Sa oled siin

Muinsuskaitset käsitlevate teadustööde konkurss

 

Muinsuskaitseamet korraldab iga kahe aasta tagant üliõpilastele suunatud teadustööde konkursi. Konkursi eesmärk on motiveerida üliõpilasi tegelema muinsuskaitse valdkonna teemadega ja uurima riikliku kaitse all olevaid mälestisi, aidates sellega kaasa Eesti kultuuripärandi säilitamisele. Konkursile on oodatud kandideerima Eestis tegutsevate kõrgkoolide üliõpilased ning välisriigis õppivad Eesti Vabariigi kodakondsusega üliõpilased.

Lisaks otseselt mälestiste ja nende restaureerimisega seonduvatele teemadele on konkursile oodatud ka laiemalt kultuuripärandi säilimist puudutavad uurimused, mis võivad olla erinevatest valdkondadest, nt majandus, infotehnoloogia, õigusloome, meedia jne.

2017. aasta konkurss on lõppenud. Preemia saajad kuulutatakse välja 12. oktoobril.

 

  • Preemiakonkursile esitatud uurimus peab olema valminud aastatel 2015-2017.
  • Töö esitamise tähtaeg on 15.09.2017. 
  • Konkursil osalemiseks tuleb täita elektrooniline osalusvorm SA-e Eesti Teadusagentuur lehel www.etag.ee/konkursid, mis avatakse 15.08.2017.
  • Preemia saaja kuulutatakse välja oktoobris 2017.

 

 

Konkursi tingimused

Muinsuskaitseamet pakub üliõpilastele muinsuskaitset käsitlevate uurimistööde teemasid, mille järele on praktiline vajadus ning osutab abi teabe kogumisel. Kandideerida saab ka uurimistööga, mille muinsuskaitset puudutav teema on tudengi enda poolt vabalt valitud.

Konkursil osalemiseks tuleb täita elektrooniline vorm SA-e Eesti Teadusagentuur lehel www.etag.ee/konkursid, mis avatakse üks kuu enne töö esitamise tähtaega. Tööle lisada juhendaja kirjalik arvamus ja võõrkeelsele tööle kuni 5-leheküljeline eestikeelne kokkuvõte. Preemiale kandideerinud tööd säilitatakse Muinsuskaitseameti arhiivis.

Muinsuskaitseamet on parimatele tudengitöödele välja pannud rahalised preemiad ning uurimustest avaldatakse artikkel Muinsuskaitse aastaraamatus. Töid hinnatakse kahes eraldi kategoorias: magistri- ja doktoriõppe ning bakalaureuseõppe tudengite uurimused. Mõlemas kategoorias jagatakse välja kolm preemiat:

  • magistri- ja doktoriõpe: I preemia 500 eurot; II preemia 300 eurot; III preemia 200 eurot;
  • bakalaureuseõpe: I preemia 300 eurot; II preemia 200 eurot; III preemia 100 eurot.
 

Lisainfo:

Maria Silla
Telefon 6403019, 53957482
maria.silla@muinsuskaitseamet.ee