Päranditegijad

Päranditegijad on Euroopa Kultuuripärandiaasta 2018 raames ellu kutsutud konkurss, millega innustati noori märkama ja tegelema meid igapäevaselt ümbritseva, aga sageli unustatud või vähe teadvustatud pärandiga. 

Ootame konkursil osalejaid rääkima lugusid oma kodukandi peidus pärlitest, käega katsutavast kultuuripärandist, mis on meieni möödunud aegadest säilinud ja millel on just sealsetele noortele oluline tähendus. Selleks võib olla kas mõni põnev maja, riide- või tarbeese, pildikogu, looduslik pühapaik – kultusekivi, hiiekoht, allikas või maa sees peidus olev arheoloogiline paik.

Lugude jutustamise vorm on vaba. Võib teha animatsiooni, kuuldemängu, e-raamatu, video, mängu, koomiksi või muul moel, vorm on vaba – loovus loeb!

2022. aasta konkursi teema ja reeglid kuulutame välja 2022. aasta esimeses veerandis.

Konkursi kohta loe lähemalt siit.

 

Päranditegijate konkurss:

  • innustab noori märkama, uurima ja tõlgendama pärandit, mis neid kodukandis igapäevaselt ümbritseb;
  • suunab saadud kogemuse põhjal vormima oma lugu, mis peegeldab avastamise käigus leitut, selle käigus tekkinud ideid ja saadud kogemusi;
  • kogub lugusid jagamist võimaldavas formaadis (multikas, video, mäng, kaardirakendus, koomiks, e-raamat, diginäitus või kasvõi kuuldemäng vmt).

Parimaid töid premeeritakse seikluslike auhindadega.

Pärandit märkama, uurima ja tõlgendama?

Pärandit on meie igapäevas tegelikult hoopis rohkem, kui tavaliselt teadvustame. Nii võib meie igapäevane jalutuskäik minna mööda vanast linnusest, õppetöö toimuda põneva ajalooga hoones, vanavanematel olla kodus kapis või kuuriall arusaamatu otstarbega esemeid. Konkursiga tahamegi neile “tavalistele ajalooga kohtadele ja asjadele” rohkem tähelepanu tõmmata: Millal need hooned ehitati ja miks need ära lagunesid? Millega on selles hoones läbi aastate tegeletud? Mida nad tänaste noorte jaoks sümboliseerivad ja millist tähendust kannavad? On nad kasutatavad?

Konkursil osalemine eeldab noorte huvi ja ettevõtlikust ümbritseva avastamisel ning täiskasvanu juhendamist ja abi info kogumisel, analüüsil ning loo vormistamisel. Konkursil osalemine ei eelda põhjalikumat arhiivitööd, kuid julgustame juhendajaid noortele erinevaid infokogumise viise tutvustama ja olema abiks tööde vormistamisel.   

 

Osalemise tingimused, formaat ja ajakava

Konkursile on oodatud osalema kõik noored vanuses kuni 19 eluaastat. Osaleda võib üksi või meeskonnaga(klassiga). Loo selgemaks jutustamiseks on alati hea kaasata kõrvalpilku, kelleks võib olla enda õpetaja aga ka juhendaja väljastpoolt.

2022. aasta konkursi teema ja reeglid kuulutame välja 2022. aasta esimeses veerandis.

Hindamine

Lugusid hindame eelkõige järgmiste kriteeriumite alusel: jutustatud loo kaasakiskuvus, pärandobjekti (aja)loo mitmekülgne tutvustamine, jutustatud loo jagatavus, uudne lähenemine objektile ja meisterlikkus digivahendite kasutamisel.


Miks selline algatus?

Võistlus on alguse saanud Soomest, kus seda on läbi viidud alates aastaid (Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu). Alates 2018. aastal viis Euroopa Komisjon võistluse läbi üleeuroopaliselt. Iga kohaliku võistluse viis paremat osaleseid üle-Euroopalisel konkursil. 2020. aastal on konkurss Eesti sisene, kuid ka Euroopa Komisjon plaanib konkursi jätkamist. Jätkumise korral liitume taas ka üle-Euroopalise konkursiga.

 

 

Lisainfo:

Eve Rand
Päranditegijate konkursi koordinaator
56 494 632
eve.rand@muinsuskaitseamet.ee