Tunnustatud tööd

Ajakiri Pööning

Pärandi tutvustaja
Heli Nurger ja Karola Mursu
Aasta: 
2017

Heli Nurger ja Karola Mursu on andnud välja ajakirja Pööning alates 2015. aasta novembrist. Tegemist on pärandit tutvustava ja muinsussõbraliku ajakirjaga, mis kirjutab ajalooga majadest ja aedadest, disainiklassikast, pärandkäsitööst, vanadest töövõtetest ning meistritest. Väärt lugemine igal eluhetkel!

Harku vald

Hea planeering
Aasta: 
2017

Harku Vallavalitsus on koostanud sisuka teemaplaneeringu "Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrav ning tihehoonestusalasid täpsustav teemaplaneering". Harku valla initsiatiivil koostatud ja 2017. aasta alguses Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud planeering on  hea näide pärandit väärtustavast planeeringust, mida Eestis väga tihti ei kohta. 

KAOS arhitektid

Hea projekt
KAOS arhitektid OÜ
Aasta: 
2017

KAOS Arhitektid OÜ on koostanud sisuka ja täpse põhiprojekti "Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse konserveerimis- ja rekonstrueerimisprojekt". Nad on näidanud kõrget taset väga keerulise objekti lahendamises, tehes pidevalt konstruktiivset koostööd nii tellija kui ka muinsuskaitsjatega.

OÜ Vana Tallinn

Hea projekt
Elo Sova ja Eva Mölder (OÜ Vana Tallinn)
Aasta: 
2017

Arhitekt Elo Sova ja restauraator Eva Mölder Vana Tallinn OÜst on koostanud sisuka ja täpse konserveerimisprojekti "Haapsalu piiskopilinnuse pealinnuse konserveerimis- ja rekonstrueerimisprojekt. Konserveerimise osa". Oma põhjalikkuse, detailitäpsuse ja selgusega on see edaspidi ametnikele väärt näitematerjal hea konserveerimisprojekti koostamiseks. Ja loomulikult suurepärane stardipakk järgnevaks kvaliteetseks konserveerimistööks.

Meister Aleksander Mihelson

Hea restauraator
Aleksander Mihelson
Aasta: 
2017

Aleksander Mihelson OÜ-st Resteh on olnud pikaajaliselt tegev Läänemaa ajalooliste hoonete restaureerimisel. Oma vastutulelikkuse ja abivalmidusega, selgitades lihtsalt ja arusaadavalt traditsiooniliste materjalide ja töövõtete eeliseid, on ta võitnud inimeste usalduse meistrimehena. Aleksandri tehtud olulisemate objektide hulgas on näiteks Haapsalu piiskopilinnuse müüride, kiriku pikihoone katuse ja Lihula mõisa restaureerimistööd.

Plekksepp Sergei Siimann

Hea restauraator
Sergei Siimann
Aasta: 
2017

Sergei Siimann on oma ala tõeline meister, kes tunneb ja armastab oma tööd. Ta on alati valmis kaasa mõtlema, et töö saaks tehtud ajaloolise eeskuju kohaselt. Vajadusel valmistab ta selleks ka ise tööriistad, et iga plekikumerus või -äär õigesti, vastupidavalt ja esteetiliselt tehtud saaks. Parimad näited tehtud töödest on Pootsi-Kõpu ja Sindi EAÕK kaunid katusemaastikud.

Hea restauraator Joosep Metslang

Hea restauraator
Joosep Metslang
Aasta: 
2017

Joosep Metslang Purest OÜst on mitmete vanade puithoonete (nt Kalame talu avariiline ait) restaureerimisel demonstreerinud meisterlikku puutööoskust. Lisaks meisterlikusele puutöös on Joosep välja andnud ka mitmeid erialaseid trükiseid ja esiletõstmist väärib ka tema väga täpne käsitöö  dokumenteerimine.

Arheoloogid-numismaatikud Ivar Leimus ja Mauri Kiudsoo

Hea uurija
Aasta: 
2017

Eesti Ajaloomuuseumi teadur Ivar Leimus ja Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu numismaatikakogu hoidja arheoloog Mauri Kiudsoo on Muinsuskaitseameti pikaajalised head koostööpartnerid kultuuriväärtusega arheoloogiliste leidude uurimisel ja hindamisel. Ivar Leimus on vaieldamatult üks parimatest muinas- ja keskaegsete müntide asjatundjatest Põhja-Euroopas.

Anita Jõgiste koostatud Riisipere mõisa peahoone uuringud ja muinsuskaitselised eritingimused

Hea uurija
Aasta: 
2017

Riisipere mõisa peahoone on üks suuremaid ja detailirohkemaid mõisahooneid, mille uuringud panevad proovile ka kõige kogenumad uurijad. Anita juhtimisel läbi viidud välitööd olid põhjalikud ning aruanded analüütilised ning hästi struktureeritud ja vormistatud. Ja boonusena varustatud ka detailirohke illustratiivse materjaliga!

 

Piirissaare palvela põlengus kannatada saanud ikoonide konserveerimistalgud

Aasta tegu
Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kunstimuuseum, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Vabaõhumuuseum, Tartu Kõrgem Kunstikool, Tartu Kunstimuuseum
Aasta: 
2017

2016. aastal toimunud Piirissaare palvela põlengus said tõsiselt kannatada paljud hoones asunud ikoonid. Esmakordselt tegutsesid siinsed muinsuskaitsjad ja muuseumikonservaatorid nii ühtsena ning tänu koostööle ja operatiivsele tegutsemisele on õnnestunud hävingust päästa kümneid objekte. Talgutega pandi alus koostööle ning saadi kinnitust, et häda korral on ühiselt võimalik väga  palju korda saata.

Lehed