Preemiad 2015

 

 
 

Premeeritud teadustööd:

Rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe kategooria

I preemia:
Ülevaade Eesti kinomööbli arengust 20. sajandil, kino Sõpruse kinotoolide restaureerimine (8.69 MB, PDF)

Mihkel Salk  Tartu kõrgem Kunstikool

 
II preemia:
Ajalooliste puithoonete fassaadide värvilahendused Kassisaba asumis (3.03 MB, PDF)
Claudia Valge  Eesti Kunstiakadeemia
 
III preemia:
Rekonstruktsioon Siksälä naiste peapärjast (5.31 MB, PDF)
Signe Rätsepso Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

 

Magistri- ja doktoriõppe kategooria

 
I preemia:
Mälestusmärkide väärtuste hindamine (1.08 MB, PDF)
Kadri Kallast Tartu Ülikool
 
II preemia:
Ehitusmälestiste restaureerimine kandvate klaasist täisplokkidega. Lahendusettepanek kivi- ja klaasmüüri ühendamiseks (14.53 MB, PDF)
Kaisa Karron Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž
 
III preemia:
Räästakarniiside ajalugu, tüpoloogia ja restaureerimine (14.94 MB, PDF)
Triinu Kaaret Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž

Diplomiga tunnustatud tööd

 
Põltsamaa lossi interjöörid (1.03 MB, PDF)
Brita Karin Arnover Tartu Ülikool
 
Tartu Uspenski kalmistu telliskabeli ajalooline ülevaade, kultuuriväärtuslike detailide inventeerimine ja tehnilise seisukorra hinnang (11.37 MB, PDF)
Heili Elmet Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž
 
Seespoolse lisasoojustusega tellisseina soojus- ja niiskustehniline toimivus Kohtla-Järve koolimaja näitel (14.34 MB, PDF)
Paul Klõšeiko Tallinna Tehnikaülikool
 
Savikrohvi kaitsva mõju arvestamine puitkonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimisel (3.76 MB, PDF)
Johanna Liblik Tallinna Tehnikaülikool
 
Tartu turuhoone endise katusesõrestiku uurimine (3.72 MB, PDF)
Külliki Margna Eesti Maaülikool