Tunnustatud tööd

Kuressaare Keskaja elamuskeskus

Pärandi tutvustaja
Argo ja Marju Kirss
Aasta: 
2017

Tunnustame Argo ja Marju Kirssi ajaloolise aidahoone restaureerimise ja elamuskeskuse rajamise eest. Perekond Kirss tegi korda oma kodumaja hoovil oleva kehvas seisus ja panipaigana kasutuses olnud paekivist aidahoone ning otsustas rakendada oma ajaloohuvi aida elustamiseks kohandades selle Kuressaare Keskaja elamuskeskuseks. Aida restaureerimisel on kasutatud väärikaid materjale ja ajaloolisi töövõtteid ning antud endast parim, et säilitada ja välja tuua kõik vana.

Raamat “Boris Dubovik: Vanalinn, minu lemmik!”

Pärandi tutvustaja
Riin Alatalu, Anu Seidla, Boris Dubovik
Aasta: 
2017

Riin Alatalu ja Anu Seidla on kokku pannud suurepärase muinsuskaitse lähiajalugu tutvustava raamatu „Boris Dubovik: Vanalinn, minu lemmik!“. Raamat on Tallinna ühe tuntuima muinsuskaitsja Boris Duboviku jutustus muinsuskaitsjate tegevustest Tallinna vanalinnas viimasel sajal aastal. Dubovik räägib inimestest, majadest ja otsustest läbi oma kogemuse, avades sellega muinsuskaitseliste otsuste tagamaid ning suunates lugejaid otsima nii ajalugu kui ka muutusi linnaruumis.

 

Rakendus Ajapaik.ee

Pärandi tutvustaja
Vahur Puik
Aasta: 
2017

Keskkond Ajapaik.ee on suunatud fotograafilise pärandi säilitatamisele ja propageerimisele interaktiivsel ja uuenduslikul moel. Ajapaik on ühisloomeplatvorm, mille eesmärgiks koguda lisainfot ajaloolisele pildimaterjalile, fookusega piltide sidumisele konkreetsete kohtadega kaardil. Tänu Ajapaigale on alates 2016. aastast ka Muinsuskaitseameti fotokogud geopositsioneeritavad. Ajapaiga idee autor ja eestvedaja on Vahur Puik.

Ajakiri Pööning

Pärandi tutvustaja
Heli Nurger ja Karola Mursu
Aasta: 
2017

Heli Nurger ja Karola Mursu on andnud välja ajakirja Pööning alates 2015. aasta novembrist. Tegemist on pärandit tutvustava ja muinsussõbraliku ajakirjaga, mis kirjutab ajalooga majadest ja aedadest, disainiklassikast, pärandkäsitööst, vanadest töövõtetest ning meistritest. Väärt lugemine igal eluhetkel!

Harku vald

Hea planeering
Aasta: 
2017

Harku Vallavalitsus on koostanud sisuka teemaplaneeringu "Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrav ning tihehoonestusalasid täpsustav teemaplaneering". Harku valla initsiatiivil koostatud ja 2017. aasta alguses Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud planeering on  hea näide pärandit väärtustavast planeeringust, mida Eestis väga tihti ei kohta. 

KAOS arhitektid

Hea projekt
KAOS arhitektid OÜ
Aasta: 
2017

KAOS Arhitektid OÜ on koostanud sisuka ja täpse põhiprojekti "Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse konserveerimis- ja rekonstrueerimisprojekt". Nad on näidanud kõrget taset väga keerulise objekti lahendamises, tehes pidevalt konstruktiivset koostööd nii tellija kui ka muinsuskaitsjatega.

OÜ Vana Tallinn

Hea projekt
Elo Sova ja Eva Mölder (OÜ Vana Tallinn)
Aasta: 
2017

Arhitekt Elo Sova ja restauraator Eva Mölder Vana Tallinn OÜst on koostanud sisuka ja täpse konserveerimisprojekti "Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse konserveerimis- ja rekonstrueerimisprojekt. Konserveerimise osa". Oma põhjalikkuse, detailitäpsuse ja selgusega on see edaspidi ametnikele väärt näitematerjal hea konserveerimisprojekti koostamiseks. Ja loomulikult suurepärane stardipakk järgnevaks kvaliteetseks konserveerimistööks.

Meister Aleksander Mihelson

Hea restauraator
Aleksander Mihelson
Aasta: 
2017

Aleksander Mihelson OÜ-st Resteh on olnud pikaajaliselt tegev Läänemaa ajalooliste hoonete restaureerimisel. Oma vastutulelikkuse ja abivalmidusega, selgitades lihtsalt ja arusaadavalt traditsiooniliste materjalide ja töövõtete eeliseid, on ta võitnud inimeste usalduse meistrimehena. Aleksandri tehtud olulisemate objektide hulgas on näiteks Haapsalu piiskopilinnuse müüride, kiriku pikihoone katuse ja Lihula mõisa restaureerimistööd.

Plekksepp Sergei Siimann

Hea restauraator
Sergei Siimann
Aasta: 
2017

Sergei Siimann on oma ala tõeline meister, kes tunneb ja armastab oma tööd. Ta on alati valmis kaasa mõtlema, et töö saaks tehtud ajaloolise eeskuju kohaselt. Vajadusel valmistab ta selleks ka ise tööriistad, et iga plekikumerus või -äär õigesti, vastupidavalt ja esteetiliselt tehtud saaks. Parimad näited tehtud töödest on Pootsi-Kõpu ja Sindi EAÕK kaunid katusemaastikud.

Hea restauraator Joosep Metslang

Hea restauraator
Joosep Metslang
Aasta: 
2017

Joosep Metslang Purest OÜst on mitmete vanade puithoonete (nt Kalame talu avariiline ait) restaureerimisel demonstreerinud meisterlikku puutööoskust. Lisaks meisterlikusele puutöös on Joosep välja andnud ka mitmeid erialaseid trükiseid ja esiletõstmist väärib ka tema väga täpne käsitöö  dokumenteerimine.

Lehed