Sa oled siin

Tutvustus

 

Muinsuskaitseameti missioon on hoolitseda Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest.

Muinsuskaitseameti põhiülesanne on kultuurimälestiste säilimise tagamine:

 • muinsuskaitsetöö korraldamine;
 • riikliku järelevalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle;
 • kultuurimälestiste riikliku registri pidamine;
 • kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine.

Muinsuskaitseamet väljastab tegevuslubasid, mis annavad õiguse koostada mälestise konserveerimise ja restaureerimise projekte ning muinsuskaitse eritingimusi, teostada muinsuskaitselist järelevalvet ning mälestist konserveerida ja restaureerida.

Muinsuskaitseamet tegutseb Kultuuriministeeriumi haldusalas ja esindab oma ülesannete täitmisel riiki.

Muinsuskaitseamet alustas tegevust 1.oktoobril 1993. aastal. 

Muinsuskaitseameti struktuur 

Muinsuskaitseameti tööd juhib peadirektor. Alates 2015. aastast on ameti peadirektor Siim Raie. 

Põhiülesannete täitmiseks on amet jagatud seitsmeks osakonnaks:

 • kunstipärandi osakond;
 • ehitiste ja arheoloogia osakond;
 • nõustamisosakond;
 • järelevalveosakond;
 • pärandihalduse osakond;
 • kommunikatsiooniosakond;
 • tugiteenuste osakond.

Muinsuskaitseametil on oma esindus kõigis maakondades. Maakonnanõunikud kuuluvad nõusamisosakonna koosseisu. Esinduste asukohad ja kontaktid leiab kontaktide alt. 

Muinsuskaitseameti projektdokumentide arhiiv asub Tallinnas Pikk 2 III korrusel ja sisaldab kultuurimälestiste kaitset, haldamist, uurimist, konserveerimist, restaureerimist ja rekonstrueerimist käsitlevaid dokumente.