Sa oled siin

Muinsuskaitseamet ootab kuni 30. septembrini toetuste taotlusi

Kuni 30. septembrini on avatud Muinsuskaitseameti tähtajaline taotlusvoor. Toetust saab küsida kõikide mälestise liikide kohta (sh muinsuskaitseala ehitised). Taotleja ja toetuse saaja saab olla mälestise omanik või valdaja.

Toetatavad tegevused:
 • hooned/ehitised:
  •  ehitise konserveerimine ja restaureerimine;
  •  ehitusdetaili konserveerimine ja restaureerimine;
  •  ehitusprojekti koostamine;
  •  hooldamine ja remontimine, sealhulgas valve- ja tulekaitse signalisatsioonisüsteemi rajamine;
  •  taastamine (ainult muinsuskaitseseaduse (MuKS) § 39 tähenduses);
 • kunsti- ja tehnikamälestised:
  •  konserveerimine ja restaureerimine ning selleks tegevuskava koostamine;
  •  hooldamine ja remontimine;
  •  hoiu- ja säilitustingimuste tagamine, sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi rajamine mälestise asukohajärgsele hoonele;
 • ajaloomälestised (rajatised jm, välja arvatud hooned):
  •  konserveerimine ja restaureerimine;
  •  hooldamine ja remontimine, sealhulgas võsa ja puude raie;
  •  taastamine (ainult MuKS § 39 tähenduses);
 • arheoloogiamälestised:
  •  konserveerimine;
  •  hooldamine, sealhulgas võsa ja puude raie;
 • ajaloolised looduslikud pühapaigad:
  •  hooldamine.

Taotletava toetuse minimaalne summa saab olla 200 eurot. Ehitise restaureerimise ja konserveerimise puhul saab maksimaalne summa olla 100 000 eurot, teistel juhtudel (kunstimälestised, rajatistest ajaloomälestised jne) kuni 20 000 eurot. Toetusi eraldatakse täissummades. Kohustuslik on oma- ja /või kaasfinantseeringu olemasolu.

Toetuse maksimaalne osakaal projekti abikõlbulikest kuludest saab olla:

 • 50%, kui taotleja on riigiasutus, riigi asutatud sihtasutus, riigi äriühing, avalik-õiguslik juriidiline isik;
 • 80%, kui taotleja on kohaliku omavalitsuse üksus;
 • 90%, kui taotleja on füüsiline või eraõiguslik juriidiline isik, välja arvatud esimeses punktis nimetatud eraõiguslik isik.

Allkirjastatud taotlus tuleb esitada Kultuurimälestiste riikliku registri (register.muinas.ee) kaudu või vastaval vormil.

Registris on taotlemine veidi muutunud ning vajadusel on võimalik vaadata taotluse esitamise juhendit (PDF).

Taotluse kohustuslikud lisad:

 • kaks võrreldavat kehtivat hinnapakkumist. Kui muinsuskaitseseaduse alusel peab vastavaid töid tegema pädevustunnistusega isik, siis peavad hinnapakkumised olema muinsuskaitsevaldkonnas tegutsevalt ettevõtjalt. Põhjendatud juhul (nt jätkutööd või väga spetsiifilised tööd) ja ameti nõusolekul võib esitada ühe hinnapakkumise. Muinsuskaitseametil on õigus küsida võrdlevaid hinnapakkumisi;
 • kaasfinantseerija olemasolul tema kinnituskiri;
 • kinnituskiri omafinantseeringu allika kohta, kui seda ei tasu taotleja ise;
 • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
 • mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise valdamise õiguslikku alust tõendav dokument, kui taotleja on mälestise või muinsuskaitsealal asuva ehitise valdaja.
 

Juurde võib lisada fotosid. Samuti on võimalik lisada täiendavat infot, mis aitab kaasa mälestise hindamisele vastavalt kriteeriumitele (nt lisada täpsustavat infot mälestise tehnilise seisukorra, kavandatud tööde, edaspidiste plaanide, mälestise kasutuse kohta).

Lisaks muudele määruses toodud tingimustele ei tohi taotlejal olla täitmata kohustusi Muinsuskaitseameti ees (va ettekirjutise täitmine). Seepärast on viimane aeg ka üle vaadata, kas näiteks varasemate toetuste kõik kuluaruanded on esitatud ja aktsepteeritud. Esitatud korrektsete taotluste kohta saadetakse otsused ilmselt jaanuar-veebruar 2021.

Lisainfot saab järgmistest dokumendidest:

 1. Toetuse taotlemine (tähtajalise vooru põhiinfo).
 2. Toetuse taotlemine (määrus) –  „Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord
 3. Toetuse taotlemine (korduma kippuvad küsimused) (PDF)
 4. Taotluste hindamisjuhend (PDF) 
 5. Registri kaudu taotluse esitamise juhend (PDF)

Eelinfo: oktoobris avatakse omandireformi reservfondi taotlusvoor 2021 (täiendav tähtajaline taotlusvoor; lühidalt ORF), millest toetatakse omandireformi käigus tagastatud ehitismälestiste kordategemist. Taotlusi saab esitada ajavahemikus 10.-31. oktoober 2020. Taotlusi võib paralleelselt esitada nii ameti tähtajalisse taotlusvooru kui ka omandireformi reservfondi taotlusvooru, kuid üks taotlus ei tohi olla teise taotluse omaosaluse katteallikaks (ehk taotleja peab ise panustama kohustusliku omaosaluse miinimumi tööde kogumaksumusest). Lisainfot selle taotlusvooru kohta asub Muinsuskaitseameti koduleheküljelt

NB! Uuringuid ja muinsuskaitselist järelevalvet ei toetata, nende puhul saab teha kulude hüvitamise taotluse. Täpsemalt sellel teemal: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/huvitised-uuringud ja https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/huvitised-muinsuskaitseline-jarelevalve

Lisainfo

Aime Lauk
Toetuste spetsialist
aime.lauk@muinsuskaitseamet.ee
58864595

Veel uudiseid samal teemal

Rebala muinsuskaitseala
23.03.2023

Algas Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra avalik väljapanek

Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu on avalikul väljapanekul 23. märtsist - 30. aprillini 2023.

Ootame dokumentidega tutvuma!

31. märtsil toimub Kostivere mõisas infopäev kus Muinsuskaitseamet ja Keskkonnaamet jagavad teavet nii Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu kui ka maikuust avaneva poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotlusvooru kohta. Registreeruda saab SIIN

08.03.2023

Konkurss Jõgevamaa nõuniku ametikohale

Ootame oma kollektiiviga liituma Jõgevamaa nõunikku. Kandideerida saab kuni 22. märtsini 2023.