Sa oled siin

Muinsuskaitseamet otsib ehituspärandi kaitsekorralduse juhti

Otsime meeskonnaliiget, kes koordineeriks ehituspärandi kaitse korraldamist ametis ning oleks meie inimestele toeks seda valdkonda puudutavates küsimustes.

Kaitse korraldamise prioriteet ehituspärandi valdkonnas on hetkel muinsuskaitsealadele kaitsekordade koostamine seniste põhimääruste asemel 12 muinsuskaitsealale. Kaitsekord on dokument, mis sõnastab muinsuskaitseala väärtused, põhimõtted ning nõuded ja leevendused alal tegutsemiseks. Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, valdkonna ekspertide ja Muinsuskaitseameti tihedas koostöös läbi avatud menetluse. Kaitsekordade kõrval on oluline mälestiseks tunnistamise, lõpetamise ja muudatuste ettepanekute ja menetluste prioritiseerimine ning ehitismälestiste nimekirja ülevaatuse strateegia koostamine ja ellu viimine.

Tööülesanded:

 • Koostab ehitismälestiste kaitse strateegia ja korraldab selle rakendamist, sh juhib ehitismälestiseks tunnistamise, muutmise ja lõpetamise protsessi;
 • Juhib kaitsekordade koostamist, koordineerib tööjaotust sellest valdkonnas;
 • Osaleb menetluskomisjoni töös (taotlused, projektid, planeeringud).

Sobival kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase soovitavalt arhitektuuri valdkonnas;
 • vähemalt 3-aastane töökogemus pärandi valdkonnas;
 • vähemalt 3-aastane projektijuhtimise kogemus;
 • väga head teadmised valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele ja inglise keele oskus kõrgtasemel (C1), vene keele oskuse suhtlustasandil (B1);
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
 • MS Office'i programmide kasutamise oskus, mõne dokumendihaldussüsteemi kasutamise kogemus;
 • prioriteetide seadmise ja protsesside juhtimise oskus, orienteeritus lahenduste leidmisele;
 • väga hea suhtlemis- ning koostööoskus, liidriomadused.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd riigiametis, väärikat täiendust oma CV-le;
 • stabiilselt täiskoormusega tööd, millega saab alustada kohe;
 • kaasaegset töökeskkonda (paindlikku töökorraldust, kodukontoris töötamise võimalust endale sobivas mahus);
 • tasustatud tervisepäevi (3 päeva aastas);
 • 35 kalendripäeva puhkust kalendriaastas.

Kandideerimiseks saada palun meile oma CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga hiljemalt 10.02.2022 aadressile info@muinsuskaitseamet.ee.

Veel uudiseid samal teemal

Pärnu linnakindlustused 17. sajandi lõpul – 18. sajandi alguses
25.11.2022

Toimub Pärnu linnakindlustuste piiride ja andmete korrastamine

Muinsuskaitseamet algatas Pärnu linnakindlustuste piiride ja andmete korrastamise menetluse.

Ootame eelnõule tagasisidet kuni 30. detsembrini 2022.

15.11.2022

Konkurss õigusosakonna juhataja ametikohale

Muinsuskaitseamet on riigiamet, mis esindab parimal võimalikul viisil avalikku huvi Eesti kultuuripärandi hoidmisel, arendamisel ja kaitsel. Meie missioon on hoolitseda Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest, inspireerida inimesi osa saama mitmekesisest ja rikkalikust kultuuripärandist.