Sa oled siin

Päranditegijad

Päranditegijad on Euroopa Kultuuripärandiaasta 2018 raames ellu kutsutud konkurss, millega innustati noori märkama ja tegelema meid igapäevaselt ümbritseva, aga sageli unustatud või vähe teadvustatud pärandiga. 2020. aastal toimub konkurss Eestis teist korda.

Tänavuse aasta teema on seotud Kultuuriministeeriumi poolt välja kuulutatud digikultuuriaastaga ja konkursi teemaks on „Vana asi värskes vormis“.

Tänavusele konkursile ootame töid, kus lugude jutustamiseks on kasutatud digitaalseid tööriistu. Ootame lugusid materiaalsest ehk käega katsutavast kultuuripärandist, mis on meieni möödunud aegadest säilinud ja millel on meie jaoks oluline tähendus. Selleks võib olla vana linnusease, mõni põnev maja kodutänaval, lemmikmuuseumis asuv eksponaat või selle Eesti muuseumide infosüsteemis (muis.ee) asuv kujutis. Tee nende põhjal näiteks multikas, video, mäng, kaardirakendus, koomiks, e-raamat, diginäitus või kasvõi kuuldemäng. Vorm on vaba, oluline on kasutada oma töös pärandiobjekte, loovust ja digivahendeid.

Vaata täpsemalt reeglite kohta Päraditegijate konkursi veebliehelt.

Töid ootame konkursi veebilehe kaudu hiljemalt 30. maiks 2020.

 

Päranditegijate konkurss:

  • innustab noori märkama, uurima ja tõlgendama pärandit, mis neid kodukandis igapäevaselt ümbritseb;
  • suunab saadud kogemuse põhjal vormima oma lugu, mis peegeldab avastamise käigus leitut, selle käigus tekkinud ideid ja saadud kogemusi;
  • kogub lugusid jagamist võimaldavas formaadis (multikas, video, mäng, kaardirakendus, koomiks, e-raamat, diginäitus või kasvõi kuuldemäng vmt).

Parimaid töid premeeritakse auhindadega. 2020. aastal panevad auhinnad välja Muinsuskaitseamet, Digikultuuriaasta ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA).

  • Algkooli vanuseastme peaauhinnaks on Filmimuuseumi külastus koos multifilmi tegemise koolitusega.
  • Põhikooli vanuseastme peaauhinnasks PROTO avastustehase külastus.
  • Gümnaasiumi vanuseastme peaauhinnaks on Mektory külastus, koos televisiooni töötoas ja fotode töötlemise töötoas osalemisega.

Lisaks valib žürii igas vanuseastmes välja kõige paremini Eestit välismaalastele tutvustavad tööd, mis omakorda saavad kandideerida osalemiseks Eesti paviljoni kultuuriprogrammis maailmanäitusel Dubai EXPO.

Pärandit märkama, uurima ja tõlgendama?

Pärandit on meie igapäevas tegelikult hoopis rohkem, kui tavaliselt teadvustame. Nii võib meie igapäevane jalutuskäik minna mööda vanast linnusest, õppetöö toimuda põneva ajalooga hoones, vanavanematel olla kodus kapis või kuuriall arusaamatu otstarbega esemeid. Konkursiga tahamegi neile “tavalistele ajalooga kohtadele ja asjadele” rohkem tähelepanu tõmmata: Millal need hooned ehitati ja miks need ära lagunesid? Millega on selles hoones läbi aastate tegeletud? Mida nad tänaste noorte jaoks sümboliseerivad ja millist tähendust kannavad? On nad kasutatavad?

Konkursil osalemine eeldab noorte huvi ja ettevõtlikust ümbritseva avastamisel ning täiskasvanu juhendamist ja abi info kogumisel, analüüsil ning loo vormistamisel. Konkursil osalemine ei eelda põhjalikumat arhiivitööd, kuid julgustame juhendajaid noortele erinevaid infokogumise viise tutvustama ja olema abiks tööde vormistamisel.   

 

Osalemise tingimused, formaat ja ajakava

Konkursile on oodatud osalema kõik noored vanuses kuni 19 eluaastat. Osaleda võib üksi või meeskonnaga(klassiga). Loo selgemaks jutustamiseks on alati hea kaasata kõrvalpilku, kelleks võib olla enda õpetaja aga ka juhendaja väljastpoolt.

Konkursil osalemiseks tuleb Pärandiaasta kodulehele www.parandiaasta.ee üles laadida lugu formaadis .docx, .pdf, .jpg, .mp4, .waw. Loo maksimaalseks pikkuseks on 5000 tähemärki, helifaili või video pikkus 3 min. Esitada võib ka tehtud tööle viitava lingi.

Töid ootame konkursi veebilehe kaudu hiljemalt 30. maiks 2020.

 

Hindamine

Lugusid hindame eelkõige järgmiste kriteeriumite alusel: jutustatud loo kaasakiskuvus, pärandobjekti (aja)loo mitmekülgne tutvustamine, jutustatud loo jagatavus, uudne lähenemine objektile ja meisterlikkus digivahendite kasutamisel.

 


Miks selline algatus?

Võistlus on alguse saanud Soomest, kus seda on läbi viidud alates aastaid (Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu). Alates 2018. aastal viis Euroopa Komisjon võistluse läbi üleeuroopaliselt. Iga kohaliku võistluse viis paremat osaleseid üle-Euroopalisel konkursil. 2020. aastal on konkurss Eesti sisene, kuid ka Euroopa Komisjon plaanib konkursi jätkamist. Jätkumise korral liitume taas ka üle-Euroopalise konkursiga.


Tänavust konkurssi korraldab Muinsuskaitseamet koostöös Digikultuuriaasta ja Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA).

 

Lisainfo:

Eve Rand
Päranditegijate konkursi koordinaator
56 494 632
eve.rand@muinsuskaitseamet.ee