Sa oled siin

Pärnu linnakindlustuste piiride ja andmete korrastamine

 

21.04.2023 allkirjastas kultuuriminister Pärnu linnakindlustuste muutmise käskkirja

Otsus jõustus 05.05.2023

Pärnu linnakindlustused 17. sajandi lõpul – 18. sajandi alguses

 

Mälestise andmete korrastamine

Täna on Pärnu linnakindlustused kaitse all kolme eraldi mälestisena (nr 16677, 16682, 16684). Selline olukord ei ole korrektne, kuna nende mälestiste puhul on tegu ühe ja sama rajatise või selle erinevate kokku kuuluvate osadega. Selleks, et linnakindlustustega seotud andmed oleksid selgemad, plaanib Muinsuskaitseamet korrastada andmeid järgmiselt:

 • koondada kogu teabe mälestise kohta kultuurimälestiste registris ühe numbri alla;
 • korrigeerida mälestise ala ja kaitsevööndi ulatust vastavalt eelnõu lisades näidatud viisil;
 • lisada linnakindlustustele arheoloogiamälestise liik. Seejuures jääb mälestisele alles senine ehitismälestise liik.
 

  Tööprotsess

  • 2020. aasta alguses käivitus Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise protsess.
  • Mais 2021. toimus Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorra avalik väljapanek, mille käigus tutvustati omanikele ka arheoloogilise kultuurkihiga ala ja linnakindlustuste ulatust. Muinsuskaitseala arheoloogilise kultuurkihiga ala hõlmab Pärnu linnakindlustusi ning markeerib ühtlasi selle kaitsevööndi maksimaalset lääne-, ida- ja lõunapoolset ulatust. Väljapaneku jooksul ei laekunud linnakindlustustega seotud arvamusi.
  • 21. juunil 2022 algatas Muinsuskaitseamet Pärnu linnakindlustuste mälestiseks olemise muutmise menetluse.
  • Novembris ja detsembris 2022 tutvustas Muinsuskaitseamet omanikele mälestiseks olemise muutmise eelnõud. 

  • 17. veebruail 2023 esitas Muinsuskaitseamet andmete korrastamise ettepaneku ühes käskkirja eelnõuga kultuuriministrile otsuse tegemiseks.
  • 27. märtsil 2023 arutas ettepanekut Muinsuskaitse Nõukogu.
  • 21.04.2023 allkirjastas kultuuriminister Pärnu linnakindlustuste muutmise käskkirja. Otsus jõustus 05.05.2023
   

  Ajalugu

   

  Pärnu ordulinnus ja sellega seotud asula Pärnu jõe vasakkaldal tekkis arvatavasti pärast Vana-Pärnu hävitamist 1263. aastal. Uut linnust ja asulat mainitakse 1265. aastal, mil ordumeister Konrad von Mandern andis linnuse ees elavatele kodanikele teatud privileegid. 14. sajandil rajati konvendihoone, mida ümbritsesid kaks eeslinnust ning linnuse lõplik kuju saavutati 16. sajandil. Idas külgnes linnus linnaga. Linn oli kolmest küljest ümbritsetud peamiselt maakividest ehitatud linnamüüriga, kuid tornide rajamisel oli kasutatud ka tellist. Linnamüüri ehitamisega alustati tõenäoliselt 14. sajandil, ulatuslikum moderniseerimine toimus 16. sajandi esimesel poolel. Keskajal oli linnamüüris kaheksa väravat.

  16. sajandi lõpul – 17. sajandi algul toimus Pärnu linna aladel sõjategevus, mille käigus sai tõenäoliselt kannatada nii linnus kui ka linn – väga palju informatsiooni selle aja kohta teada ei ole. 1634. aasta plaanil on näha, et suuresti on tollased linnakindlustused veel keskaegsed ning kasutusele oli jäänud vaid kaks linnaväravat. Umbes 1660. aastal algas tõsisem linna kindlustamine ja laiendamine ning rajati esimesed bastionaalkindlustused. 17. sajandi lõpul, lähtudes omaaegsest ideaallinna ideest, rajati võimsam muldkindlustusvöönd seitsme bastioniga, vallikraaviga ja kahe valmis ehitatud kindlustusväravaga (planeeritud oli kolm väravat).

  Tänapäevani on hästi säilinud rootsiaegsed muldkindlustused vanalinna lääneküljel Tallinna väravast kuni Pärnu jõeni koos Luna (Vallikäär) ja Venuse bastioniga, lisaks on osaliselt säilinud Mercuriuse bastion (Munamägi). Ülejäänud muldkindlustused on tasandatud ja kraavid täidetud ning kunagised kindlustuselemendid on osaliselt jälgitavad vaid tänavavõrgus.

   

  Kasutatud kirjandus:

  • Alttoa, K. 2019. Uus-Pärnu. Eesti linnaehituse ajalugu. Keskajast tsaariaja lõpuni. Tallinn, EKA. Lk 96–103.
  • Nurk, R. 2019. Pärnu. Eesti linnaehituse ajalugu. Keskajast tsaariaja lõpuni. Tallinn, EKA. Lk 242–257.

   

  Loe lisaks:

   

   

  Teavitused ja kajastused

  • Teavituskiri Pärnu elanikele

   

   

   
  Liivi Varul
  Muinsuskaitseameti arheoloogia nõunik
  liivi.varul@muinsuskaitseamet.ee
  53026912
   
  Helena Kaldre
  Muinsuskaitseameti kaitsekorralduse spetsialist
  helena.kaldre@muinsuskaitseamet.ee
  58875384