Sa oled siin

Tulekul on tuleohu teemaline veebinar

Tuleoht on üks olulisemaid riske, mis kultuuripärandit ohustab. Sageli arvatakse, et tulekahju on midagi, mis juhtub väga harva ning seetõttu alahinnatakse ka tulekahjude vältimiseks, aga ka tulega kaasnevate kahjude vähendamise jaoks tehtava töö tähtsust. Ometi on tulekahjud pärandobjektidel liigagi sagedased ning igal aastal hävib tules ohtralt kultuuriväärtuslikke objekte.

Parandamaks teadmisi tuleohuga seotud riskidest ning tutvustamaks võimalusi, kuidas pärandivaldkonnas oma valmisolekut tulekahjudega toimetulekuks parandada, korraldab Kultuuriväärtuste säilitamise ja restaureerimise rahvusvahelise uurimiskeskus (ICCROM) veebinari, kus tutvustatakse, kuidas erinevate valdkondade ja institutsioonidega koostöös korraldada õppusi, mis olulisel määral panustavad tuleohu vähendamisesse ja õnnetusejärgsesse toimetulekusse.

Veebinaril tutvustatakse 29. mail Muinsuskaitseametis toimunud lauaõppust „Muuseum põleb!“ ja arutletakse selle üle, milliseid meetmeid võiks tuleohu vähendamiseks kasutusele võtta.

Veebinar toimub reedel, 4. septembril Eesti aja järgi kell 15. Osalemine on kõigile huviliste tasuta. Täpsem info https://www.iccrom.org/lecture/heritage-and-pandemics-my-museum-fire

Veel uudiseid samal teemal

18.09.2020

Muinsuskaitseamet ootab kuni 30. septembrini toetuste taotlusi

Kuni kuu lõpuni on avatud Muinsuskaitseameti toetuste tähtajaline taotlusvoor. Toetust saab küsida kõikide mälestise liikide kohta (sh muinsuskaitseala ehitised). Ootame teie taotlusi Kultuurimälestiste registri kaudu või vastaval vormil hiljemalt 30. septembriks 2020.

Oktoobris avatakse ka omandireformi reservfondi taotlusvoor 2021, millest toetatakse omandireformi käigus tagastatud ehitismälestiste kordategemist.  Sinna saab taotlusi esitada ajavahemikus 10.-31. oktoober 2020.

Joonisel fragment Haapsalu vanalinna detailplaneerimisprojekti korrektuurist. Graafiline osa 1980 (ERA.T-76.1.5084)
17.09.2020

Konkurss kultuurimälestiste registri peaspetsialisti ametikohale

Otsime kolleegi kultuurimälestiste registri peaspetsialisti ametikohale. Tegu on asenduskohaga.

Kandideerida saab kuni 4. oktoobrini.