Tunnustatud tööd

Kuresaare linnuse bastionid, raveliinid ja vallikraavid

Hästi restaureeritud mälestis
Saaremaa Muuseum
Aasta: 
2015

Saaremaa Muuseumi Kuresaare linnuse bastionaalvööndi põhjaliku uurimise ning pikaajalise, mahuka ja kõrgel tasemel restaureerimise pühendunud korraldamise eest tunnustati Saaremaa Muuseumi.

 

 

Tartu Pauluse kirik

Hästi restaureeritud mälestis
Arhitektid Merja Nieminen ja Karl Järvinen büroost Arkkitehdit SAFA
Aasta: 
2015

Tartu Pauluse kiriku kõrgetasemelise restaureerimisprojekti ja tööde teostamise põhjaliku autorijärelevalve eest tunnustati arhitekte Merja Nieminen ja Kari Järvinen büroost Arkkidehdit SAFA.
 

E. Kitse sgrafiito “Kolm neidu”

Hästi restaureeritud kunstimälestis
Tunnustatakse H&M Restuudio OÜ'd ja Haspo OÜ'd...
Aasta: 
2016

Elmar Kitse seinamaali "Kolm neidu" meisterlike teisaldamis- ja restaureerimistööde eest tunnustatakse H&M Restuudio OÜ'd  ja Haspo OÜ'd. Viljandi Kutseõppekeskuse valduses oleva Vana-Võidu mõisa lammutamisele kuuluvas nõukogudeaegses juurdeehituses paiknenud seinamaali ohutuks eemaldamiseks ja teisaldamiseks töötati välja täiesti uus tehnoloogia.

Vao mõisa tuuleveski

Hästi restaureeritud mälestis
Aasta: 
2016

Vao mõisa tuuleveski kõrgel tasemel restaureerimise eest tunnustati veski omanikku AS Vao Agro, samuti restaureerimistöödel suurepärast muinsuskaitselist järelevalvet teinud Reho Pakatsi OÜ-st Casaverde. 18. sajandi tuulikukehandi kohandamine klaaskatusega suvilaks, säilitades selle sees ka ajalooliseid tuulikumehhanisme, on äärmiselt keeruline ülesanne. Omaniku ja järelevalve nõudlikkus on seejuures aidanud palju kaasa hea tulemuse saavutamisele.

Rotermanni tehase elevaatorihoone

Hästi restaureeritud mälestis
Aasta: 
2016

Rotermanni tehase elevaatorihoone restaureerimisel tunnustati suurepärase tulemuse saavutamise eest KOKO arhitekte ning töid teostanud ehitusfirmat AS Oma Ehitaja. Rotermanni elevaatorihoone restaureerimine näitab, et kaasaegne kasutus ja arhitektuurselt nauditav lahendus on võimalik leida isegi hoonele, mille seintes puuduvad aknad ja mille siseruumides on säilinud massiivsed tugisambad ja viljamahutid.

Valga Poeglaste Gümnaasiumi hoone

Hästi restaureeritud mälestis
Tunnustame OÜ Semuehitust ja ehitusjärelvave teostajat Mait Taela (P.P. Ehitusjärelvave OÜ)
Aasta: 
2016

Valga Poeglastegümnaasiumi hoone puhul tunnustatakse restaureerimistöid teostanud ehitusfirmat AS Semuehitus ja restaureerimistöödel muinsuskaitselist järelevalvet teinud Mait Taela ettevõttest P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Valga ajaloolises koolihoones on haridust antud täpselt sada aastat järjest, millest annavad tunnistust uuenduskuuri käigus restaureeritud paljud ajaloolised detailid.

Jaan Jõgi

Hea projekteerija (arhitekt)
OÜ Kapiteel
Aasta: 
2016

Tunnustame ja palume auhinna üleandmiseks lavale arhitekt Jaan Jõgi. Arhitekt Jaan Jõgi on paistnud silma põhjalikkuse, detailitäpsuse ja selguse eest Suure-Jaani õigeusu kiriku restaureerimisprojekti koostamisel. Rõõm on lugeda projekti, millest on näha, et arhitekt on restaureeritavasse ehitisse süvenenud ja annab sisukaid juhtnööre tööde läbiviimiseks, (mitte ei vormista kausta vaid ehitusloa saamiseks.) 

Lehed