Sa oled siin

Ettepanekute kogumine õigusloomeks arheoloogiapärandi kaitse tõhustamise ja arendamise valdkonnas

17. sajandi noapea Lääne-Virumaalt
17. sajandi noapea Lääne-Virumaalt

Arheoloogiapärandi kui taastumatu pärandi parema kaitse vajadus on ühiskonnas teravalt esil. Riigikogu kultuurikomisjon arutas oma 9. juunil istungil arheoloogiamälestiste kaitset Eestis ja tundis huvi võimalike seadusemuudatuste vastu, mis parandaks arheoloogiapärandi kaitset. Muinsuskaitseameti pädevuses on Kultuuriministeeriumile ettepanekute tegemine muinsuskaitse ja muuseumivaldkonna õigusaktide muutmiseks. Riigikogu kultuurikomisjoni istungil tõstatati arheoloogiapärandit kaitsvate sätete osas üles ka küsimus võimalike valdkonnaväliste seaduste muutmise vajadusest, näiteks läbi planeerimisseaduse või karistusseadustiku täiendamise.

Ootame Teie põhjendatud ettepanekuid, mis puudutavad nii arheoloogiamälestisi kui ka veealust kultuuripärandit, samuti mälestiste välist arheoloogiapärandit. Ettepanekud on oodatud muu hulgas näiteks seoses tööde ja tegevuste reguleerimisega ehitus- ja mulla- ning kaevetöödel (sh metsamajanduses ja geoloogia valdkonnas), otsinguvahendi kasutamisega, arheoloogiliste uuringute ja leidudega ning ruumilise planeerimisega.

Põhjendatud ettepanekud seadusemuudatuste ja täienduste tegemiseks palume esitada 29. augustiks 2022 aadressile info@muinsuskaitseamet.ee.

Küsimustele vastab heal meelel arheoloogiapärandi nõunik Nele Kangert (nele.kangert@muinsuskaitseamet; +372 5115931).

Oleme tänulikud, et mõtlete kaasa kultuuripärandi parema hoidmise nimel!

Ettepanekute menetlemiseks toimub arutelukoosolek 31. augustil 2022. Koosolek toimub Muinsuskaitseameti Pika tänava kontori II korruse saalis ja algab kell 14.00.

Peale arutelu edastab Muinsuskaitseamet ettepanekud Kultuuriministeeriumile, kes omakorda esitab ettepanekud riigikogu kultuurikomisjonile, kes otsustab edasise menetluse.

Veel uudiseid samal teemal

Rebala muinsuskaitseala
23.03.2023

Algas Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra avalik väljapanek

Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu on avalikul väljapanekul 23. märtsist - 30. aprillini 2023.

Ootame dokumentidega tutvuma!

31. märtsil toimub Kostivere mõisas infopäev kus Muinsuskaitseamet ja Keskkonnaamet jagavad teavet nii Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu kui ka maikuust avaneva poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotlusvooru kohta. Registreeruda saab SIIN

08.03.2023

Konkurss Jõgevamaa nõuniku ametikohale

Ootame oma kollektiiviga liituma Jõgevamaa nõunikku. Kandideerida saab kuni 22. märtsini 2023.