Sa oled siin

Muinsuskaitseamet osaleb muuseumitöötajate digioskuste arendamise projektis

Maikuu toob häid uudiseid rahvusvahelise koostöö rindelt. Aasta alguses Uppsala Ülikooli poolt Nordplus programmi taotlusvooru esitatud projekt „DigMus: Empowering Museum Proffessionals with Digital Skills” („DigMuS: Muuseumitöötaja varustamine digioskustega”) on saanud heakskiidu ning juba septembris võib kaks aastat vältav koostöö alata. Lisaks Uppsala Ülikoolile löövad projektis kaasa Gävleborgi Muuseum, Vilniuse Ülikool, Leedu Kunstimuuseum ning Muinsuskaitseamet.

Tänapäeva muuseumid toimivad avatud väljal vastates pidevalt muutuvatele majanduslikele, tehnoloogilistele, sotsiaalsetele ning kultuurilistele mõjuteguritele. Viimane kümnend on toonud kaasa digitaalse pöörde, mille tulemuseks on üha suurenev huvi muuseumikogude digiteerimise ja digitaalse materjali kättesaadavuse vastu. Ehkki digitaalse materjali maht kasvab jätkuvalt, jääb selle kasutuspotentsiaal muuseumide haridusprogrammides, uurimustöös ning külastajakogemuste loomisel pahatihti täiel määral realiseerimata.

Käimalükatud projekti eesmärgiks on kaardistada Balti riikide ja Põhjamaade muuseumide hetkeolukorda – leida häid näiteid olemasoleva digitaalse materjali kasutamisest ning hinnata kitsaskohti. Kaardistuse põhjal sünnib parimaid praktikaid koondav muuseumitöötajatele suunatud juhendmaterjal koos seda saatvate seminaride ning rahvusvahelise veebinariga.

Loe Põhjamaade Ministrite Nõukogu Nordplus programmi võimalusest ning läbiviidavatest projektidest lähemalt: https://www.nordplusonline.org/

Veel uudiseid samal teemal

Siim Raie ja Tiit Salumäe lepingut allkirjastamas
30.06.2020

Muinsuskaitseamet ja EELK kinnitasid koostööleppega ühised põhimõtted kultuuripärandi hoidmisel

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ja EELK piiskop Tiit Salumäe poolt allkirjastatud koostöökokkuleppega rõhutatakse ühiselt kultuuripärandi säilitamise olulisust ning sõnastatakse koostöövaldkonnad ja aluspõhimõtted Eesti Evangeelsele Luterlikule kirikule kuuluvate mälestiste hoidmiseks ja säilitamiseks. EELK on üks suurimaid mälestiste omanikke Eestis.

12.06.2020

Euroopa arheoloogiapäevad pakuvad põnevat programmi

19.-21. juunil 2020 toimuvad teist korda Euroopa arheoloogiapäevad. Eestigi osaleb üle-Euroopalises programmis teist aastat järjest ning meie muuseumid ja arheoloogid korraldavad huvilistele põnevaid sündmusi mitmel pool Eestis.