Tunnustatud tööd

Preester Viktor Ivask

Hea valdaja
Viktor Ivask
Aasta: 
2017

Viktor (Merikk) Ivaski töö Eesti sakraalse kultuuripärandi hoidmisel ja säilitamisel on olnud pikaajaline ja pühendunud. Viktor Ivask on aktiivselt korraldanud ja otsinud vahendeid õigeusu kirikute (eelkõige Kihnu, Kähri, Obinitsa) restaureerimiseks, varasemalt on ta aidanud korraldada ka teiste apostlik-õigeusu kirikute korrastamist ja seisnud kirglikult nende hea käekäigu eest.

Taimi Parve

Pärandi hoidja
Taimi Parve
Aasta: 
2017

Taimi Parvet on pühendunud looduse ja kultuuripärandi kaitsja ning suurepärane koostööpartner Piira veterinaarravila administratiivhoone kaitse alla võtmisel. Pr Parve on omaaegne veterinaarravila juht, kelle algatusel see põneva sisekujundusega maja rajati. Nüüd, ligi 40 aastat hiljem, võeti hoone tema algatusel ja korraldamisel kaitse alla.

Tiia Kallas

Pärandi hoidja
Tiia Kallas
Aasta: 
2017

Tiia Kallas on Muinsuskaitseameti pikaajaline koostööpartner Viljandimaa kultuuripärandi kaitsmisel. Tiia on olnud aktiivne kaasarääkija pärandi hoiu küsimustes ning asendamatu partner ühiste teavitusürituste korraldamisel.

 

MTÜ Vanaajamaja

Pärandi hoidja
MTÜ Vanaajamaja
Aasta: 
2017

MTÜ Vanaajamaja on algatanud väga tänuväärsed kogukonnaprojektid Lalsi Püha Nikolause kiriku ja Puutli puukiriku restaureerimiseks. Kodanikualgatuse raames korraldatakse vabatahtlike õpikodasid ja rahakogumisi, et avariilised kirikud saaksid konserveeritud.

Jõelähtme vald, Kostivere kultuurimõis

Pärandi hoidja
Jõelähtme vald
Aasta: 
2017

Jõelähtme Vallavalitsus eesotsas vallavanem Andrus Umbojaga on käivitanud ja hoiab töös Kostivere kultuurimõisa. Kultuurimõis loodi eesmärgiga elavdada ümbruskonna kultuurielu ja selleks otsustati kasutada juba olemasolevat ajaloolist hoonet. Mõis on alati avatud oma aleviku- ja vallarahvale ning ka kõigile teistele huvilistele.

Munakivitee Terviserajad ja Veed MTÜ

Pärandi hoidja
Aasta: 
2017

Munakivitee Terviserajad ja Veed MTÜd on võtnud südameasjaks korrastada Harku vallas Suurupis Peeter Suure Merekindluse rannakaitsepatarei nr 3 varemed, luua huvilistele merekindluse ümbrusesse terviserajad ja paigaldada merekindlust tutvustavad infotekstid. Tegemist on tõeliste pärandientusiastidega, kelle ettevõtmisel on kogu patarei võsast puhastatud, tehtud harvendusraie, välja puhastatud kahurialused ja paigaldatud restid šahtkaevudele.

Bibliofiil Olaf Esna

Pärandi tutvustaja
Olaf Esna
Aasta: 
2017

Olaf Esnat sulest pärinevad Pärnu linna ja maakonna ajalugu, inimesi, sündmuseid ja ehitisi tutvustavad kirjutised on ajalehe Pärnu Postimees lugejaskonda harinud ja rõõmustanud viimased kaks aastakümmet. Tema suletööd on  faktitäpsed, humoorikad ja kirjutatud heas eesti keeles. Esna peetavast antikvariaadist leiab abi iga pärnakas, kui käsil on perekonna- või kinnisvaraajaloo uurimine.

Kuressaare Keskaja elamuskeskus

Pärandi tutvustaja
Argo ja Marju Kirss
Aasta: 
2017

Tunnustame Argo ja Marju Kirssi ajaloolise aidahoone restaureerimise ja elamuskeskuse rajamise eest. Perekond Kirss tegi korda oma kodumaja hoovil oleva kehvas seisus ja panipaigana kasutuses olnud paekivist aidahoone ning otsustas rakendada oma ajaloohuvi aida elustamiseks kohandades selle Kuressaare Keskaja elamuskeskuseks. Aida restaureerimisel on kasutatud väärikaid materjale ja ajaloolisi töövõtteid ning antud endast parim, et säilitada ja välja tuua kõik vana.

Raamat “Boris Dubovik: Vanalinn, minu lemmik!”

Pärandi tutvustaja
Riin Alatalu, Anu Seidla, Boris Dubovik
Aasta: 
2017

Riin Alatalu ja Anu Seidla on kokku pannud suurepärase muinsuskaitse lähiajalugu tutvustava raamatu „Boris Dubovik: Vanalinn, minu lemmik!“. Raamat on Tallinna ühe tuntuima muinsuskaitsja Boris Duboviku jutustus muinsuskaitsjate tegevustest Tallinna vanalinnas viimasel sajal aastal. Dubovik räägib inimestest, majadest ja otsustest läbi oma kogemuse, avades sellega muinsuskaitseliste otsuste tagamaid ning suunates lugejaid otsima nii ajalugu kui ka muutusi linnaruumis.

 

Rakendus Ajapaik.ee

Pärandi tutvustaja
Vahur Puik
Aasta: 
2017

Keskkond Ajapaik.ee on suunatud fotograafilise pärandi säilitatamisele ja propageerimisele interaktiivsel ja uuenduslikul moel. Ajapaik on ühisloomeplatvorm, mille eesmärgiks koguda lisainfot ajaloolisele pildimaterjalile, fookusega piltide sidumisele konkreetsete kohtadega kaardil. Tänu Ajapaigale on alates 2016. aastast ka Muinsuskaitseameti fotokogud geopositsioneeritavad. Ajapaiga idee autor ja eestvedaja on Vahur Puik.

Lehed