Sa oled siin

Pädevustunnistuse pikendamine

Uue muinsuskaitseseaduse jõustumisega alates 1. maist 2019 uuenesid ka Muinsuskaitseameti poolt väljastatava pädevustunnistuse põhimõtted, varasema nimetusega vastutava spetsialisti tegevusluba. Lisaks uuele nimele on peamise muudatusena pädevustunnistused nüüd ka tähtajalised, kehtivusega viis aastat.  

 

Seaduse selliselt muutmise eesmärk oli, et mälestistel töötaksid kindlasti valdkonna ja selle arengutega hästi kursis olevad isikud, et tagada seeläbi tööde kõrge kvaliteet ning tellijate rahulolu.

 

Millal peab pädevustunnistust pikendama?

Kui soovite oma tegevust muinsuskaitsevaldkonnas jätkata, tuleb Teil vähemalt 30 päeva enne vastutava spetsialisti tegevusloa lõppemise tähtaega esitada Muinsuskaitseametile taotlus tegevusloa ehk pädevustunnistuse pikendamiseks. Kehtivuse kaotanud pädevustunnistust enam pikendada ei saa.

 • Peale 1. jaanuari 2014 välja antud töid juhtiva vastutava spetsialisti tegevusluba kehtib kuni 31. detsembrini 2021.
 • Peale 1. maid 2019 väljastatud pädevustunnistused kehtivad selle väljaandmise päevast alates 5 aastat ja nende uuendamine toimub jooksvalt.

Pädevustunnistust ei pea taotlema isik, kellel on kutseseaduse kohane kutse, mille kutsestandard sisaldab muinsuskaitsealast pädevust.

 

Kuidas toimida?

Taotluste menetlemise aeg on 30 päeva ja pädevustunnistus kehtib viis aastat.

 • Kontrollige Teile omistatud vastutava spetsialisti tegevusloa ehk pädevustunnistuse kehtivusaega Kultuurimälestiste registris.
  •  Kui pädevustunnistus on väljastatud pärast 1. jaanuari 2014, siis saate pikendamise taotluse (DOC) esitada alates 1. novembrist 2021.
 •  Veenduge, et Teie tegevus vastab pädevustunnistusega isikule esitatavatele nõuetele:
  •  Te olete tegutsenud soovitud tegevusalal pidevalt vähemalt neli viimast aastat;
  •  Teie tehtud tööd vastavad muinsuskaitseseaduses sätestatud nõuetele;
  •  Te ei ole tehtud tööde käigus rikkunud või hävitanud mälestist, maailmapärandi objektil asuvat ehitist või nende osa.
  •  Te olete Muinsuskaitseametile esitanud kõik nõuetekohased aruanded.
 • Kui Teie tegevusluba on väljastatud pärast 1. jaanuari 2014, siis alates 1. novembrist 2021 saate esitada Muinsuskaitseametile järgmised dokumendid:
  •  Pikendamise taotlus (DOC)
  •  Haridust tõendav dokument  tuleb esiatada ainult siis, kui andmed on vahepeal muutunud
  •  Tehtud tööde loetelu, mis sisaldab tööde kirjeldust ja vajadusel fotomaterjal

  •  Andmed riigilõivu tasumise kohta. Riigilõivu suurus on 50 eurot

Makse saaja:

Rahandusministeerium
SEB pank
a/a EE891010220034796011

Viitenumber: 2900082359 (riigilõivud)

Taotluste menetlemise aeg on 30 päeva ja pädevustunnistus kehtib viis aastat.

Lisaküsimustele vastab Muinsuskaitseameti pädevustunnistuste spetsialist Maiu Kauber, maiu.kauber@muinsuskaitseamet.ee, 53976042.

Lisainfo pädevustunnistuste kohta on leitav siit.

 

Lisainfo

Maiu Kauber
Pädevustunnistuste spetsialist
5397 6042
maiu.kauber@muinsuskaitseamet.ee