Sa oled siin

Paide linna kesk- ja varauusaegne asulakoht võeti ajutise kaitse alla

Foto pärineb raamatust "Eesti linnaehituse ajalugu" Eesti Kunstiakadeemia 2020
Foto pärineb raamatust "Eesti linnaehituse ajalugu" Eesti Kunstiakadeemia 2020

Muinsuskaitseamet võttis Paide linnas asulakohana ajutise kaitse alla Paide kesk- ja varauusaegse hoonestusala, mille arheoloogilise kultuurkihi säilimine on viimastel aastatel hoogustunud ehitustegevuse käigus järjest enam ohtu sattunud.

Ajutise kaitse alla võetud asulakoht kattub suures osas Paide vanalinna muinsuskaitsealaga, kuid ulatub loode, lääne, lõuna ja ida pool sellest väljapoole. Ala piiritlemisel tugineti peamiselt ajaloolistele materjalidele, kuid ka seniste arheoloogiliste uuringute tulemustele.

Ajalooliste kaartide põhjal on osade keskaegsete hoonete (raekoda, Katariina kirik, seek, veski) ja tolleaegse tänavavõrgu asukohad tuvastatud ning keskaegse linnuse varemed on säilinud. Varauusaegse Paide tänavavõrk ja hoonestusala on kujutatud 17. sajandi ajaloolistel kaartidel, millest nähtub, et keskaegse linnuse juurde kujunenud reeglipärane tänavaskeem säilis ka toona.

Kuna senised arheoloogilised uuringud on toimunud enamjaolt tänavate tsoonis, siis valdava osa kesk ja varauusaegsete kruntide arheoloogiliste kihistuste kohta info puudub, kuid osadel kinnistutel, kus uuringuid on tehtud (nt Posti tn 12, Rüütli tn 10 ja Rüütli tn 12), on varasemate ehitusjäänuste olemasolu kinnitust leidnud, mis omakorda tõendab tänavavõrgu vaheliste alade hoonestust. Ka tänavate piirkonnas on arheoloogilist kultuurkihti avastatud – viimati 2021. aasta juunis Suur-Aia tänava rekonstrueerimistööde käigus, kus lisaks kultuurkihile avastati jälgi ka linnakindlustuse osaks olnud (valli)kraavist. Asulakoha piires on ajalooliste allikate ja seniste arheoloogiliste uuringute valguses suur tõenäosus arheoloogilise kultuurkihi, sh varasemate ehitiste struktuuride esinemiseks.

Ajutist kaitset rakendatakse olukordades, kus on vaja hinnata mälestiseks tunnistamise menetluse algatamise vajadust ja vajaduse korral viia läbi mälestiseks tunnistamise menetlus. Muinsuskaitseseaduse kohaselt saab ajutist kaitset rakendada kuni kuueks kuuks.

Lisainfo, sh ajutise kaitse käskkiri, on kättesaadav kultuurimälestiste registrist (https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=31140) ja Muinsuskaitseametist. Asulakoha (reg-nr 31140) ulatus on märgitud Maa-ameti kultuurimälestiste kaardikihile.

Lisainfo

Helena Kaldre
Muinsuskaitseameti arheoloogianõunik
helena.kaldre@muinsuskaitseamet.ee

Veel uudiseid samal teemal

23.07.2021

Tule konverentsile "ELAVAD VANALINNAD. Kultuuripärand ja kestlikud linnasüdamed"

27. - 28. augustini 2021 toimub Lihula Kultuurimajas Muinsuskaitseameti ning Norra Kultuuripärandiameti koostööprojekti „Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“ konverents "ELAVAD VANALINNAD. Kultuuripärand ja kestlikud linnasüdamed".

Registreerumine on avatud ja registreeruda saab siin. Täpse ajakava teeme teatavaks augustis.

Näitus Paides. Foto Karen Klandorf
19.07.2021

Paides saab uudistada uue kaitsekorra koostamist tutvustavat näitust

Paide vanalinnas, kohe kiriku ees on avatud Paide vanalinna muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamist tutvustav näitus, mis annab ülevaate seni tehtud töödest ja läbi viidud uuringutest. Näitus jääb avatuks kuni 16. augustini ja seda saab uudistada ka siit

4. augustil algusega kell 18.00 toimub Paide keskväljakul seni tehtud töid ja uuringuid tutvustav üritus. Ootame osalema!