Sa oled siin

Muinsuskaitseamet pikendab Paides asulakoha ajutist kaitset

Muinsuskaitseamet võttis 21. juulil 2021 Paide linnas ajutise kaitse alla kultuuriväärtusega asja – asulakoha. Ajutine kaitse kehtestati, et hinnata mälestiseks tunnistamise menetluse algatamise vajadust ja vajaduse korral viia läbi mälestiseks tunnistamise menetlus.

2021. aasta suvel, sügisel ja talvel toimusid asulakoha alal mitmed arheoloogilised uuringud, mille käigus leiti kesk- ja uusaegset arheoloogilist kultuurkihti nii Suur-Aia, Vainu kui ka Pikk tänavatelt. Arheoloogilisi leide avastati ka Põik ja Parkali tänavate kaevamistöödel. Vainu ja Suur-Aia tänava nurgal leiti kesk- või uusaegse hoone vundament, Vainu tänaval uusaegse hoone ahjupõhi. Suur-Aia tänava keskosas sattuti kaevetööde käigus osale linna juba keskajal ümbritsevast vallikraavist, mille asukoht ühtib ajaloolisetele kaartidele markeeritud vallikraavi paiknemisega.

2022. aastal on planeeritud Paide linna tänavate rekonstrueerimistööde jätkumine ka asulakoha alal. Kaevetöödega kaasnevate arheoloogiliste uuringute tulemusel täpsustuvad kesk- ja uusaegse asulakoha säilinud kultuurkihi ulatus. Tegemist on olulise asjaoluga mälestiseks tunnistamise üle otsustamisel.

Ajutine kaitse asjale on asulakoha kultuurkihi säilimise seisukohalt jätkuvalt vajalik. Sellest tulenevalt pikendab Muinsuskaitseamet asulakoha ajutise kaitse tähtaega kuue kuu võrra, kuni 21.juulini 2022.

Lisainfo, sh ajutise kaitse käskkiri, on kättesaadav kultuurimälestiste registris ja Muinsuskaitseametis. Asulakoha (reg-nr 31140) ulatus on märgitud Maa-ameti kultuurimälestiste kaardikihile.

Lisainfo

Liivi Varul
arheoloogia nõunik
liivi.varul@muinsuskaitseamet.ee
53026912

Veel uudiseid samal teemal

Pärnu linnakindlustused 17. sajandi lõpul – 18. sajandi alguses
25.11.2022

Toimub Pärnu linnakindlustuste piiride ja andmete korrastamine

Muinsuskaitseamet algatas Pärnu linnakindlustuste piiride ja andmete korrastamise menetluse.

Ootame eelnõule tagasisidet kuni 30. detsembrini 2022.

15.11.2022

Konkurss õigusosakonna juhataja ametikohale

Muinsuskaitseamet on riigiamet, mis esindab parimal võimalikul viisil avalikku huvi Eesti kultuuripärandi hoidmisel, arendamisel ja kaitsel. Meie missioon on hoolitseda Eesti kultuuripärandi väärtuslikuma osa säilimise ja arendamise eest, inspireerida inimesi osa saama mitmekesisest ja rikkalikust kultuuripärandist.