Sa oled siin

Millised on muinsuskaitse eritingimused Linnahalli restaureerimiseks

Tallinna Linnahall on ainulaadne, oma ehitamisest alates sümboli tähendusega objekt, mis võimaldaks Eestisse tuua tippkultuuri. Linnahallis on kasulikku pinda üle 37 000 ruutmeetri, millele saab vajadusel, seda sisehoovide ja jäähalli osa rekonstrueerimise arvelt, pinda lisada. Kõikvõimalikud kõnealused funktsioonid – ooper, kontserdisaal ja konverentsikeskus mahuvad vabalt sellesse hoonesse. Hoone kasutuselevõtt eeldab omaniku, kelleks on Tallinna linn ja tulevaste potentsiaalsete kasutajate eelarvamustevaba koostööd ning andekaid arhitekte ja insenere.

2017. aastal kooskõlastuse saanud Tallinna Linnahalli muinsuskaitse eritingimused sätestavad, et hoone restaureerimisel peavad säilima algsel kujul:

 1. Algne arhitektuurilahendus – teljelisus, sümmeetria, bastionaalne üldilme, astmeline liigendus, kaaristute rütm, murunõlvad. Soovitatud on välja ehitamata jäänud idapoolse murunõlva rajamine.
 2. Roheline vöönd ja kaitsevöönd 50 meetrit ümber hoone.
 3. Dolomiitvooder (asendatav uue ja samaväärsega).
 4. Fuajeeakende kuju.
 5. Olemasolevad publiku sisenemisteed estakaaditasandilt, vajadusel lisada sissepääse.
 6. Väärtuslikud detailid interjööris või siis asendada need koopiatega.
 7. Kontserdisaali fuajee ja garderoobikompleks.
 8. Kontserdisaali amfiteatri kuju.
 9. Interjööri lakoonilisus ja sidestus välisilmega.

Muinsuskaitse eritingimused võimaldavad:

 1. Amortiseerunud fassaadikate, katuste, akende-uste, tehnosüsteemide, sillutiste, betoonist trepipiirete ja tugipiirete asendamist koopiatega.
 2. Lavatorni tehniliselt kaasajastada, säilitades üldjoontes arhitektuurne ilme.
 3. Siseõu katustamist ja kinniehitamist, kui selleks tekib vajadus.
 4. Konverentsikeskuse ja selle abiruumide paigutamist jäähalli osasse.
 5. Kontserdisaali terviklikku rekonstrueerimist – istmeridade tõusu, asendi ja arvu muutmist, lava ja lavatehnoloogia ümberehitust, vajadusel kontserdisaali süvendamist, lavatorni ja katusekonstruktsioonide ümberehitust, vajadusel saali vaheseintega sektoriteks jagamist.
 6. Kõikide abiruumide – tõlkide, heli, esinejate, administratsiooni, puhvetite, köögi, küljekäikude, täielikku ümberprojekteerimist vastavalt vajadusele olemasoleva ehitusmahu sees.
 7. Linnapoolse trepistiku muutmist laugjamaks, lifte ja eskalaatorite lisamist.
 8. Jäähalli terviklikku rekonstrueerimist, säilitades arhitektuurse välisilme ja mahu.
 9. Sissepääsude ja avade lisamist jäähalli/konverentsikeskuse osale.
 10. Merepoolsel osal treppide taastamist, helipordi lammutamist.
 11. Basseinide asemel uue ehitusmahu lisamist.
 12. Nii maja seest, kui väljast hooneosade (jäähall, kontserdisaal, merepoolne osa) omavahelist logistilist ühendamist (sõidu- ja läbikäiguteedega)

Siit leiate muinsuskaitse eritingimuste tervikteksti (PDF) ja detailide loetelud (PDF).

Veel uudiseid samal teemal

Eivere mõisa peahoone, foto Veljo Ranniku 1969.
26.03.2020

Kas teadsid, et Kultuurimälestiste registris on põnev fotokogu?

Kas teadsid, et Kultuurimälestiste registris on põnev fotokogu? Fotokogu sisaldab suure valiku MKA projektdokumentide arhiivis leiduvate fotode, diapositiivide ja negatiivide koopiatest. Varasemad neist pärinevad 1955. aastast.  Piltidel on jäädvustatud rikkalik kultuuripärand esemete, ehitiste, maastike ja muude mälupaikade näol.  

26.03.2020

Konkurss Raplamaa nõuniku ametikohale

Oleme välja kuulutanud konkursi Raplamaa nõuniku ametikohale! Kui sind paeluvad mälestised ja oled ladus nii suhtluses kui organiseerimises, siis suure tõenäosusega otsime just sind! Kandideerimiseks peaks sul olema kas arhitektuuri-, arheoloogia-, ehitus- või restaureerimisalane kõrgharidus ja juhiluba. Kandideerimistähtaeg on 14. aprill.