Sa oled siin

Tulekul on tuleohu teemaline veebinar

Tuleoht on üks olulisemaid riske, mis kultuuripärandit ohustab. Sageli arvatakse, et tulekahju on midagi, mis juhtub väga harva ning seetõttu alahinnatakse ka tulekahjude vältimiseks, aga ka tulega kaasnevate kahjude vähendamise jaoks tehtava töö tähtsust. Ometi on tulekahjud pärandobjektidel liigagi sagedased ning igal aastal hävib tules ohtralt kultuuriväärtuslikke objekte.

Parandamaks teadmisi tuleohuga seotud riskidest ning tutvustamaks võimalusi, kuidas pärandivaldkonnas oma valmisolekut tulekahjudega toimetulekuks parandada, korraldab Kultuuriväärtuste säilitamise ja restaureerimise rahvusvahelise uurimiskeskus (ICCROM) veebinari, kus tutvustatakse, kuidas erinevate valdkondade ja institutsioonidega koostöös korraldada õppusi, mis olulisel määral panustavad tuleohu vähendamisesse ja õnnetusejärgsesse toimetulekusse.

Veebinaril tutvustatakse 29. mail Muinsuskaitseametis toimunud lauaõppust „Muuseum põleb!“ ja arutletakse selle üle, milliseid meetmeid võiks tuleohu vähendamiseks kasutusele võtta.

Veebinar toimub reedel, 4. septembril Eesti aja järgi kell 15. Osalemine on kõigile huviliste tasuta. Täpsem info https://www.iccrom.org/lecture/heritage-and-pandemics-my-museum-fire

Veel uudiseid samal teemal

Ristipuu. Foto Pikne Kama
18.01.2021

Uuenenud ristipuude kaart ootab vabatahtlike täiendusi

Kutsume inimesi kontrollima, kas neile olulised ristipuud asuvad selleks loodud kaardil ja veenduma, et nende koordinaadid on õiged. Ristipuude asukohti näitav uuenenud kaardikiht on kättesaadav Maa-ameti kaardiserveri kaudu.

22.12.2020

Otsime oma meeskonda pärandihalduse osakonna juhatajat

Muinsuskaitseameti pärandihalduse osakond tegeleb nelja valdkonnaga – kaitsekorraldus, ruumiandmed, infosüsteemid, arhiiv. Nende valdkondade ja meeskonna juhtimise kõrval on osakonnajuhtajal oluline roll asutuse infoturbe, IKT ja arenduste koordineerimisel ning vedamisel.

Osakonnas töötab 13 inimest, kellele alates jaanuarist uut juhti otsime.