Language switcher

Sa oled siin

Pakume tööd juristile

 

Muinsuskaitseamet on riigiasutus, mis tegeleb Eesti kultuuripärandi kaitse, säilitamise ja arendamisega. Meie ülesanne on tagada kultuuripärandi kõige olulisema ja tähenduslikuma osa – enam kui 26 000 mälestise kestmine.

 

Ootame oma meeskonda    JURISTI

 
Ametikoha peamine eesmärk on  muinsuskaitse ja muuseumide valdkonna tegevuste õigusalane nõustamine, isikuandmete kaitse üldmääruse ja muude andmekaitsenormide täitmise põhimõtete jälgimine, teenistujate koolitamine, nõustamine autoriõiguse, intellektuaalse omandi ja hangete valdkonnas, andmekaitsega seotud juhtumite lahendamine ja koostöö järelevalveasutustega.
 

Nõudmised kandidaadile:

 • Juriidiline kõrgharidus (magistrikraad võib olla omandamisel).
 • Tunneb avaliku sektori infoturbe põhimõtteid.
 • Head teadmised isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest ja kehtivatest tavadest.
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel (C1) ja inglise keele oskus kesktasemel (B2) ametialase sõnavara valdamisega ning soovitavalt vene keele oskus.
 • Analüütiline ja süsteemne mõtlemine, lahendustele orienteeritus ning koostöö ja kaasamise oskus.
 • Teadmised põhilistest operatsioonisüsteemidest ja oskus hinnata nende turvalisust.
 • Oskus läheneda erinevatele teemadele analüütiliselt ja süsteemselt.
 • Kasuks tuleb riigiteenistuse kogemus ja huvi kultuuripärandi valdkonna vastu.
 

Omalt poolt pakume:

 • Vastutusrikast ja mitmekülgset tööd.
 • Sõbralikku ja toetavat meeskonda.
 • Võimalust eneseteostuseks põneva valdkonna arendamisel.
 • Avalikus sektoris konkurentsivõimelist töötasu.
 

Vaata töökuulutust ka siit!

Kandideerijatel palume esitada motiveeritud avaldus ja elulookirjeldus (CV) digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 17.10.2018 e-posti aadressile info@muinsuskaitseamet.ee.

 

Lisainfo:
Merlin Peever
Kantselei juhataja-personalijuht
merlin.peever@muinsuskaitseamet.ee
640 3050

 

Veel uudiseid samal teemal

 Puitkatuste levik hoogustus uuesti 19. sajandi teisest poolest, kui hakati rohkem kasutama rehepeksumasinaid, sest selles pekstud õled ei sobinud enam katusekatteks. FOTO: Kersti Siim
14.02.2019

Talude katusetoetus tekitas suurt huvi

Muinsuskaitseamet jagab tänavu esmakordselt taluhoonete katuste taastamiseks toetusraha ja see on majaomanikes tekitanud väga elavat huvi. Kui seni on riik toetanud muinsuskaitse aluste talude korda tegemist, siis seekord võivad toetust küsida teisedki enne 1940. aastat ehitatud hoonete omanikud. Muinsuskaitseameti nõunik Kersti Siim tõdeb, et inimeste huvi on olnud üllatavalt suur. „Selline toetus on esmakordne ja tundub, et vajadus on põhjatu,” sõnab ta.

08.02.2019

Kultuurimälestiste omanikud saavad 1,4 miljonit eurot toetust

Muinsuskaitseamet eraldab tänavu kultuurimälestiste korrastamiseks 1,4 miljonit eurot. Toetust saavad nii pühakojad, kunsti- ja ehitismälestised kui ka muinsuskaitsealadel asuvad hooned. Vajadus toetustele on muinsuskaitsevaldkonnas jätkuvalt suur.