Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

Tartu vanalinna muinsuskaitseala hõlmab juba muinasajal asustatud ja keskajal linnaks kujunenud ajaloolise keskuse koos seda ümbritsevate uusaegsete muldkindlustuste ala ja hiljem tekkinud linnakvartalitega. Tartu keskaegse pärandi märgilisemad esindajad Jaani kirik ning Toomkiriku varemed on olulised mitte ainult Eesti, vaid kogu Euroopa kontekstis. Tartu vanalinna hoonestuse paremiku moodustavad 19. sajandi I poole klassitsistlikud hooned nagu näiteks Tartu Ülikooli peahoone ja Tartu raekoda, koos regulaarsete kvartalitega tänavatevõrguga. Klassitsistlikku linnasüdant ümbritseb väärtuslik kihistus 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse historitsistlikust arhitektuurist.

 

Kaitsekorra koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõigile 12 olemasolevale muinsuskaitsealale. Lisaks saab protsessi käigus kaitsekorra ka loodav Sillamäe muinsuskaitseala.

Praegu reguleerib ehitustegevust muinsuskaitsealadel eraldi iga ala kohta koostatud põhimäärus. Tartu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus kehtib 2006. aastast.  

Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. Tartus algasid ettevalmistavad tööd 2019. aasta sügisel.

Kaitsekorra eesmärk on tuua paremini esile vanalinna eripära ja kasutada pärandi potentsiaali linna arenguks ehk soodustada kohalikku arengut kultuuripärandi kaudu. Muinsuskaitseala põhimäärusest erineb kaitsekord suurema paindlikkuse poolest. Kaitsekorraga jagatakse hooned väärtusklassidesse ja vähem väärtuslike hoonete puhul on tööde tegemiseks vaja senisest vähem kooskõlastusi.

Vaata ka muinsuskaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine ja korduma kippuvad küsimused.

Sündmused

  • /.../

Töögrupi memod

 

 

Alusandmed

Muinsuskaitseala hoonete jagamisel erinevatesse väärtusklassidesse võetakse Tartus aluseks Tartu linna 2017 kehtestatud üldplaneering, mille alusel jagatakse majad kolme kategooriasse - mälestis, väärtuslik hoone ja muu hoone.

Töögrupi koosseis

Kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet on kokku kutsunud töögrupi, kuhu kuuluvad:

  • Tõnis Arjus, Tartu Linnavalitsus, linnaarhitekt

  • Indrek Ranniku, Tartu Linnavalitsus, üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja

  • Egle Tamm, Tartu Linnavalitsus, kultuuriväärtuste vanemspetsialist

  • Leele Välja, arhitektuuriajaloolane

  • Mart Hiob, linnaplaneerija

  • Anni Martin, Muinsuskaitseamet, ehituspärandi valdkonna juht

 

 

 

 

Lisainfo

Anni Martin
Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juht
506 1835
anni.martin@muinsuskaitseamet.ee

Egle Tamm
Tartu linna kultuuriväärtuste vanemspetsialist
580 03749
Egle.Tamm@raad.tartu.ee