Sa oled siin

Ootame arvamusi Supilinna kalmistu arheoloogiamälestiseks tunnistamise osas

Kniga Marsova (Sankt-Peterburg 1766)
Kniga Marsova (Sankt-Peterburg 1766)

Muinsuskaitseamet menetleb Supilinna idaosas asuva kalmistu arheoloogiamälestiseks tunnistamist.

Ootame asjaosaliste arvamusi ja vastuväited mälestiseks tunnistamise ja sellele kaitsevööndi määramise kohta kirjalikult hiljemalt 8. juuliks 2022 e-posti aadressile info@muinsuskaitseamet.ee või postiaadressile Pikk tn 2, Tallinn 10123.

Muinsuskaitseamet kaalub laekunud arvamusi ja vastuväiteid ning vajadusel täiendab eelnõud või kui selguvad asjaolud, mille tõttu mälestiseks tunnistamine ei ole põhjendatud, lõpetab menetluse. Kui eelnõud muudetakse oluliselt, saadab amet selle uuesti tutvumiseks. Vastasel juhul edastab amet mälestiseks tunnistamise ettepaneku koos õigusakti eelnõuga kultuuriministrile otsuse tegemiseks orienteeruvalt septembris 2022.

Juhime tähelepanu, et hetkel on käimas Tartu muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamise protsess. Kaitsekorraga kavandatav muinsuskaitseala kattub kalmistu kagupoolse osaga. Märtsis 2021 avalikustatud kaitsekorra eelnõus nähti ette, et osadel õuealadel kaeve- ja pinnasetöid tehes ei ole vaja esitada Muinsuskaitseametile tööde tegemise luba. Pärast inimluude avastamist 2021. aasta aprillis selgus, et loakohustuse esitamise leevendust ei saa kalmistu alal teha. Arheoloogilise kultuurkihi kaitseks on mälestise ja selle kaitsevööndi alal ka väiksemate kaeve- ja pinnasetööde puhul vajalik kaaluda arheoloogilise kultuurkihi kaitseks vajalike tingimuste seadmist, sh arheoloogilise uuringu tegemise vajadust.

Kalmistu ja selle kaitsevööndi alal tuleb Muinsuskaitseametiga kooskõlastada kõrghaljastuse rajamise, raie-, kaeve- ja muude pinnase teisaldamise või juurdeveoga seotud tööd ning esitada tööde tegemise loa taotlus või teatis.

Vastavalt sellele täpsustatakse leevenduste ulatust ka Tartu kaitsekorra eelnõus.

Eelnõu ja selle lisadega on võimalik tutvuda siin (PDF).

Lisainfot leiate Muinsuskaitseameti kodulehelt.

Täiendavatele küsimustele vastab:

Liivi Varul
Muinsuskaitseameti arheoloogia nõunik
liivi.varul@muinsuskaitseamet.ee
53026912

Veel uudiseid samal teemal

Rebala muinsuskaitseala
23.03.2023

Algas Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra avalik väljapanek

Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu on avalikul väljapanekul 23. märtsist - 30. aprillini 2023.

Ootame dokumentidega tutvuma!

31. märtsil toimub Kostivere mõisas infopäev kus Muinsuskaitseamet ja Keskkonnaamet jagavad teavet nii Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu kui ka maikuust avaneva poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotlusvooru kohta. Registreeruda saab SIIN

08.03.2023

Konkurss Jõgevamaa nõuniku ametikohale

Ootame oma kollektiiviga liituma Jõgevamaa nõunikku. Kandideerida saab kuni 22. märtsini 2023.