Sa oled siin

Konkurss muuseumivaldkonna spetsialisti ametikohale

Muinsuskaitseamet otsib oma meeskonda muuseumivaldkonna spetsialisti, kelle ülesandeks on aidata arendada annetuskultuuri. Otsime loovat ja avatud meelega meeskonnaliiget, kes tunneb vastutust eesti kultuuripärandi eest ja tahab suunata ettevõtjaid ja eraisikuid rohkem panustama kultuuripärandi hoidmisse ja arendamisse.

Peamised tööülesanded on:

 • annetuskultuuri edendamise strateegia ja protsessi väljatöötamine ning järjepidev arendamine;
 • annetuskultuuri edendamiseks ja analüüsiks vajaliku teabe koondamine, probleemide defineerimine, neile lahenduste pakkumine;
 • muuseumide rahastuskampaaniate algatamine ja muuseumide toetamine nende korraldamisel.

Sobival kandidaadil on:

 • kõrgharidus, soovitavalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • teadmised turundusest ja käitumisteadusest, vähemalt kaheaastane töökogemus turunduses, suhtekorralduses või partnerlussuhete arendajana;
 • võime töötada välja uudseid lahendusi, neid rakendada ning töötada iseseisvalt ja tulemuslikult;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus, avaliku esinemise ja suhtlemisoskus;
 • hea eesti ja inglise keele oskus.

Omalt poolt pakume:

 • väljakutseid esitavat ja eneseteostust võimaldavat tööd riigiametis, väärikat täiendust oma CV-le;
 • kaasaegset töökeskkonda (paindlikku töökorraldust, kodukontoris töötamise võimalust);
 • 35 kalendripäeva puhkust kalendriaastas, 3 tasustatud tervisepäeva aastas;
 • paindlikke võimalusi enesetäiendamiseks ja õppimiseks;
 • sõbralikku, laialdaste teadmistega teotahtelist meeskonda ning ühisüritusi.

Kuidas kandideerida:

Kandideerimiseks saada palun meile oma CV ja essee teemal „Kuidas tuua ettevõtted ja eraisikud rohkem panustama kultuuripärandi hoidmisse ja arendamisse?“ hiljemalt 9.04.2023  aadressile personal@muinsuskaitseamet.ee märgusõna „Annetuskultuur“.

Tekkinud küsimustele annab vastused Mirjam Rääbis – mirjam.raabis@muinsuskaitseamet.ee, +372 5090096

Muinsuskaitseamet on riigiamet, mis esindab parimal võimalikul viisil avalikku huvi Eesti kultuuripärandi hoidmisel, arendamisel ja kaitsel. Meie missioon on hoolitseda Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest, inspireerida inimesi osa saama mitmekesisest ja rikkalikust kultuuripärandist.