Sa oled siin

Osale veebiseminaril Alutaguse kandi murretest ja õigeusust

Jaamaküla kiriku interjöör on osa Alutaguse kultuuripärandist. Foto: Toomas Tuul
Jaamaküla kiriku interjöör on osa Alutaguse kultuuripärandist. Foto: Toomas Tuul

Muinsuskaitseamet ja Keskkonnaamet kutsuvad neljapäeval, 17. detsembril 2020 kell 13–16 veebiseminarile tutvuma Alutaguse rahvuspargi vaimse pärandiga.

Alutaguse rahvuspark on eri keelte ja kultuuride kohtumispaik. Eesti noorimas rahvuspargis kaitstakse nii vaimset kui ka materiaalset pärandit kolmandat aastat. Muinsuskaitsealuseid mälestisi on siin hoitud juba 20. sajandi esimesest poolest. Vaimne kultuuripärand väljendub nii Alutaguse ajaloolistes maastikes kui ka kohalike keskkonnatunnetuses, keeles ja kultuuris.

Alutaguse piirkonnas on kõneldud muistse Virumaa murdeid, vadja keelt ja hiljem ka vene keele murdeid. „Aastasadade jooksul on Alutaguse mail kujunenud välja põhjaeesti kirdemurre, mida on kutsutudki alutaguse keeleks. Selle kujunemisele on avaldanud oma mõju ka põhjapoolne, Soome lahe randadel kõneldud murdekeel ning lõuna poolt Peipsi-äärne idamurre. Alutaguse murdekeel on kuulunud Peipsi murdeliitu,“ seletab Tartu Ülikooli professor ja akadeemik Karl Pajusalu, kes tutvustab seminaril Alutaguse keelemaastikke.

Veebiseminaril saab kuulda ka Alutaguse õigeusuteemadest ja ikoonidest. Iguumen Konstantin Novgorodtsey teeb koos meiega videojalutuskäigu Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Jaama Püha Nikolause kirikus ja räägib Jaama kiriku, kabeli ning Pühtitsa Jumalaema Uinumise ikoonidest. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ülempreester Tihhon Tammes mõtiskleb Räpina Sakariase ja Elisabeti kirikus teemal „Maailm on ikoon“.

Veebiseminari ajakava:

13.00–14.00 Alutaguse keelemaastikest. Tartu ülikooli professor akadeemik Karl Pajusalu loeng „Alutaguse piirkonna keeleajaloolisest kujunemisest“.

14.00–15.30 Alutaguse õigeusumaastikest. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ülempreester Tihhon Tammese mõtisklus „Maailm on ikoon“. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu iguumen Konstantini jutuajamine Jaama kiriku ikoonidest ja ikooni olemusest.

Osale veebiseminaril neljapäeval, 17. detsembril 2020 kell 13 Zoomis.

Veel uudiseid samal teemal

Ristipuu. Foto Pikne Kama
18.01.2021

Uuenenud ristipuude kaart ootab vabatahtlike täiendusi

Kutsume inimesi kontrollima, kas neile olulised ristipuud asuvad selleks loodud kaardil ja veenduma, et nende koordinaadid on õiged. Ristipuude asukohti näitav uuenenud kaardikiht on kättesaadav Maa-ameti kaardiserveri kaudu.

22.12.2020

Otsime oma meeskonda pärandihalduse osakonna juhatajat

Muinsuskaitseameti pärandihalduse osakond tegeleb nelja valdkonnaga – kaitsekorraldus, ruumiandmed, infosüsteemid, arhiiv. Nende valdkondade ja meeskonna juhtimise kõrval on osakonnajuhtajal oluline roll asutuse infoturbe, IKT ja arenduste koordineerimisel ning vedamisel.

Osakonnas töötab 13 inimest, kellele alates jaanuarist uut juhti otsime.