Sa oled siin

Personaliteave

 

Muinsuskaitseametis töötab 68 inimest.

Vaba teenistuskoha konkursikuulutuse avaldame kodulehel. Teenistuskohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

 

Ameti koosseis ja palgaandmed

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

 

  Praktikavõimalused

  Muinsuskaitseametis on võimalik praktikat sooritada üliõpilasel või kutseõppeasutuse õpilasel, kes:

  • tunneb huvi Muinsuskaitseameti tegevuse vastu;
  • valdab eesti keelt ja vähemalt üht võõrkeelt kesktasemel;
  • tunneb teksti- ja andmetöötlusprogramme Windows’i keskkonnas;
  • on vähemalt 18-aastane ja omab keskharidust.

  Arvestades ameti võimalusi ja üliõpilase eelistusi ning profiili, valitakse välja sobivad kandidaadid, kellega võetakse ühendust hiljemalt 30 päeva jooksul. Praktika Muinsuskaitseametis on tasustamata.


  Kandideerimiseks palume esitada vähemalt 1 kuu enne soovitud praktika algust: 

  • CV;
  • motiveeritud avaldus, milles on kirjas praktika maht (tundides), ajavahemik ja alguskuupäev, eesmärgid, sisu, tulemused ning mis ameti osakonnas soovitakse praktikat sooritada. Praktikat on võimalik sooritada ka maakonnanõunike juures. Praktika juhendi olemasolul palun see lisada avaldusele.

  Dokumendid palume saata e-posti aadressile info@muinsuskaitseamet.ee.