Sa oled siin

Muuseum põleb! – õnneks vaid paberil. Ehk toimus esimene kultuuriväärtuste päästmise kontrollõppus

Kuvatõmmis õppuselt
Kuvatõmmis õppuselt

Esimest korda Eestis toimus möödunud nädalal lauaõppus muuseumides asuvate kultuuriväärtuste päästmiseks ohuolukorras. Õppust korraldasid ühiselt Muinsuskaitseamet, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Politsei- ja piirivalveamet ning Päästeamet. Ja mitte ainult ei toimunud taoline õppus esimest korda valdkonna jaoks, vaid esimest korda viidi ka lauaõppust läbi virtuaalselt, mis lisas kogu ettevõtmisele keerukust aga samas ka põnevust.

Õppuse peakorraldaja ja mängujuhi, muinsuskaitseameti muuseumide ja kunstipärandi osakonna juhataja Linda Lainvoo sõnul on tal hea meel selle üle, et osapoolte valmisolek õppuse korraldamiseks oli suur. „Seni on muuseumid kriisiplaneerimist teinud iseseivalt, kuid on selge, et teema vajab süsteemsemat käsitlemist ning õppuse formaat pakub head võimalust, et õppida läbi kogemuse. Eraldi tahan tänada ja tunnustada SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumide juhti Anton Pärna, kes oli valmis koos meiega tundmatus kohas vette hüppama, et saaksime koos targemaks kogemuse võrra, mida saame edasi jagada ka teiste muuseumidega. Samuti polnuks õppus kindlasti olnud sedavõrd edukas, kui poleks olnud tuge partneritelt Päästeametist, Politsei- ja Piirivalvemetist, aga ka Riigikantseleist, Siseministeeriumist ning Sisekaitseakadeemiast.“

Lainvoo sõnul tuli õppusega muuseumi kriisiplaanis, aga ka üldises pärandi ohutuse korralduses, esile mitmeid kitsaskohti – olgu selleks siis kontaktisikute operatiivne kättesaadavus või kriisi lõppemise järgne tugi muuseumile.  Õppuse käigus tekkis koostööna juba ka mitmeid häid mõtteid, kuidas muuseumide, päästjate, politseinike ja muinsuskaitseametnike koostööd saaks parandada ning mida hakati ka kohe ellu viima. Näiteks saavad muuseumid, aga ka teiste pärandobjektide omanikud, kohe hakata tegema koostööd oma kohalike päästekomandodega, samuti tuleb tagada, et Häirekeskusel oleks olemas oluliste objektide valdajate kontaktid, et kriisiolukorras saaks kohe ühendust võtta objekti tundva inimesega.

Sarnaseid õppuseid on edaspidi plaanis hakata läbi viima kord aastas.

Lisainfo:

Linda Lainvoo
Kunstipärandi valdkonna juht – osakonnajuhataja
53 021 737         
linda.lainvoo@muinsuskaitseamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

Siim Raie ja Tiit Salumäe lepingut allkirjastamas
30.06.2020

Muinsuskaitseamet ja EELK kinnitasid koostööleppega ühised põhimõtted kultuuripärandi hoidmisel

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ja EELK piiskop Tiit Salumäe poolt allkirjastatud koostöökokkuleppega rõhutatakse ühiselt kultuuripärandi säilitamise olulisust ning sõnastatakse koostöövaldkonnad ja aluspõhimõtted Eesti Evangeelsele Luterlikule kirikule kuuluvate mälestiste hoidmiseks ja säilitamiseks. EELK on üks suurimaid mälestiste omanikke Eestis.

12.06.2020

Euroopa arheoloogiapäevad pakuvad põnevat programmi

19.-21. juunil 2020 toimuvad teist korda Euroopa arheoloogiapäevad. Eestigi osaleb üle-Euroopalises programmis teist aastat järjest ning meie muuseumid ja arheoloogid korraldavad huvilistele põnevaid sündmusi mitmel pool Eestis.