Sa oled siin

Konkurss arheoloogianõuniku ametikohale

Otsime oma meeskonda lahendustele orienteeritud spetsialisti, kes tunneb huvi arheoloogiapärandi kaitse korraldamise vastu, hindab kultuuripärandit tervikuna ja väärtustab koostööd inimestega pärandi hoidmisel, arendamisel ja kaitsel.

Arheoloogianõuniku tööülesanded on:

 • korraldada arheoloogiamälestiseks tunnistamist, muutmist ja lõpetamist ning arheoloogilise leiukoha määramise menetlusi vastavalt muinsuskaitseseadusele ja määrustele;
 • korraldada ohustatud arheoloogiapärandi ajutise kaitse kehtestamist;
 • teha tööülesannete täitmiseks vajalikke arheoloogiamälestiste jt arheoloogiapärandi elementide paikvaatlusi.

Sobival kandidaadil on:

 • kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase; võib olla omandamisel) arheoloogia erialal;
 • soovitavalt vähemalt 4-aastane erialane töökogemus;
 • oskus orienteeruda muinsuskaitse ja avaliku haldusega seotud õigusalastes regulatsioonides;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus suhtlustasemel;
 • väga hea suhtlemisoskus ja koostöövõime;
 • vastutustunne ja korrektsus;
 • hea pingetaluvus ja enesejuhtimise oskus;
 • B-kategooria juhiluba.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast täiskoormusega tööd riigiametis;
 • kaasaegset töökeskkonda (paindlikku töökorraldust, kodukontoris töötamise võimalust);
 • 35 kalendripäeva puhkust kalendriaastas, 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • paindlikke võimalusi enesetäiendamiseks ja õppimiseks;
 • sõbralikku, laialdaste teadmistega teotahtelist meeskonda ning ühisüritusi.

Kuidas kandideerida:

Kandideerimiseks saada palun meile oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 23.04.2023 aadressile personal@muinsuskaitseamet.ee märgusõna „Arheoloogia“.

Tekkinud küsimustele annab vastused Liivi Varul (liivi.varul@muinsuskaitseamet.ee, tel 53026912).

Muinsuskaitseamet on riigiamet, mis esindab parimal võimalikul viisil avalikku huvi Eesti kultuuripärandi hoidmisel, arendamisel ja kaitsel. Meie missioon on hoolitseda Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest, inspireerida inimesi osa saama mitmekesisest ja rikkalikust kultuuripärandist.