Tunnustatud tööd

Nele Kangert

Agne Trummali nimeline noore muinsuskaitsja preemia 2017
Nele Kangert
Aasta: 
2017

Tänu arheoloog Nele Kangertile on Muinsuskaitseametis välja töötatud kultuuriväärtusega leidude süsteem. Samuti on tema see, kes on loonud head suhted rohke harrastusarheoloogide kogukonnaga. Tema avatud, mõistev ja selgitav suhtlemine avalikkusega on klass omaette. Nele selgitustöö ei piirdu vaid avalikkusega. Vaikselt, aga järjepidevalt tutvustab ja juurutab ta kogukonnaarheoloogia põhimõtteid!

Kalli-Maia Holland

Elutööpreemia
Kalli-Maia Holland
Aasta: 
2017

Kalli-Maia Hollandit tunnustatakse elutööpreemiaga aastatepikkuse väljapaistva tegevuse eest kultuurimälestiste restaureerimisel. Pärast KRPI lagunemist lõi Kalli Holland Eesti ühe suurima ja toimekama projekteerimis- ja restaureerimisfirma Vana Tallinn ning on seda edukalt tänini juhtinud. Vana Tallinnal on kogemust ja teadmist, et võtta ette Eesti tähtobjekte.

MPEÕK Pärnu Püha Suurmärter Jekateriina kogudus

Hea omanik
Aasta: 
2017

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Pärnu Püha Suurmärter Jekateriina kogudus ja selle eesseisja munkpreester Iona hoiavad imetlusväärse hoole ja armastusega oma kirikuhoonet ja selles asuvaid kunstimälestisi. On märkimis- ja lugupidamisväärne, millise pühendumusega tegeletakse hoone koristamise, korrastamise, väiksemate ja suuremate remonttöödega. Seda iganädalaselt ja -kuiselt, aastast-aastasse.

Preester Viktor Ivask

Hea valdaja
Viktor Ivask
Aasta: 
2017

Viktor (Merikk) Ivaski töö Eesti sakraalse kultuuripärandi hoidmisel ja säilitamisel on olnud pikaajaline ja pühendunud. Viktor Ivask on aktiivselt korraldanud ja otsinud vahendeid õigeusu kirikute (eelkõige Kihnu, Kähri, Obinitsa) restaureerimiseks, varasemalt on ta aidanud korraldada ka teiste apostlik-õigeusu kirikute korrastamist ja seisnud kirglikult nende hea käekäigu eest.

Taimi Parve

Pärandi hoidja
Taimi Parve
Aasta: 
2017

Taimi Parvet on pühendunud looduse ja kultuuripärandi kaitsja ning suurepärane koostööpartner Piira veterinaarravila administratiivhoone kaitse alla võtmisel. Pr Parve on omaaegne veterinaarravila juht, kelle algatusel see põneva sisekujundusega maja rajati. Nüüd, ligi 40 aastat hiljem, võeti hoone tema algatusel ja korraldamisel kaitse alla.

Tiia Kallas

Pärandi hoidja
Tiia Kallas
Aasta: 
2017

Tiia Kallas on Muinsuskaitseameti pikaajaline koostööpartner Viljandimaa kultuuripärandi kaitsmisel. Tiia on olnud aktiivne kaasarääkija pärandi hoiu küsimustes ning asendamatu partner ühiste teavitusürituste korraldamisel.

 

MTÜ Vanaajamaja

Pärandi hoidja
MTÜ Vanaajamaja
Aasta: 
2017

MTÜ Vanaajamaja on algatanud väga tänuväärsed kogukonnaprojektid Lalsi Püha Nikolause kiriku ja Puutli puukiriku restaureerimiseks. Kodanikualgatuse raames korraldatakse vabatahtlike õpikodasid ja rahakogumisi, et avariilised kirikud saaksid konserveeritud.

Jõelähtme vald, Kostivere kultuurimõis

Pärandi hoidja
Jõelähtme vald
Aasta: 
2017

Jõelähtme Vallavalitsus eesotsas vallavanem Andrus Umbojaga on käivitanud ja hoiab töös Kostivere kultuurimõisa. Kultuurimõis loodi eesmärgiga elavdada ümbruskonna kultuurielu ja selleks otsustati kasutada juba olemasolevat ajaloolist hoonet. Mõis on alati avatud oma aleviku- ja vallarahvale ning ka kõigile teistele huvilistele.

Munakivitee Terviserajad ja Veed MTÜ

Pärandi hoidja
Aasta: 
2017

Munakivitee Terviserajad ja Veed MTÜd on võtnud südameasjaks korrastada Harku vallas Suurupis Peeter Suure Merekindluse rannakaitsepatarei nr 3 varemed, luua huvilistele merekindluse ümbrusesse terviserajad ja paigaldada merekindlust tutvustavad infotekstid. Tegemist on tõeliste pärandientusiastidega, kelle ettevõtmisel on kogu patarei võsast puhastatud, tehtud harvendusraie, välja puhastatud kahurialused ja paigaldatud restid šahtkaevudele.

Bibliofiil Olaf Esna

Pärandi tutvustaja
Olaf Esna
Aasta: 
2017

Olaf Esnat sulest pärinevad Pärnu linna ja maakonna ajalugu, inimesi, sündmuseid ja ehitisi tutvustavad kirjutised on ajalehe Pärnu Postimees lugejaskonda harinud ja rõõmustanud viimased kaks aastakümmet. Tema suletööd on  faktitäpsed, humoorikad ja kirjutatud heas eesti keeles. Esna peetavast antikvariaadist leiab abi iga pärnakas, kui käsil on perekonna- või kinnisvaraajaloo uurimine.

Lehed