Sa oled siin

Kultuurimälestiste omanikud saavad 2,4 miljonit eurot toetust

Toetused 2020. aastal
Ekraanitõmmis muinsuskaitseameti 2020. aasta toetuste kohta koostatud infograafikast

Muinsuskaitseamet eraldab tänavu kultuurimälestiste korrastamise taotlusvoorust toetusi mahus 1,4 miljonit eurot. Toetust saavad nii ehitis-, kunsti- ja ajaloomälestised kui ka muinsuskaitsealadel asuvad hooned. Koos uue muinsuskaitseseadusega lisandunud ja esmakordselt avatud omandireformi käigus tagastatud ehitismälestiste taotlusvoorust eraldati toetusi mahus 1 miljon eurot. Kokku toetab Muinsuskaitseamet tänavu 119 mälestise restaureerimist.

„Mälestiste restaureerimistoetuste maht on aastaid püsinud samal tasemel, kuigi vajadus toetuste järgi kasvab püsivalt. Ühe toetuseuro kohta laekus sel aastal taotlusi 5,4 euro eest. Seetõttu on eriti hea meel lisandunud taotlusvooru üle, millega saame erastamisest laekuvast rahast järgmise nelja aasta jooksul toetada tagastatud ehitismälestiste restaureerimist kuni ühe miljoni euroga aastas,“ sõnas Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie. Lähtuvalt laekunud taotlustest toetati omandireformi reservfondi taotlusvoorus tänavu peamiselt pühakodade restaureerimist, kuid ka ühe elamu katusevahetust. Taotlusvoorust saab taotleda toetust kõigi tagastatud ehitismälestiste restaureerimiseks.

Muinsuskaitseameti hoonete restaureerimise taotlusvoorust eraldati sel aastal toetusi ehitismälestiste, pühakodade, detailide ja muinsuskaitsealade hoonete restaureerimiseks ning ehitus- ja restaureerimisprojektide koostamiseks. Muinsuskaitsealade hoonete taotluste hindamine eraldi kategooriana oli esmakordne ning tõukus neile suunatud tähelepanu kasvust seoses uute kaitsekordade koostamisega muinsuskaitsealadele koostöös kohalike elanikega. 

Lisaks ehitistele eraldati kunstimälestiste restaureerimiseks üle 25 000 euro ning  ajaloo- ja arheoloogiamälestistel vajalike hooldustööde tegemiseks üle 15 000 euro.

Taotluste pingeread ja eraldatud summad leiab Muinsuskaitseameti koduleheküljelt:

Vaata ka infograafikat (80.91 KB, PDF) laekunud taotluste ja eraldatud toetuste kohta.

Lisainfo: 
Aime Lauk
Muinsuskaitseameti toetuste spetsialist
aime.lauk@muinsuskaitseamet.ee
5886 4595

Veel uudiseid samal teemal

Taotlusvoorust on muuhulgas toetust saanud ka Muuseumiöö korraldamine. Fotol Tervishoiumuuseumi sissepääs muuseumiööl 2018. Foto: Henno Luts
18.02.2020

3. märtsil avaneb kultuuripärandi valdkonna arendamise taotlusvoor

3. märtsil avaneb kultuuripärandi valdkonna arendamise taotlusvoor. Toetuse eesmärk on muuseumi- ja muinsuskaitse valdkonna strateegiline arendamine, valdkondade koostöö ja populariseerimine ning rahvusvahelistumisele kaasaaitamine. Võrreldes eelmise aastaga on taotlusvooru tingimusi muudetud, laiendatud on toetavate tegevuste teemasid ning mitteabikõlblikud kulud on mõnevõrra paindlikumad. Taotluste esitamise tähtaeg on 27. märts 2020.

Kihelkondade kaardistamise seis 2019. aasta oktoobris. Tänase seisuga on lisaks kaardistatud ka Lääne-Virumaa.
17.02.2020

Looduslike pühapaikade kaardistamine käib suure hooga

Matthias Johann Eisen olevat öelnud, et eestlastel on kolm püha kohta: saun, hiis ja kirik. Just hiitest ja teistest looduslikest pühapaikadest juttu tulebki. Võib öelda, et looduslikud pühapaigad on eestlaste üks identiteedi alustalasid ka ligikaudu 100 aastat hiljem. Need paigad näitavad vana arusaama, et loodus on hingestatud ning erilistes kohtades on võimalik suhelda kõrgemate jõududega ja saada abi. Eestlastele meeldib mõelda endast kui loodusega lähedasest rahvast, kuid eks selle paikapidavuse üle enda kohta peab igaüks ise otsustama.