Sa oled siin

Algas avatud menetlus Tartu linnakindlustuse piiride ja andmete korrastamiseks

Tartu linnakindlustused 1732. aasta kaardil (EAA.995.1.6843)
Tartu linnakindlustused 1732. aasta kaardil (EAA.995.1.6843)

Käimas on avatud menetlus Tartu linnakindlustuste piiride ja andmete korrastamiseks. 

Andmete korrastamise tulemusena koondatakse kõik linnakindlustustega seotud informatsioon kultuurimälestiste registris ühe numbri alla, lihtsustatakse mälestiste nimetust, korrigeeritakse mälestise ala ja kaitsevööndi ulatust ning linnakindlustustele lisatakse senise ehitismälestise liigi kõrvale arheoloogiamälestise liik.

Ootame asjaosaliste arvamusi mälestise andmete korrastamise kohta hiljemalt 16. juuniks 2022 e-posti aadressile info@muinsuskaitseamet.ee või postiaadressile Pikk tn 2, Tallinn 10123.

Ühtlasi ootame kõiki huvilisi 16. augustil 2022 algusega kell 16.00 Tartu Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20) toimuvale avalikule koosolekule, kus arutleme üheskoos eelnõule laekunud arvamuste ja ettepanekute üle.

Paralleelselt linnakindlustuste andmete korrastamisega on käimas Tartu muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamise protsess. Märtsis 2021 avalikustatud kaitsekorra eelnõus nähti ette, et kaeve- ja pinnasetööde puhul ei ole vaja osadel õuealadel esitada Muinsuskaitseametile tööde tegemise luba. Seoses mälestise andmete korrastamisega selgus, et esialgu planeeritud leevendusi linnakindlustuste alale teha ei saa. Arheoloogilise kultuurkihi kaitseks on mälestise ja selle kaitsevööndi alal kõrghaljastuse rajamise, raie-, kaeve- ja muude pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud tööde puhul Muinsuskaitseameti tööde tegemise luba siiski vajalik, et ka väiksemate tööde puhul oleks ametil võimalik kaaluda arheoloogilise kultuurkihi kaitseks vajalikke tingimusi.

Eelnõu ja selle lisadega on võimalik tutvuda siin (PDF).

Lisainfot leiate Muinsuskaitseameti kodulehelt.

 

Täiendavatele küsimustele vastavad:

Liivi Varul
Muinsuskaitseameti arheoloogia nõunik
liivi.varul@muinsuskaitseamet.ee
53026912
 
Helena Kaldre
Muinsuskaitseameti kaitsekorralduse spetsialist
helena.kaldre@muinsuskaitseamet.ee
58875384

 

Veel uudiseid samal teemal

Sillamäe. Foto Muinsuskaitseamet
30.06.2022

Pikenes Sillamäe kaitsekorra avaliku väljapaneku tähtaeg

Pikenes Sillamäe kaitsekorra avaliku väljapaneku tähtaeg. Arvamusi ja kommentaare saab esitada kuni 31. juulini. Avalik arutelu toimub 28. septembril 2022.

ERA.T-76.1.N-3202-2 Tallinna Raekoda (autor ja aasta teadmata)
15.06.2022

Uued klaas- ja filminegatiivide kaadrid said digitud

Muinsuskaitseameti arhiiv võttis osa Rahvusarhiivi koordineeritavast alamprojektist „Eesti fotopärandi digimine (klaas-ja filminegatiivid)“ ning tänaseks on Muinsuskaitseameti arhiivi fondidest avalikustatud ca 11 500 kaadrit nii klaas- kui ka filminegatiividest Rahvusarhiivi fotoandmebaasis Fotis.

23. juunist-17. juulini on uurimissaal külastajatele suletud.