Sa oled siin

Uudised

Tartumaa Muuseumi hoidla, ERM Fk 3046:404, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/et/museaalview/3902444
11.05.2022

Muuseumijuhtide ühispöördumine: kõige olulisematel kultuuriehitistel puudub investeeringuraha

Eesti muuseumijuhid allkirjastasid 10. mail ühispöördumise kultuuri-, rahandus- ja riigihalduse ministrile, milles juhitakse tähelepanu meie muuseumihoidlate kriitilisele seisule ja tungivale vajadusele leida vahendid pärandihoidlate rajamiseks. „Ajal, mil kriisideks valmistumine on olulisem...
03.05.2022

Jätkub Muinsuskaitseameti ja Norra Kultuuripärandiameti koolitusprogramm “Elavad vanalinnad”

Projekti “Ajalooliste linnasüdamete elavdamine kultuuripärandi kaudu” raames toimumub selle aasta kevadel kohalikele omavalitsustele, pärandi- ja ruumi valdkonna ekspertidele ja huvilistele suunatud koolitusprogramm “Elavad vanalinnad”. Kolm, erinevates linnades toimuvat koolituspäeva...
Paide linn 1683. aasta S. Waxelbergi kaardil. Näha on linnust ja vallikraavi, lisaks linna tänavate võrgustikku, mis on suuresti tänapäevani säilinud. EAA.5393.1.9 
29.04.2022

Ootame arvamusi Paides asuva asulakoha arheoloogiamälestiseks tunnistamise kohta

Muinsuskaitseamet menetleb Paide linna idaosas asuva asulakoha arheoloogiamälestiseks tunnistamist. Muinsuskaitseseaduse § 17 lõike 1 kohaselt ootame arvamusi ja vastuväited mälestiseks tunnistamise ja sellele kaitsevööndi määramise kohta kirjalikult hiljemalt...
Toetust saanud talu Hiiu maakonnas.
28.04.2022

Väärtusliku taluarhitektuuri toetused on jagatud

Selgunud on Eesti väärtusliku taluarhitektuuri toetamise taotlusvooru tulemused. Traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku omapära säilitamiseks ellu kutsutud voorust sai tänavu katusetöödeks toetust 18 eraomanikku. Toetuste kogusumma oli 200 000 eurot. Hindamiskomisjoni juhi,...
26.04.2022

26. aprillil toimuv seminar keskendub kultuuriväärtuste kaitsele kriisiolukorras

Teisipäeval 26. aprillil toimub Muinsuskaitseameti, Kultuuriministeeriumi, UNESCO ERK ja Kaitseministeeriumi koostöös seminar „Kultuuriväärtuste kaitse kriisiolukorras.“ Seminari peaeesmärk on olukorras, kus sõjalistes konfliktides meelega rünnatakse vastaspoole kultuuriväärtusi, tuua omavahel...
18.04.2022

Konkurss Saaremaa nõuniku ametikohale

Otsime oma kollektiivi Saaremaa nõunikku, kes korraldab maakonnas muinsuskaitse küsimusi. Suhtleb kodanike ja asutustega, nõustab ja konsulteerib muinsuskaitse valdkonnas, annab tööde tegemiseks lube ja tagab riikliku järelevalve. Sobival kandidaadil on: (Maastiku)arhitektuuri-, ehitus...
24.03.2022

Kandideeri koolitusele „How to Transform your Fundraising with Behavioural Science“

Muinsuskaitseamet, Motor ja National Arts Fundraising School kutsuvad kandideerima praktilisele ingliskeelsele koolitusele „How to Transform your Fundraising with Behavioural Science“. Koolituse käigus viiakse aprillist juunini läbi osalejate enda valikul ja vastavalt muuseumi vajadusele kokku viis...
Balti Museoloogiakool Narvas. 2021. Foto Mirjam Rääbis
22.03.2022

Algas kandideerimine Balti Museoloogiakooli

Avanenud on kandideerimine Balti Museoloogiakooli 2022, mis kannab seekord pealkirja „Dealing with Difficult Heritage in Museums“. Ootame kõigi huviliste taotlusi 22. aprillini, saatke julgelt oma taotlused teele, teema on äärmiselt põnev ja ootamatult aktuaalne! Juba 18. Balti riikide ühine...
17.03.2022

Euroopa muinsuskaitseasutuste juhid allkirjastasid deklaratsiooni, millega avaldatakse solidaarsust ja toetust Ukrainale

Ühisavalduses öeldakse, et lisaks tohututele inimkannatustele on Venemaa invasiooni tõttu ohus ka Ukraina kultuuripärand, ja nõutakse, et Venemaa järgiks Ukraina kultuuripärandit kaitsvaid konventsioone. 1954. aasta Haagi konventsioon ütleb, et mis tahes rahva kultuuripärandi kahjustamine tähendab...
14.03.2022

Konkurss kinnismälestiste inspektori ametikohale

Muinsuskaitseamet otsib meeskonnaliiget, kes teostaks järelevalvet kinnismälestiste üle.  Tööülesanded: Teostab riiklikku järelevalvet (sh koostab koostöös maakonnanõunikega ettekirjutusi) kinnismälestistel: veab eest ja haldab rikkumistega seotud tegevusi (mis eelnevad...

Lehed