Sa oled siin

17. jaanuarist muutub Muinsuskaitseameti struktuur

Jaanuari keskpaigast jõustub Muinsuskaitseameti uus struktuur, mille eesmärk on tõhustada tööprotsesse, korrastada töökorraldust ja parandada palgafondi eelarvet ning tagada Muinsuskaitseameti põhiülesande täitmine – riikliku kultuuripärandi kaitse korraldamine.

Struktuurimuudatuse eesmärgiks on muuta Muinsuskaitseameti tööd tõhusamaks. Hetkel kehtiv, 2019. aastal kehtestatud, struktuur ei toeta MKA põhiülesannete täitmist ja vajab seetõttu korrastamist. 17. jaanuarist 2022 kehtima hakkava struktuuri järgi on Muinsuskaitseametis:

  • nõustamisosakond;
  • muuseumide- ja kunstipärandi osakond;
  • ehituspärandi osakond;
  • arheoloogiapärandi osakond;
  • pärandihalduse osakond;
  • õigusosakond;
  • kommunikatsiooniosakond;
  • tugiteenuste osakond.

Uues struktuuris on lahutatud seni koos olnud ehitiste ja arheoloogia osakond, mis väga mahukate sisuvaldkondadena vajavad töö optimaalsemat korraldamist ja efektiivsemat juhtimist. Uue tugiosakonnana luuakse õigusalase toe suurendamiseks õigusosakond, eesmärgiga tuua MKA õigusalane teenindamine ühte osakonda seni kehtinud killustatud lahenduse asemel. Senise järelevalve osakonna ülesanded jagatakse uue õigusosakonna ja sisuosakondade vahel, kuna eraldiseisev osakond ei ole ennast õigustanud.

Muudatustega struktuuris kaasneb ka isikkoosseisu vähenemine. MKA on viimastel aastatel oma isikkoosseisus märkimisväärselt kasvatanud, kuid koosseisu kasv ei ole andnud soovitud tulemust MKA-le pandud eesmärkide ja kohustuste täitmisel. Protsesside tõhusamaks muutmise vajadusega kaasneb ka isikkoosseisu vähendamine. Muinsuskaitseamet vajab muutusi, et kohaneda muutunud oludega nii ühiskonnas, õigusruumis kui ka pärandimaastikul. Eesmärk on pärandi kaitsmine inimeste jaoks, mitte inimeste eest.

Struktuurimuudatuste ja isikkoosseisu vähendamise eesmärgiks on leevendada ka MKA palgafondi olukorda. MKA töötajate arv ja sellega käsikäes suurenenud palgafondi eelarve on kasvanud eeskätt organisatsioonisiseste ressursside ümberjagamise tulemusel. Kui varasemalt leiti võimalusi puudujääki katta, siis enam ei ole see võimalik, sest jäägid on tänaseks ammendunud. Kuna baasrahastuse suurendamine praegustes oludes ei ole võimalik ning püsikulude pidev kasv ei näi pidurduvat, on olukorra leevendamiseks ainus võimalus tööprotsesside ülevaatamine ja organisatsiooni ümberstruktureerimine, millega kaasneb ka osade ametikohtade koondamine.

Muinsuskaitseameti ülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelevalve teostamine, muuseumipoliitika rakendamine ja valdkonna arendamine, kultuurimälestiste registri ja muuseumide infosüsteemi pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja pädevustunnistuste väljastamine.

Veel uudiseid samal teemal

03.05.2022

Jätkub Muinsuskaitseameti ja Norra Kultuuripärandiameti koolitusprogramm “Elavad vanalinnad”

Projekti “Ajalooliste linnasüdamete elavdamine kultuuripärandi kaudu” raames toimumub selle aasta kevadel kohalikele omavalitsustele, pärandi- ja ruumi valdkonna ekspertidele ja huvilistele suunatud koolitusprogramm “Elavad vanalinnad”. Kolm, erinevates linnades toimuvat koolituspäeva avavad vanalinnade väljakutseid ja võimalusi urbanistlikust skaalast hoone ja detailideni. Koolituspäeva toimuvad Viljandis, Haapsalus ja Võrus.

Paide linn 1683. aasta S. Waxelbergi kaardil. Näha on linnust ja vallikraavi, lisaks linna tänavate võrgustikku, mis on suuresti tänapäevani säilinud. EAA.5393.1.9 
29.04.2022

Ootame arvamusi Paides asuva asulakoha arheoloogiamälestiseks tunnistamise kohta

Muinsuskaitseamet menetleb Paide linna idaosas asuva asulakoha arheoloogiamälestiseks tunnistamist. Arvamusi ja vastuväiteid mälestiseks tunnistamisele ootame hiljemalt 3. juuniks 2022.