Sa oled siin

Tutvustus

 

Muinsuskaitseameti missiooniks on kultuuripärandi ja kultuuriväärtusliku keskkonna väärtustamine ja säilitamine.

Muinsuskaitseameti põhiülesanne on kultuurimälestiste säilimise tagamine:

  • muinsuskaitsetöö korraldamine Eestis,
  • riikliku järelevalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade ning neil teostatavate tööde üle,
  • kultuurimälestiste riikliku registri pidamine,
  • arheoloogiliste leidudega tegelemine ning
  • kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja lubade väljastamine.

Muinsuskaitseamet väljastab tegevuslubasid, mis annavad õiguse mälestise konserveerimise ja restaureerimise projekte ning muinsuskaitse eritingimusi koostada, muinsuskaitselist järelevalvet teostada ning mälestist konserveerida ja restaureerida.

Muinsuskaitseamet tegutseb Kultuuriministeeriumi haldusalas ja esindab oma ülesannete täitmisel riiki.

Muinsuskaitseamet alustas tegevust 1.oktoobril 1993. aastal. 

Muinsuskaitseameti struktuur 

Muinsuskaitseameti tööd juhib peadirektor. Alates 2015. aastast on ameti peadirektor Siim Raie. 

Põhiülesannete täitmiseks on amet jagatud kolmeks osakonnaks:

  1. üldosakond
  2. restaureerimis- ja arendusosakond
  3. järelvalveosakond

Muinsuskaitseametil on oma esindus kõigis maakondades. Maakondlike esinduste asukohad ja kontaktid leiab kontaktide alt. 

Muinsuskaitseameti projektdokumentide arhiiv asub Tallinnas Pikk 2 III korrusel ja sisaldab kultuurimälestiste kaitset, haldamist, uurimist, konserveerimist, restaureerimist ja rekonstrueerimist käsitlevaid dokumente.