Sa oled siin

Konkurss Muinsuskaitseameti peadirektori ametikohale

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi järgmisele ametikohale:

Muinsuskaitseameti peadirektor

Muinsuskaitseamet on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes viib ellu riigi kultuuripärandipoliitikat, hoolitsedes Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest.

Peadirektor juhib ameti tööd ja vastutab selle strateegilise juhtimise, osapoolte kaasamise ning majandustegevuse eest. 

Peadirektori lähiaastate olulisemad väljakutsed on:

 • muinsuskaitseameti muutmine kliendikeskseks organisatsiooniks;
 • prioriteetide seadmine valdkonna efektiivseks ja tulemuspõhiseks juhtimiseks;
 • kultuurimälestiste nimekirjade inventuuri läbiviimine;
 • muinsuskaitseseaduse rakendamine ja järelmõju hindamine;
 • Eesti muuseumide pärandihoidlate projekti juhtimine;
 • kultuurimälestiste registri ja muuseumide infosüsteemi arendamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • Magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
 • vähemalt 5-aastane organisatsiooni või struktuurüksuse juhtimiskogemus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;

Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt. kompetentsimudel), rõhuasetusega kompetentsidel tulemuste saavutaja, väärtuse looja ja tööõnne hoidja.

Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: Tööõnne hoidja, Tulemuste saavutaja, Väärtuste looja.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:

 • kõrgharidus valdkonnaga seotud erialal;
 • strateegilise planeerimise ja teenusedisaini kogemus;
 • varasem tööalane kokkupuude kultuuripärandi või muuseumivaldkonnaga.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandideerimistaotluses palume esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • CV;
 • tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
 • kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
 • essee teemal: "Kultuuripärandi valdkonna strateegilised väljakutsed ning minu kui tippjuhi roll muudatuste elluviimisel", essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 26. jaanuaril 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.

Kontakt

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).

Veel uudiseid samal teemal

Pärnu linnakindlustused 17. sajandi lõpul – 18. sajandi alguses
25.11.2022

Toimub Pärnu linnakindlustuste piiride ja andmete korrastamine

Muinsuskaitseamet algatas Pärnu linnakindlustuste piiride ja andmete korrastamise menetluse.

Ootame eelnõule tagasisidet kuni 30. detsembrini 2022.

15.11.2022

Konkurss õigusosakonna juhataja ametikohale

Muinsuskaitseamet on riigiamet, mis esindab parimal võimalikul viisil avalikku huvi Eesti kultuuripärandi hoidmisel, arendamisel ja kaitsel. Meie missioon on hoolitseda Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest, inspireerida inimesi osa saama mitmekesisest ja rikkalikust kultuuripärandist.