koostamine ja uuringu tegemine;
 4. planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine;
 5. mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine;
 6. muinsuskaitselise järelevalve teostamine;
 7. veealusele mälestisele sukeldumise teenuse pakkumine.

Muinsuskaitse valdkonna tegevusalade täpsem jagunemine, arvestades mälestise liiki ja materjali, on kehtestatud Kultuuriministri määrusega nr 26. 

Vaata Kultuurimälestiste registrist:

Pädev isik on asjatundja, kes teeb, kontrollib või juhib tööd oma pädevusega seonduval muinsuskaitse valdkonna tegevusalal ja vastutab selle eest.

Isiku kvalifikatsiooni vastavust pädevuse nõuetele tõendab pädevustunnistus, mis annab õiguse tegutseda tunnistusel märgitud tegevusalal. 

Vaata Kultuurimälestiste registrist:

Loe altpoolt pädevustunnistuse taotlemisest.

 

Kuidas taotleda pädevustunnistust?

Eeldused pädevustunnistuse taotlemiseks:
 

 • vastavalt tegevusalale riiklikult tunnustatud kõrgharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon;
 • pidev tegevus soovitud tegevusalal vähemalt neli viimast aastat;
 • tegutsemiseks ehitismälestisel, ajaloomälestisest kalmistul ja kirikuaias peab isik lisaks töökogemusele olema läbinud soovitud tegevusalale vastava täienduskoolituse.

Muinsuskaitseamet võib otsustada, et kõrghariduse ja täienduskoolituse nõuet ei ole vaja täita ehitise konserveerimise ja restaureerimise tegevusalal tegutsemiseks, kui töö ei hõlma teiste töö juhtimist ja korraldamist.

Ametil on õigus piirata pädevustunnistuses isiku tegutsemisõigust lähtuvalt taotleja oskustest teatud liiki ja teatud materjalist mälestistega töötamisel.

Veealusele mälestisele sukeldumise teenuse tegevusalal pädevustunnistuse taotlemisel peab olema:

 • muinsuskaitseameti antud sukeldumisluba;
 • rahvusvaheliselt tunnustatud sukeldumisinstruktori litsents.

 


 

 

Pädevustunnistuse taotlemine

Pädevustunnistus antakse välja 5 aastaks.

Pädevustunnistuse saamiseks esitab taotleja ametile taotluse läbi Kultuurimälestiste registri.

 • Pädevustunnistuse taotlemiseks logige Kultuurimälestiste registrisse füüsilise isikuna.
 • Valige: Erialane pädevus – Pädevustunnistuste taotlused – Lisa taotlus
 • Kontrollige üle isikuandmed.
 • Hariduse andmed on võimalik pärida ja lisada dokument, kuid kui päring ei anna tulemusi, siis tuleb andmed käsitsi sisestada ning lisada haridust tõendav dokument.
 • Sisestage täienduskoolituse andmed.
 • Kutsetunnistuse andmed on võimalik pärida, kustutage kehtetud või mitteasjakohased kutsetunnistused.
 • Sisestage taotletavad pädevused – mälestiste liigid, millel soovite töid teha ning tegevusalad koos täpsustusega.
 • Iga taotletava tegevusala kohta sisestage tööalane kogemus pidevalt viimasel neljal aastal.
 • Viimasena lisage riigilõivu tasumise kinnitusena kviitung.
 • Peale salvestamist suunab register järgmisele lehele, kus on võimalik andmed üle vaadata, allkirjastada taotlus ja esitada.

Taotluse läbivaatamise eest tuleb vastavalt riigilõivuseadusele (§ 143) tasuda riigilõivu 50 eurot. 

Makse saaja:

Rahandusministeerium

SEB pank EE891010220034796011
Swedbank  EE932200221023778606
LHV Pank EE777700771003813400
Luminor Bank  EE701700017001577198
 
Viitenumber: 2900082359 (riigilõivud)

Amet lahendab pädevustunnistuse taotluse 30 päeva jooksul.

 

Põhjused pädevustunnistuse andmisest keeldumiseks

Amet keeldub pädevustunnistust andmast, kui taotleja:
 

 1.  ei vasta pädevustunnistuse taotlemiseks vajalikele eeldustele;
 2.  tehtud tööd ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele;
 3.  on pädevustunnistuse taotlemisel esitanud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad oluliselt pädevustunnistuse andmise otsustamist;
 4.  ei ole tasunud nõutavat riigilõivu.

Amet keeldub pädevustunnistust pikendamast, kui taotleja:
 

 1.  ei ole tegutsenud soovitud tegevusalal pidevalt vähemalt neli viimast aastat;
 2.  tehtud tööd ei vasta käesolevas seaduses sätestatud nõuetele;
 3.  on tehtud tööde käigus rikkunud või hävitanud mälestise, maailmapärandi objektil asuva ehitise või nende osa;
 4.  ei ole tasunud nõutavat riigilõivu.

Lisaks võib amet keelduda pädevustunnistust pikendamast, kui taotleja:

 1.  ei ole esitanud nõuetekohast käesolevas seaduses sätestatud aruannet;
 2.  on pädevustunnistuse pikendamisel esitanud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad oluliselt pädevustunnistuse andmise otsustamist.
 

Lisainfo: 
 

Maiu Kauber
Pädevustunnistuste spetsialist
5397 6042
maiu.kauber@muinsuskaitseamet.ee