Sa oled siin

Muinsuskaitseamet otsib lepingupartnereid muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks

Foto Triin Reidla
Foto Triin Reidla

Muinsuskaitseamet otsib lepingupartnereid, kellelt tellida muinsuskaitse eritingimuste koostamine allpool loetletud mälestistele ja muinsuskaitsealade hoonetele. Muinsuskaitse eritingimusi saab koostada ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja, kellel on muinsuskaitseameti tegevusluba, või kelle vastutavale spetsialistile antud kutse tõendab eritingimuste koostamiseks vajalikku kompetentsust.

Nõuded eritingimuste koostamiseks on kinnitatud kultuuriministri määrusega.

Pakkumises tuleb ära näidata:

  • mälestised, mille eritingimusi soovitakse koostada;
  • iga ehitise tingimuste koostamise hind eraldi ja töö eeldatav tähtaeg (hiljemalt 30. august 2019. a).

Pakkumiste hindamisel võetakse arvesse eritingimuste koostamise hinda, pakutud töö tähtaega ja pakkuja eelnevat kogemust ning varem koostatud eritingimuste kvaliteeti.

Pakkumisi ootame kuni 17. aprillini 2019. a aadressile anni.martin@muinsuskaitseamet.ee. Lepingud väljavalitud partneritega plaanime sõlmida hiljemalt 26. aprill 2019. a.

  1. Paide vanalinnas, Tallinna tn 40 (Järvamaa, reg-nr 27009)

Eesmärk on krundil asuva elamu täis mahus restaureerimine ning elamule juurdeehituse ja kinnistule abihoone ehitamise võimaluste välja selgitamine. Omanikul on olemas inventariseerimisjoonised.

2. Kuremaa mõisa laut nr 2 (Jõgevamaa, reg-nr 23913)

Eesmärk on ehitise katusekatte ja kandekonstruktsioonide restaureerimine ja rekonstrueerimine ning maakivist seinte restaureerimine ja konserveerimine. Omanikul on olemas plaanimaterjal (korruste põhiplaanid, 2010. a).

3. Pajusi mõisa tall-tõllakuur (Jõgevamaa, reg-nr 23943)

Eesmärk on ehitise katusekatte ja kandekonstruktsioonide restaureerimine ja rekonstrueerimine ning välisviimistluse (seinad, avatäited) restaureerimine ja rekonstrueerimine. Omanikul on olemas ülesmõõtmisjoonised. 

4. Haapsalu vanalinnas, Karja tn 21 (Läänemaa, reg-nr 27013)

Eesmärk on kogu kinnistu hoonete (peahoone ja abihoone) välisviimistluse, sh avatäidete ja katusekatte, restaureerimine ja rekonstrueerimine, kohviku teenindamiseks hoovi poole lisanduste kavandamisele hinnangu andmine ja võimaluste väljaselgitamine. Siseviimistlusele väärtushinnangute andmine. Olemas on erinevad projektid ja uuringud, sh 1991. a eritingimused ning 2007. a koostatud muinsuskaitse eritingimused Karja tn 21 kinnistu detailplaneeringule (Rahvusarhiivis Tallinnas (AIS) ja Muinsuskaitseameti Läänema filiaalis).

5. Uhtna mõisa kuivati (Lääne-Virumaa, reg-nr 15819)

Eesmärk on kogu ehitise täis mahus restaureerimine ja rekonstrueerimine, et kohandada seni kontorina kasutusel olev kuivati elamuks. Põhilised kavandatavad tööd on seotud kavandatavate sisemiste ümberehituste, katusekatte ja avatäidete vahetusega. Omanikul on olemas korruseplaanid.

6. Rakvere õpetajate seminari tiibhoone (Lääne-Virumaa, Rakvere, Piiri tn 8a, reg-nr 15730)

Eesmärk on fassaadi ja avatäidete remont ja restaureerimine ning katusekonstruktsioonide ülevaatus (seisukorra hindamine) ja restaureerimine, vajadusel remont. Olemas on 2011. a muinsuskaitse eritingimused fassaadide ja avatäidete restaureerimiseks. Plaanimaterjale omanikul ei ole.

7. Rakvere vanalinn, Pikk tn 28 (Lääne-Virumaa, reg-nr 27012)

Eesmärk on kinnistu ajalooliste hoonete (Pika tänava äärne eluhoone ja krundi abihoone) täis mahus restaureerimine, sh katusekattevahetus, eluhoone soojapidavuse tõstmise võimaluste kaalumine, välisviimistluse remont-restaureerimine ning hooviala korrastamine. Eritingimustega ei käsitleta Vallimäe tee poolset teist eluhoonet. Plaanimaterjal on olemas.

8. Vaeküla mõisa lindla (Lääne Virumaa, reg-nr 15828)

Eesmärk on kogu hoone restaureerimine, sh katusekatte vahetus. Plaanimaterjal on olemas.

9. Kuressaare vanalinn, Uus tn 26 (Saaremaa, reg-nr 27011)

Eesmärk on tänavaäärse elamu täismahus restaureerimine. Saaremaa vallavalitsuse arhiivis olemas arhiivimaterjalid.

10. Kuressaare vanalinn, Kohtu 31 (Saaremaa, reg-nr 27011)

Eesmärk on krundi ajalooliste hoonete (tänavaäärse elamu ja kõrvalhooned) täismahus restaureerimine ning hooviala korrastamine Omanikul on plaanid olemas, inventeerimisjoonised on olemas vallavalitsuse arhiivis ja Rahvusarhiivis.

11. Võru vanalinn, L.Koidula 20//20a (Võrumaa, reg-nr 27008)

Eesmärk on krundi ajalooliste hoonete (peahoone ja kõrvalhoone) täismahus restaureerimine ning krundi korrastamine. Omanikul on olemas korruste põhiplaanid.

Lisainfo

Anni Martin
Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonnajuht
anni.martin@muinsuskaitseamet.ee
6403037

Veel uudiseid samal teemal

04.12.2019

Eestist sai UNESCO kultuurikomitee liige

Eile, 3. detsembri õhtul valiti Eesti UNESCO rahvusvahelisse komiteesse, mis tegeleb kultuuriväärtuste kaitsega relvakonflikti korral. Komiteesse kuulub 12 riiki ja Eestit esindavad komitees Muinsuskaitseameti ja Kaitseministeeriumi eksperdid.

26.11.2019

Arheoloogiline leid kuulub riigile

Pealkirjas esitatud lause pärineb muinsuskaitseseadusest. Sama moodi oli see kirjas ka 1925. aastal vastu võetud Eesti esimeses muinasvarade kaitse seaduses. Miks siis ikkagi kuulub leid riigile? Mis või kes see riik õieti on ja mida ta nende leidudega teeb?