Sa oled siin

Paide asulakoha arheoloogiamälestiseks tunnistamise menetlus

 

Muinsuskaitseamet menetleb Paide linna idaosas asuva asulakoha arheoloogiamälestiseks tunnistamist. 

Muinsuskaitseseaduse § 17 lõike 1 kohaselt ootame Teie arvamusi ja vastuväited õigusakti eelnõule  (PDF)hiljemalt 3. juuniks 2022 e-posti aadressile info@muinsuskaitseamet.ee või postiaadressile Pikk tn 2, Tallinn 10123.

 

Paide linn 1683. aasta S. Waxelbergi kaardil. Näha on linnust ja vallikraavi, lisaks linna tänavate võrgustikku, mis on suuresti tänapäevani säilinud. EAA.5393.1.9 

 

 

  Menetluskäik

  • 21. juulil 2021 võttis Muinsuskaitseamet Paide asulakoha ajutise kaitse alla ja pikendas ajutise kaitse tähtaega kultuuriväärtuse väljaselgitamiseks ja arvamuste küsimiseks 18. jaanuaril 2022.
  • 21. aprillil 2022 algatas amet Paide asulakoha arheoloogiamälestiseks tunnistamise menetluse.

  Muinsuskaitseseaduse § 17 lõike 1 kohaselt ootab Muinsuskaitseamet arvamusi ja vastuväited mälestiseks tunnistamise ja sellele kaitsevööndi määramise kohta kirjalikult hiljemalt 3. juuniks 2022 e-posti aadressile info@muinsuskaitseamet.ee või postiaadressile Pikk tn 2, Tallinn 10123.

  Muinsuskaitseamet kaalub laekunud arvamusi ja vastuväiteid ning vajadusel täiendab eelnõud või kui selguvad asjaolud, mille tõttu mälestiseks tunnistamine ei ole põhjendatud, lõpetab menetluse. Kui eelnõud muudetakse oluliselt, saadab amet selle uuesti tutvumiseks. Vastasel juhul edastab amet mälestiseks tunnistamise ettepaneku koos õigusakti eelnõuga kultuuriministrile otsuse tegemiseks orienteeruvalt juulis 2022.

   

  Ajalugu

  Paide varase asutuste kohta on andmeid vähe säilinud. 13. sajandil rajati Paidesse ordulinnus ning sellega on seotud ka Paide linna teke. Ala võimalikust 13. sajandile eelnevast asustusest andmed puuduvad. Paide keskaegse asustuse kohta on arheoloogilist infot saadud ennekõike Paide vanalinna muinsuskaitsealalt, ent 2021. aasta arheoloogilised uuringud väljaspool muinsuskaitseala näitasid, et asulakoha arheoloogilist kultuurkihti esineb ka seal. Arvestades ajalooliste kaartide analüüsi ning arheoloogiliste uuringute tulemusi võeti Paide kesk- ja varauusajal asustatud ala 2021. aastal asulakohana ajutise kaitse alla. Ajutise kaitse all oleval alal oli 2021–2022 võimalik teha täiendavaid arheoloogilisi uuringuid, mis aitasid asulakoha piire täpsustada.

  Uuringute käigus avastati nii uusaegset kui ka keskaegset arheoloogilist kultuurkihti ja ehitiste jäänuseid. Üksikuid keskaegseid esemeid oli varasemalt leitud näiteks Posti ja Valli tänavate vaheliselt alalt, kust 2017. avastati muuhulgas tõenäoliselt keskaegse hoone säilmed. 2021. aasta suvel leiti Suur-Aia tänava keskosas vallikraav, mille paiknemine ühtib 1683. aasta Waxelbergi kaardil kujutatud vallikraavi asukohaga.

  Kesk- ja uusaegse Paide ulatust aitavad piiritleda ka ajaloolised kaardid koos kruntide plaanidega. Paidele oli ajalooliselt omane hoonestuse paiknemine tänavate ääres ja suuremahulised krundid, mis olid oletatavasti põllumajanduslikus kasutuses. Seejuures näitavad hiljutiste arheoloogiliste uuringute tulemused, et nt Paide linna idaosa tänavad on pika aja vältel püsinud samas asukohas. Seejuures on ootuspärane asulakoha keskaegset ladestust leida ennekõike väljaspool tänavate võrku, st haljas- ja õuealadel. Uuringute põhjal on võimalik öelda, et asulakoha varasema asutustega seotud kultuurkihti ja hoonestust on mitmel pool säilinud ning seda võib edasiste pinnasetööde käigus veelgi välja tulla, mis annab väärtuslikku infot linna varase ajaloo kohta.

  Tegu on asulakohaga, mis on nii Kesk-Eesti piirkonnas unikaalne ja moodustab laiemalt Eesti kontekstis tähtsa lüli nii kaubateede võrgus kui ka kogu Eestit mõjutanud sõdade ja konfliktide seas. Seega esindab asulakoht Eesti ainelise kultuuripärandi väärtuslikumat osa, millel on nii teaduslik kui ka ajalooline kultuuriväärtus.

  Varasemalt on Paide linna asutuse kohta saadud arheoloogilisi andmeid vaid muinsuskaitsealal toimunud tööde kaudu. Tulemuste ülevaade on järgmistes artiklites:

   

   

   

   
  Liivi Varul
  Muinsuskaitseameti arheoloogia nõunik
  53026912
  liivi.varul@muinsuskaitseamet.ee
   
  Maarja Tomps
  Muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik
  maarja.tomps@muinsuskaitseamet.ee
  53401647