Sa oled siin

Pikenes Sillamäe kaitsekorra avaliku väljapaneku tähtaeg

Sillamäe. Foto Muinsuskaitseamet
Sillamäe. Foto Muinsuskaitseamet

Muinsuskaitseamet algatas Sillamäe 1940.–50. aastatel rajatud linnatuumiku ja haldushoonete ansambli muinsuskaitsealaks tunnistamise menetluse. Kaitsekorra eelnõu on avalikul väljapanekul kuni 31. juulini 2022. Ootame kõikide asjaosaliste arvamusi ja kommentaare. Eelnõuga saab tutvuda Muinsuskaitseameti veebilehel, eelneval kokkuleppel ameti Jõhvi kontoris või Sillamäe linnavalitsuses.

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet koostamas uusi kaitsekordasid kõigile Eesti kaheteistkümnele muinsuskaitsealale. Protsessi käigus on tehtud ettevalmistusi uue muinsuskaitseala loomiseks 1940.–50. aastatel rajatud Sillamäe neoklassitsistlikku linnatuumikusse ja haldushoonete ansamblisse. Amet on koos Sillamäe Linnavalitsuse esindajate, Sillamäe elanike ja sõltumatute ekspertidega välja töötanud muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu, mis määrab ala nimetuse, kaitse eesmärgi ja muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi piirid. Eelnõus on loetletud ala väärtused, ning ala hoidmise põhimõtted. Hooned on jagatud kaitsekategooriatesse, millest johtuvad nõuded ja leevendused.

Eelnõu avaliku väljapaneku jooksul on kõigil võimalik esitada selle kohta arvamusi ja vastuväiteid kirjalikult, saates need kuni 31. juulini 2022 Muinsuskaitseametile e-posti teel info@muinsuskaitseamet.ee või aadressil Pikk tn 2, 10123, Tallinn. 

Ootame Teie tagasisidet!

Kaitsekorra eelnõu avalik arutelu toimub 28. septembril 2022 kell 18.00 Sillamäe kultuurimajas (Kesk tn 24, Sillamäe).

Infot Sillamäe muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise kohta saab Muinsuskaitseameti veebilehelt https://www.muinsuskaitseamet.ee/sillamaekaitsekord.

Lisainfo

Anita Staub
Ehituspärandi nõunik
53410266
Anita.Staub@muinsuskaitseamet.ee

Kalle Merilai
Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõunik
534 78582
kalle.merilai@muinsuskaitseamet.ee 

Veel uudiseid samal teemal

ERA.T-76.1.N-3202-2 Tallinna Raekoda (autor ja aasta teadmata)
15.06.2022

Uued klaas- ja filminegatiivide kaadrid said digitud

Muinsuskaitseameti arhiiv võttis osa Rahvusarhiivi koordineeritavast alamprojektist „Eesti fotopärandi digimine (klaas-ja filminegatiivid)“ ning tänaseks on Muinsuskaitseameti arhiivi fondidest avalikustatud ca 11 500 kaadrit nii klaas- kui ka filminegatiividest Rahvusarhiivi fotoandmebaasis Fotis.

23. juunist-17. juulini on uurimissaal külastajatele suletud. 

Rakvere vanalinna kaitsetsooni detailplaneerimise eeltööd 1990. MKA arhiiv, ERA.T-76.1.9368
09.06.2022

Algab Rakvere muinsuskaitseala inventeerimine

13.-17. juunini võib Rakvere vanalinna muinsuskaitsealal märgata Eesti Kunstiakadeemia tudengeid, kes hooneid pildistades ja nendel olevaid detaile lähemalt uurides viivad läbi Rakvere muinsuskaitseala esmast inventeerimist, mis on eeltöö muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamiseks. Inventeerimistulemuste täpsuse huvides julgustame majaomanikke olema inventeerijatega avatud, tutvustama hooneid ja siseruume ning nendega seotud lugusid.