Sa oled siin

Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

Pärnu linnalise asustuse varasemad kihistused on seotud keskaegse ordulinnuse ja hansalinnaga. Keskaegsest Pärnust on maa peal säilinud nn Punane torn ning samuti osa tänavavõrgust. Märksa hoomatavam on 17. sajandil kavandatud bastionaalvööndiga ümbritsetud barokne Pärnu. Säilinud on ka osa vallikraavist ja bastionitest. Keskaegse linna alalt väljaspool hakkas juba 19. sajandi esimesel poolel kujunema suvituslinn koos parkide ja esindusalleedega. Tsaariaegsete supelasutuste traditsiooni on 1930. aastatel jätkanud funktsionalistlikud sanatooriumid ja elamud. Kuurortlikku joont on ja viiteid funktsionalismile on ka Teise Maailmasõja järgses Pärnu arhitektuuris.

Kaitsekorra koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõigile 12 muinsuskaitsealale. Praegu reguleerib ehitustegevust muinsuskaitsealadel eraldi iga ala kohta koostatud põhimäärus. Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimäärus kehtib 2006. aastast.  

Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. Esimesena algavad tööd 2019. aasta augustis Kuressaares ja Pärnus.

Kaitsekorra eesmärk on tuua paremini esile vanalinna eripära ja kasutada pärandi potentsiaali linna arenguks ehk soodustada kohalikku arengut kultuuripärandi kaudu. Muinsuskaitseala põhimäärusest erineb kaitsekord suurema täpsuse ja paindlikkuse poolest. Kaitsekorraga jagatakse hooned väärtusklassidesse ja vähem väärtuslike hoonete puhul on tööde tegemiseks vaja senisest vähem kooskõlastusi.

Vaata ka muinsuskaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine.

 

Inventeerimine

Kõikide kaitsekordade aluseks on muinsuskaitsealal asuvate hoonete inventeerimine. Augustis 2019 alustavad Pärnu vanalinnas tööd inventeerijad, kes muinsuskaitsealal asuvaid hooneid uurivad. 2019. aastal inventeeritakse vanalinn. Kuurordi ja Rannapargi piirkond inventeeritakse 2020. aastal.

Pärnus viivad inventeerimise läbi Muinsuskaitseameti spetsialistid ja Eesti Kunstiakadeemia tudengid.

Esialgseid inventeerimistulemusi tutvustav avalik ringkäik ja arutelu toimub 21. augustil algusega kell 17.00 Pärnu raekoja saalis. 

Kaitsekorra koostamine

Kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet on kokku kutsunud töögrupi, kuhu kuuluvad:

  • Henri Eessalu, Pärnu Linnavalitsus, linnaarhitekt
  • Kadri Karjus, Pärnu Linnavalitsus, arhitekt
  • Leele Välja, arhitektuuriajaloolane
  • Tiit Raev, arhitekt
  • Nele Rent, Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik
  • Helle-Triin Hansumäe, Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik
  • Anni Martin, Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juht.

 

 

Lisainfo

Anni Martin
Ehituspärandi valdkonna juht
506 1835
anni.martin@muinsuskaitseamet.ee

Nele Rent
Pärnumaa nõunik 
5669 3459
nele.rent@muinsuskaitseamet.ee

Helle-Triin Hansumäe
Pärnumaa nõunik
5191 6225
helle-triin.hansumae@muinsuskaitseamet.ee