Sa oled siin

Päranditegijad

Päranditegijad on Euroopa Kultuuripärandiaasta 2018 raames ellu kutsutud konkurss, millega innustati noori märkama ja tegelema meid igapäevaselt ümbritseva, aga sageli unustatud või vähe teadvustatud pärandiga. 
 

Päranditegijate konkurss on suunatud koolinoortele eesmärgiga panna nad pärandit avastama ja seda lugude kaudu teisele tutvustama. 2018. aastal oodati noorte lugusid materiaalsest kultuuripärandist.

Kokku laekus konkursile 43 tööd: 2 tööd esitati algkooli, 17 põhikooli ja 24 gümnaasiumi kategoorias. Lisaks arvukale osavõtule on korraldajad väga rõõmsad selle üle, et töid esitati koolidest üle terve Eesti. 

Konkursi tulemuste ja esitatud töödega saab tutvuda Päranditegijate koduleheküljel.

2018. aasta konkurss

2018. aastal oodati konkursile lugusid materiaalsest kultuuripärandist ehk kõigest sellest käega katsutavast, mis on meieni möödunud aegadest säilinud ja millel on meie jaoks oluline tähendus. Selleks võib olla vana linnusease, vanavanemate ehitatud maja, aga mõni päris väike asi: tööriist, rõivaese, ehe, kunstiteos, sõiduk jne.

Enamus esitatud töödest olid videod, kuid esitati ka ettekandeid, lühikesi uurimistöid, fotokollaaže. Formaadi mõttes kõige põnevam oli kuuldemänguna vormistatud muinasjutt oma kodutalu ajaloost. 
 
Loe konkursi tulemustes täpsemalt uudisest ja vaata kõiki töid Päranditegijate koduleheküljelt
 

Koostöös Euroopa Parlamendi infobüroo ja Euroopa Komisjoni esindusega Eestis tunnustati parimaid töid ägedate auhindadega:

  • 4 klassireisi Strasbourgi gümnaasiumi astmes;
  • juutuuber Victoria Villigu koolitus põhikooli astmes;
  • Filmimuuseumi külastus koos multifilmi tegemise koolitusega algkooli astmes. 

 

Päranditegijad Euroopas ehk Heritage Makers Week 

Tähistamaks Euroopa kultuuripärandiaastat, viidi Päranditegijate konkurssi läbi ka teistes Euroopa riikides, katusnimetusega Heritage Makers Week. Rahvuslikud konkursid läbi viinud riigid valisid oma viis parimat lugu üle-Euroopalisele konkursile, kus selgitati välja 10 parimat.
 
2018. aastal valiti 10 parima hulka ka 2 Eesti Päranditegijate lugu:
 
 
Kõigist võidutöödest saab pikemalt lugeda uudisest Heritage Makersi koduleheküljel. 

Päranditegijate konkurss:

  • innustab noori märkama, uurima ja tõlgendama pärandit, mis neid kodukandis igapäevaselt ümbritseb;
  • suunab saadud kogemuse põhjal vormima oma lugu, mis peegeldab avastamise käigus leitut, selle käigus tekkinud ideid ja saadud kogemusi;
  • kogub lugusid jagamist võimaldavas formaadis (ekskursioon, matk, video, fotod, laul, luuletus, esitlus vmt).

 

Parimaid töid premeeritakse auhindadega. 2018. aastal pandi koostöös Euroopa Parlamendi infobüroo ja Euroopa Komisjoni esindusega Eestis auhindadena välja:

  • 4 klassireisi Strasbourgi Gümnaasiumi astmes;
  • juutuuber Victoria Villigu koolitus põhikooli astmes;
  •  Filmimuuseumi külastus koos multifilmi tegemise koolitusega algkooli astmes. 

Pärandit märkama, uurima ja tõlgendama?

Pärandit on meie igapäevas tegelikult hoopis rohkem, kui tavaliselt teadvustame. Nii võib meie igapäevane jalutuskäik minna mööda vanast linnusest, õppetöö toimuda põneva ajalooga hoones, vanavanematel olla kodus kapis või kuuriall arusaamatu otstarbega esemeid. Konkursiga tahamegi neile “tavalistele ajalooga kohtadele ja asjadele” rohkem tähelepanu tõmmata: Millal need hooned ehitati ja miks need ära lagunesid? Millega on selles hoones läbi aastate tegeletud? Mida nad tänaste noorte jaoks sümboliseerivad ja millist tähendust kannavad? On nad kasutatavad?

Konkursil osalemine eeldab noorte huvi ja ettevõtlikust ümbritseva avastamisel ning täiskasvanu juhendamist ja abi info kogumisel, analüüsil ning loo vormistamisel. Konkursil osalemine ei eelda põhjalikumat arhiivitööd, kuid julgustame juhendajaid noortele erinevaid infokogumise viise tutvustama ja olema abiks tööde vormistamisel.   

 

Osalemise tingimused, formaat ja ajakava

Konkursile on oodatud osalema kõik noored vanuses kuni 19 eluaastat. Osaleda võib üksi või meeskonnaga(klassiga). Loo selgemaks jutustamiseks on alati hea kaasata kõrvalpilku, kelleks võib olla enda õpetaja aga ka juhendaja väljastpoolt.

Konkursil osalemiseks tuleb Pärandiaasta kodulehele www.parandiaasta.ee üles laadida lugu formaadis .docx, .pdf, .jpg, .mp4, .waw. Loo maksimaalseks pikkuseks on 5000 tähemärki, helifaili või video pikkus 3 min.

 

Hindamine

Lugusid hindame eelkõige järgmiste kriteeriumite alusel: jutustatud loo kaasakiskuvus, pärandobjekti (aja)loo mitmekülgne tutvustamine, jutustatud loo jagatavus, uudne lähenemine objektile.

 

Euroopa Kultuuripärandiaasta 2018

2018. aastat tähistatakse Euroopas kui Euroopa kultuuripärandi aastat. 2018. aasta valik on sümboolne – möödub 100 aastat I maailmasõja lõpust, suurtest muutustest Euroopa kaardil ja mitmete rahvusriikide tekkest. Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 annab võimaluse tuua esile Euroopa kultuuri olulisust ja seda, mida meil on võimalik teha kultuuripärandi säilitamiseks, edasiandmiseks, digiteerimiseks. Kogu Euroopas korraldatakse 2018. aastal sündmusi, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust kultuuripärandist.


Miks selline algatus?

Võistlus on alguse saanud Soomest, kus seda on läbi viidud alates aastaid (Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu). Alates 2018. aastast on Euroopa Komisjonil kavas võistlust läbi viia üleeuroopaliselt. Liikmesriikides viivad võistlust läbi Euroopa Muinsuskaitsepäevade koordinaatorid koos partneritega. Iga kohaliku võistluse viis paremat osalevad üle-Euroopalisel konkursil.   


Eestis korraldab konkurssi Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 raames Muinsuskaitseameti koostöös Euroopa Nõukogu Eesti Esinduse, Euroopa Parlamendi, Pärandivaderite algatuse ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga.

 

Lisainfo:

Madle Lippus
Päranditegijate konkursi koordinaator
53 4888 41
madle.lippus@muinsuskaitseamet.ee