Seminar "Quo vadis, maastikupärand?"

Tallinna Ülikooli Maastiku ja kultuuri keskus, Muinsuskaitseamet ja Eesti Vabaõhumuuseum kutsuvad neljapäeval 7. septembril Euroopa muinsuskaitsepäevade raames toimuvale seminarile “Quo vadis, maastikupärand”. Selle aasta seminari idee on kantud Euroopa muinsuskaitsepäevade teemast, mis seab arutelu keskmesse maastiku.

Pärand on lai valdkond, mis ühendab keskkonna spetsialiste väga erinevatelt elualadelt. Eeldatavasti ühineb Eesti peatselt Euroopa maastikukonventsiooniga. Seetõttu on meil põhjust need kaks tihedalt põimunud valdkonda koos üle vaadata.

Küsime ettekannetes ja aruteludes, mil moel tasakaalukalt läheneda maastikule kui looduse ja inimese koostöös tekkinud tervikule? Kuidas maastikku planeerida valdkondade üleselt nii, et looduspärand ning inimtekkeline pärand on ühiselt arvesse võetud? Millised on need mõisted ja tööriistad, mis ühtset arusaama võimaldavad?

Seminar toimub Tallinna Ülikoolis (Tallinna saali M-218) algusega kell 11 ning osalemine on tasuta. Osalemisest palume teada anda 5. septembriks, palume selleks täita registreerumisvormi

 

Seminari kava:

10:30 Tervituskohv  
11:00 Tervitus Liina Jänes, Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik
11:10 Maastike ja pärandi väärtustamisest Eestis - väljakutsed prof. Helen Sooväli-Sepping, Tallinna Ülikooli Maastiku ja kultuuri keskus
11:40 Euroopa maastikukonventsioon ja Eesti ühinemise protsess Urve Sinijärv, Keskkonnaministeerium
12:00 Ökosüsteemiteenuste kultuuriteenused -- kellele ja milleks? prof. Hannes Palang, Tallinna Ülikooli Maastiku ja kultuuri keskus
12:30 Lõuna  
13:20 Mis juhtus 20. sajandil meie külamaastikul? Elo Lutsepp ja Heiki Pärdi, Eesti Vabaõhumuuseum
13:50 Rahvusmaastike määratlemise protsess Jaan Riis, Eesti Looduskaitse Selts
14:20 Arheoloogiapärand maastikus: väärtused ja vastuolud Gurly Vedru ja Ulla Kadakas, Muinsuskaitseamet
14:50 Looduspärandi õhinapõhine hoidmine -- väärtused ja väljakutsed Siim Kuresoo, Eestimaa Looduse Fond
15:20 Lõppsõnad