Sa oled siin

Uudised

Mais 2021 viidi Lehmjal arheoloogide juhendamisel läbi arheoloogilised eeluuringuid. Foto sündmuselt. Autor Mirjam Rääbis
15.07.2022

Selgus Põhja-Eesti muuseumite pärandihoidla arhitektuurivõistluse võistlustööde paremusjärjestus

Muinsuskaitseamet koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Riigi Kinnisvara ASiga korraldasid 2021. aasta kevadel  arhitektuurivõistluse, millega otsiti parimat ideekavandit Põhja-Eesti pärandihoidla hoonekompleksi rajamiseks Rae valda Lehmja külla. Tähtajaks laekus 22 ideekavandit, millest 20...
Sillamäe. Foto Muinsuskaitseamet
30.06.2022

Pikenes Sillamäe kaitsekorra avaliku väljapaneku tähtaeg

Muinsuskaitseamet algatas Sillamäe 1940.–50. aastatel rajatud linnatuumiku ja haldushoonete ansambli muinsuskaitsealaks tunnistamise menetluse. Kaitsekorra eelnõu on avalikul väljapanekul kuni 31. juulini 2022. Ootame kõikide asjaosaliste arvamusi ja kommentaare. Eelnõuga saab...
21.06.2022

Algas registreerimine suvekooli „ELAVAD VANALINNAD: energiatõhususest uuskasutuseni“

Muinsuskaitseameti ning Norra Kultuuripärandi ameti partnerprojekti „Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“ raames toimub 23.–26. augustil 2022 Valgas, Kuressaares ja Rakveres suvekool „ELAVAD VANALINNAD: energiatõhususest uuskasutuseni“. Ootame...
ERA.T-76.1.N-3202-2 Tallinna Raekoda (autor ja aasta teadmata)
15.06.2022

Uued klaas- ja filminegatiivide kaadrid said digitud

Kultuuriministeerium avaldas 2018. aastal tegevuskava „Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023“. Samal aastal hakkas Rahvusarhiiv koordineerima alamprojekti „Eesti fotopärandi digimine (klaas-ja filminegatiivid)“, millest võttis osa ka Muinsuskaitseameti arhiiv. Koostöös Rahvusarhiiviga digiteeriti...
Rakvere vanalinna kaitsetsooni detailplaneerimise eeltööd 1990. MKA arhiiv, ERA.T-76.1.9368
09.06.2022

Algab Rakvere muinsuskaitseala inventeerimine

13.-17. juunini võib Rakvere vanalinna muinsuskaitsealal märgata Eesti Kunstiakadeemia tudengeid, kes hooneid pildistades ja nendel olevaid detaile lähemalt uurides viivad läbi Rakvere muinsuskaitseala esmast inventeerimist, mis on eeltöö muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamiseks....
Kniga Marsova (Sankt-Peterburg 1766)
07.06.2022

Ootame arvamusi Supilinna kalmistu arheoloogiamälestiseks tunnistamise osas

Muinsuskaitseamet menetleb Supilinna idaosas asuva kalmistu arheoloogiamälestiseks tunnistamist. Ootame asjaosaliste arvamusi ja vastuväited mälestiseks tunnistamise ja sellele kaitsevööndi määramise kohta kirjalikult hiljemalt 8. juuliks 2022 e-posti aadressile info@muinsuskaitseamet....
Skulptuur Kivijüri on üks kolmest riikliku kaitse all olevast II maailmasõja sündmuste mälestamisega seotud kunstimälestisest. Kuna skulptuur ei asu matmispaigal, on kohaliku kogukonna algatusel olnud arutlusel selle liigutamine Tahkuna militaarmuuseumisse. Foto: Ilmar Anvelt, 2012. Vikipeedia
24.05.2022

Ajaloomälestistena on Eestis riikliku kaitse all sõjahauad

Sõjahauad on Eestis kaitse all ajaloomälestistena ning ebasobivas asukohas asuva sõjahaua ümbermatmist reguleerib Sõjahaudade kaitse seadus. II maailmasõja sündmuste mälestamisega seotuna on kunstimälestistena riigi kaitse all kolm Eesti autorite loodud kõrge kunstiväärtusega objekti....
Anita Staub
19.05.2022

Sillamäe muinsuskaitseala loomine ootab linlaste arvamusi 

Muinsuskaitseameti kokku kutsutud töörühm on avalike kaasamiskoosolekute toel saanud valmis muinsuskaitsealaks tunnistamise aluseks oleva õigusakti – kaitsekorra eelnõu, mis on 19.05.–30.06.2022 avalikul väljapanekul ja ootab linnarahva arvamusi. Muinsuskaitseala eesmärk ...
Tartu linnakindlustused 1732. aasta kaardil (EAA.995.1.6843)
17.05.2022

Algas avatud menetlus Tartu linnakindlustuse piiride ja andmete korrastamiseks

Käimas on avatud menetlus Tartu linnakindlustuste piiride ja andmete korrastamiseks.  Andmete korrastamise tulemusena koondatakse kõik linnakindlustustega seotud informatsioon kultuurimälestiste registris ühe numbri alla, lihtsustatakse mälestiste nimetust, korrigeeritakse mälestise...
17.05.2022

Värske muinsuskaitse aastaraamat võtab kokku möödunud aasta kultuuripärandi valdkonnas

Täna, 17. mail esitletakse Eesti Kunstiakadeemias värsket muinsuskaitse aastaraamatut. Kord aastas ilmuv kogumik annab ülevaate möödunud aasta olulisematest tegudest ja silmapaistvamatest inimestest muinsuskaitsemaastikul. Aastaraamatu kaanelugu jutustab seekord Pärsti mõisalasteaiast. “Mitmeid...

Lehed