Language switcher

Sa oled siin

Kultuurimälestiste registrisse lisandus 4622 digikujutist

Tartu Raekoja plats (tollase nimega Nõukogude väljak). Foto Muinsuskaitseameti arhiivist
Tartu Raekoja plats (tollase nimega Nõukogude väljak). Foto Muinsuskaitseameti arhiivist

2018. aasta lõpp tõi täiendust Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalide kogusse. Kultuuriministeeriumi „Digitaalse kultuuripärandi“ projektitoetusega valmis 4622 digikujutist ja kultuurimälestiste riiklikusse registrisse lisandus 94 uut digitaalset dokumenti aastatest 1969-1990. Digiteerimistööd teostas Konserveerimis- ja Digieerimiskeskus Kanut.

Lõppenud projektiga oleme teinud internetipõhiselt kättesaadavaks valdava enamuse muinsuskaitsealade moodustamisega seotud säilikutest. Lisandus materjali kõigi kaitse all olevate ajalooliste linnakeskuste kohta.

Piirilinna Valga ehituspärandiga tutvumiseks annavad hea võimaluse Kaur Alttoa 1984. aastal kirja pandud ettepanekud Valga linna kaitsetsooni moodustamiseks, kus tuuakse välja kaks teemat, millele  keskenduda: 18. sajandi lõpu kreisilinn ja sajandivahetuse õitsva väikelinna ärikeskus Võidu (praegu Vabaduse) tänava näol.

Ettepanekud ehitusmälestiste riikliku kaitse alla võtmiseks 1984

Valga ehitusmälestiste kaitse alla võtmine. Fotod 1984 I

Valga ehitusmälestiste kaitse alla võtmine. Fotod 1984 II

Tartu kaitsetsooni detailplaneerimise projekti koostamise jaoks tehtud fotod viivad meid  40 aasta tagusesse ülikoolilinna. 

Kaitsetsooni detailplaneerimise projekt. Vanalinna fotod anno 1978

Projekti käigus digiteeriti ka mitmete 1970.-1990. aastatel Tartu vanalinnas, Haapsalu linnuses, Rakvere linnuses ja endise frantsisklaste kloostri alal, Pirita kloostris, Tallinna vanalinna objektidel toimunud arheoloogiliste väljakaevamiste aruanded.

Põnevat lugemist pakuvad nii legendaarse kunstiajaloolase Villem Raami arutlused Pirita kloostris 1980. aasta suvel toimunud väljakaevamiste aruandes kui  ka Rakvere linnuses 1983. aaastal toimunud kaevamiste leiuainese (ca 4600 leidu) põhjalik analüüs

Pirita kloostri 1980 a kaevamiste aruanne (PDF)

1983.a. ehitusarheoloogiliste kaevamiste leiuainese analüüs

Arvuliselt väiksema osa digiteeritud ainesest moodustavad arhitektuursete uuringute aruanded ja üksikud varasematest projektidest välja jäänud ajaloolised õiendid sh Villem Raami kirja pandud Haapsalu linnuse ajalooline õiend.

Haapsalu linnuse ajalooline õiend (PDF)

Digiteeritud arhivaalid on registris seotud mälestistega ja lingid kuvatakse nende põhiandmete lehel. Huvipakkuva dokumendini on võimalik jõuda ka registri rippmenüüd kasutades.

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=archivalmaterial

2019 aasta jaanuari seisuga on registris  üleval 5936 arhivaali.

 

 

 

 

 

 

 

Veel uudiseid samal teemal

 Puitkatuste levik hoogustus uuesti 19. sajandi teisest poolest, kui hakati rohkem kasutama rehepeksumasinaid, sest selles pekstud õled ei sobinud enam katusekatteks.  FOTO: Kersti Siim
14.02.2019

Talude katusetoetus tekitas suurt huvi

Muinsuskaitseamet jagab tänavu esmakordselt taluhoonete katuste taastamiseks toetusraha ja see on majaomanikes tekitanud väga elavat huvi. Kui seni on riik toetanud muinsuskaitse aluste talude korda tegemist, siis seekord võivad toetust küsida teisedki enne 1940. aastat ehitatud hoonete omanikud. Muinsuskaitseameti nõunik Kersti Siim tõdeb, et inimeste huvi on olnud üllatavalt suur. „Selline toetus on esmakordne ja tundub, et vajadus on põhjatu,” sõnab ta.

08.02.2019

Kultuurimälestiste omanikud saavad 1,4 miljonit eurot toetust

Muinsuskaitseamet eraldab tänavu kultuurimälestiste korrastamiseks 1,4 miljonit eurot. Toetust saavad nii pühakojad, kunsti- ja ehitismälestised kui ka muinsuskaitsealadel asuvad hooned. Vajadus toetustele on muinsuskaitsevaldkonnas jätkuvalt suur.