Sa oled siin

Päranditegijad

Päranditegijad on Euroopa Kultuuripärandiaasta 2018 raames ellu kutsutud konkurss, millega innustame noori märkama ja tegelema meid igapäevaselt ümbritseva, aga sageli unustatud või vähe teadvustatud pärandiga. Algatus on suunatud noortele eesmärgiga panna nad pärandit avastama ja seda lugude kaudu teisele tutvustama.   
 

2018. aastal ootame konkursile lugusid materiaalsest kultuuripärandist.

Laias laastus on materiaalne kultuuripärand kõik see käega katsutav, mis on meieni möödunud aegadest säilinud ja millel on meie jaoks oluline tähendus. Selleks võib olla vana linnusease, vanavanemate ehitatud maja, aga mõni päris väike asi: tööriist, rõivaese, ehe, kunstiteos, sõiduk jne. Avastamiseks ja loo jutustamiseks sobivad need kõik.

Konkursi formaadiks on valitud taasesitatav lugu seetõttu, et innustada noori avastatut teistega jagama. Formaat loo jutustamiseks on vaba: seda võib teha nt ekskursiooni, etenduse, Instagrami konto, laulu, fotoseeria, video, jutustuse, värsi vm vormis. Tööde esitamine toimub Pärandiaasta kodulehel www.parandiaasta.ee/paranditegijad.

Päranditegijate konkurss:

  • innustab noori märkama, uurima ja tõlgendama pärandit, mis neid kodukandis igapäevaselt ümbritseb;
  • suunab saadud kogemuse põhjal vormima oma lugu, mis peegeldab avastamise käigus leitut, selle käigus tekkinud ideid ja saadud kogemusi;
  • kogub lugusid jagamist võimaldavas formaadis (ekskursioon, matk, video, fotod, laul, luuletus, esitlus vmt).

 

Auhinnad:

  • Põnevamatele konkursile saadetud töödele on Euroopa Komisjoni Esindus Eestis pannud välja mitmeid auhindu.
  • Viis parimat lugu osalevad Euroopa Komisjoni poolt korraldataval üle-euroopalisel päranditegijate konkursil Heritage Makers competition.
  • Parim meeskondlikult oma töö teinud klass gümnaasiumist või kutseõppeasutusest (noored vanuses 16-19.aastat) sõidab auhinnareisile Strasbourgi, Euroopa Parlamenti, et osaleda Euroopa Parlamendi noorteprogammis Euroscola. Võidureis 24 õpilasele ja 2 õpetajale toimub sügisel 2018. 

Pärandit märkama, uurima ja tõlgendama?

Pärandit on meie igapäevas tegelikult hoopis rohkem, kui tavaliselt teadvustame. Nii võib meie igapäevane jalutuskäik minna mööda vanast linnusest, õppetöö toimuda põneva ajalooga hoones, vanavanematel olla kodus kapis või kuuriall arusaamatu otstarbega esemeid. Konkursiga tahamegi neile “tavalistele ajalooga kohtadele ja asjadele” rohkem tähelepanu tõmmata: Millal need hooned ehitati ja miks need ära lagunesid? Millega on selles hoones läbi aastate tegeletud? Mida nad tänaste noorte jaoks sümboliseerivad ja millist tähendust kannavad? On nad kasutatavad?

Konkursil osalemine eeldab noorte huvi ja ettevõtlikust ümbritseva avastamisel ning täiskasvanu juhendamist ja abi info kogumisel, analüüsil ning loo vormistamisel. Konkursil osalemine ei eelda põhjalikumat arhiivitööd, kuid julgustame juhendajaid noortele erinevaid infokogumise viise tutvustama ja olema abiks tööde vormistamisel.   

 

Osalemise tingimused, formaat ja ajakava

Konkursile on oodatud osalema kõik noored vanuses kuni 19 eluaastat. Osaleda võib üksi või meeskonnaga(klassiga). Loo selgemaks jutustamiseks on alati hea kaasata kõrvalpilku, kelleks võib olla enda õpetaja aga ka juhendaja väljastpoolt.

Konkursil osalemiseks tuleb Pärandiaasta kodulehele www.parandiaasta.ee üles laadida lugu formaadis .docx, .pdf, .jpg, .mp4, .waw. Loo maksimaalseks pikkuseks on 5000 tähemärki, helifaili või video pikkus 3 min.

Lugude esitamise tähtaeg on 23. aprill, võitjad kuulutame välja 9. mail, Euroopa päeval Tallinna Vabaduse väljakul ja meie veebis.

 

Hindamine

Lugusid hindame eelkõige järgmiste kriteeriumite alusel: jutustatud loo kaasakiskuvus, pärandobjekti (aja)loo mitmekülgne tutvustamine, jutustatud loo jagatavus, uudne lähenemine objektile.

Lugude hindamiseks oleme kokku pannud komisjoni, mis koosneb Muinsuskaitseameti, Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 juhtnõukogu, Euroopa Parlamendi infobüroo ja Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse esindajatest.
 

Euroopa Kultuuripärandiaasta 2018

2018. aastat tähistatakse Euroopas kui Euroopa kultuuripärandi aastat. 2018. aasta valik on sümboolne – möödub 100 aastat I maailmasõja lõpust, suurtest muutustest Euroopa kaardil ja mitmete rahvusriikide tekkest. Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 annab võimaluse tuua esile Euroopa kultuuri olulisust ja seda, mida meil on võimalik teha kultuuripärandi säilitamiseks, edasiandmiseks, digiteerimiseks. Kogu Euroopas korraldatakse 2018. aastal sündmusi, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust kultuuripärandist.


Miks selline algatus?

Võistlus on alguse saanud Soomest, kus seda on läbi viidud alates aastaid (Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu). Alates 2018. aastast on Euroopa Komisjonil kavas võistlust läbi viia üleeuroopaliselt. Liikmesriikides viivad võistlust läbi Euroopa Muinsuskaitsepäevade koordinaatorid koos partneritega. Iga kohaliku võistluse viis paremat osalevad üle Euroopalisel konkursil.   


Konkurssi korraldab Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 raames Muinsuskaitseameti koostöös Euroopa Nõukogu Eesti Esinduse, Euroopa Parlamendi, Pärandivaderite algatuse ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga.

 

Lisainfo:

Madle Lippus
Päranditegijate konkursi koordinaator
53 4888 41
madle.lippus@muinsuskaitseamet.ee