Tunnustatud tööd

Vao mõisa tuuleveski

Hästi restaureeritud mälestis
Aasta: 
2016

Vao mõisa tuuleveski kõrgel tasemel restaureerimise eest tunnustati veski omanikku AS Vao Agro, samuti restaureerimistöödel suurepärast muinsuskaitselist järelevalvet teinud Reho Pakatsi OÜ-st Casaverde. 18. sajandi tuulikukehandi kohandamine klaaskatusega suvilaks, säilitades selle sees ka ajalooliseid tuulikumehhanisme, on äärmiselt keeruline ülesanne. Omaniku ja järelevalve nõudlikkus on seejuures aidanud palju kaasa hea tulemuse saavutamisele.

Rotermanni tehase elevaatorihoone

Hästi restaureeritud mälestis
Aasta: 
2016

Rotermanni tehase elevaatorihoone restaureerimisel tunnustati suurepärase tulemuse saavutamise eest KOKO arhitekte ning töid teostanud ehitusfirmat AS Oma Ehitaja. Rotermanni elevaatorihoone restaureerimine näitab, et kaasaegne kasutus ja arhitektuurselt nauditav lahendus on võimalik leida isegi hoonele, mille seintes puuduvad aknad ja mille siseruumides on säilinud massiivsed tugisambad ja viljamahutid.

Valga Poeglaste Gümnaasiumi hoone

Hästi restaureeritud mälestis
Aasta: 
2016

Valga Poeglaste Gümnaasiumi hoone puhul tunnustati kõrgel tasemel restaureerimistöid teinud ehitusfirmat AS Semuehitus, samuti restaureerimistöödel suurepärast muinsuskaitselist järelevalvet teinud Mait Taela ettevõttest P.P.Ehitusjärelevalve OÜ. Valga ajalooline koolihoones on haridust antud täpselt sada aastat järjest ja nüüd on seal tööd alustanud Valga Riigigümnaasium.

Valga Poeglaste Gümnaasiumi hoone

Hästi restaureeritud mälestis
Aasta: 
2016

Muinsuskaitseamet tunnustab ja palub auhinna üleandmiseks lavale Valga Poeglastegümnaasiumi hoonet kõrgel tasemel restaureerinud ehitusfirma AS Semuehitus, samuti restaureerimistöödel suurepärast muinsuskaitseliset järelevalvet teinud Mait Taela ettevõttest P.P.Ehitusjärelevalve OÜ.

Jaan Jõgi

Hea projekteerija (arhitekt)
OÜ Kapiteel
Muinsuskaitse eritingimuste koostaja: 
Pole
Restaureerimisprojekti koostaja: 
Jaan Jõgi
Aasta: 
2016

Tunnustame ja palume auhinna üleandmiseks lavale arhitekt Jaan Jõgi. Arhitekt Jaan Jõgi on paistnud silma põhjalikkuse, detailitäpsuse ja selguse eest Suure-Jaani õigeusu kiriku restaureerimisprojekti koostamisel. Rõõm on lugeda projekti, millest on näha, et arhitekt on restaureeritavasse ehitisse süvenenud ja annab sisukaid juhtnööre tööde läbiviimiseks, (mitte ei vormista kausta vaid ehitusloa saamiseks.)