Sa oled siin

Uudised

Fotol Pärnus Auli tänaval asuv ehitismälestisest elamu, mis sai toetust katusetöödeks. Hoone pärineb 18. sajandi I poolest. Foto Wikipedia
11.08.2022

Muinsuskaitseameti tähtajaline taotlusvoor on avatud

Muinsuskaitseametis algas tähtajaline taotlusvoor, kuhu on kuni 30. septembrini võimalik esitada taotlusi mälestiste korrastamiseks 2023. aastal. Mälestiste ja muinsuskaitsealal asuvate ehitiste restaureerimiseks, konserveerimiseks, hooldamiseks saavad toetust küsida mälestise omanik või valdaja...
Tartu linnakindlustused 1732. aasta kaardil (EAA.995.1.6843)
09.08.2022

Ootame huvilisi Tartu linnakindlustuste eelnõu avalikule arutelule

Kuni 16. juunini 2022 ootas Muinsuskaitseamet Tartu linnakindlustuste piiride ja andmete korrastamise avaliku väljapaneku raames kõikide asjaosaliste arvamusi. Nüüd on kokkuvõtete aeg. 16. augustil kell 16.00 toimub Tartu Ülikooli kohvikus (Ülikooli 20) avalik arutelu, kus arutleme üheskoos...
Karuste lauter Saaremaal
04.08.2022

Riik võttis kaitse alla kolm ajaloo- ning kaks arheoloogiamälestist

Kultuuriminister Piret Hartman tunnistas kultuurimälestisteks Jõekääru asulakoha, Sillamäe varauusaegse kalmistu ning Karuste, Muriste ja Altja külade ajaloolised rannalautrid. „Kõik viis mälestist on hindamatud ajalooallikad, mis aitavad paremini mõista ja tundma õppida kunagist...
19.07.2022

Esitleme eestikeelset tõlget raamatust "Kultuuripärandi riskijuhtimise juhend"

Muinsuskaitseametis on valmis saanud värske eestikeelne tõlge Kanada Konserveerimisinstituudi (CCI) ja ICCROMi ühisväljaandest „Kultuuripärandi riskijuhtimise juhend“. Juhendmaterjal on 2016. aastal välja antud käsiraamatu „The ABC method – A risk management approach to the conservation of...
Mais 2021 viidi Lehmjal arheoloogide juhendamisel läbi arheoloogilised eeluuringuid. Foto sündmuselt
15.07.2022

Selgus Põhja-Eesti muuseumite pärandihoidla arhitektuurivõistluse võistlustööde paremusjärjestus

Muinsuskaitseamet koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Riigi Kinnisvara ASiga korraldasid 2021. aasta kevadel  arhitektuurivõistluse, millega otsiti parimat ideekavandit Põhja-Eesti pärandihoidla hoonekompleksi rajamiseks Rae valda Lehmja külla. Tähtajaks laekus 22 ideekavandit, millest 20...
Mais 2021 viidi Lehmjal arheoloogide juhendamisel läbi arheoloogilised eeluuringuid. Foto sündmuselt. Autor Mirjam Rääbis
15.07.2022

Selgus Põhja-Eesti muuseumite pärandihoidla arhitektuurivõistluse võistlustööde paremusjärjestus

Muinsuskaitseamet koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Riigi Kinnisvara ASiga korraldasid 2021. aasta kevadel  arhitektuurivõistluse, millega otsiti parimat ideekavandit Põhja-Eesti pärandihoidla hoonekompleksi rajamiseks Rae valda Lehmja külla. Tähtajaks laekus 22 ideekavandit, millest 20...
Sillamäe. Foto Muinsuskaitseamet
30.06.2022

Pikenes Sillamäe kaitsekorra avaliku väljapaneku tähtaeg

Muinsuskaitseamet algatas Sillamäe 1940.–50. aastatel rajatud linnatuumiku ja haldushoonete ansambli muinsuskaitsealaks tunnistamise menetluse. Kaitsekorra eelnõu on avalikul väljapanekul kuni 31. juulini 2022. Ootame kõikide asjaosaliste arvamusi ja kommentaare. Eelnõuga saab...
21.06.2022

Algas registreerimine suvekooli „ELAVAD VANALINNAD: energiatõhususest uuskasutuseni“

Muinsuskaitseameti ning Norra Kultuuripärandi ameti partnerprojekti „Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“ raames toimub 23.–26. augustil 2022 Valgas, Kuressaares ja Rakveres suvekool „ELAVAD VANALINNAD: energiatõhususest uuskasutuseni“. Ootame...
ERA.T-76.1.N-3202-2 Tallinna Raekoda (autor ja aasta teadmata)
15.06.2022

Uued klaas- ja filminegatiivide kaadrid said digitud

Kultuuriministeerium avaldas 2018. aastal tegevuskava „Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023“. Samal aastal hakkas Rahvusarhiiv koordineerima alamprojekti „Eesti fotopärandi digimine (klaas-ja filminegatiivid)“, millest võttis osa ka Muinsuskaitseameti arhiiv. Koostöös Rahvusarhiiviga digiteeriti...
Rakvere vanalinna kaitsetsooni detailplaneerimise eeltööd 1990. MKA arhiiv, ERA.T-76.1.9368
09.06.2022

Algab Rakvere muinsuskaitseala inventeerimine

13.-17. juunini võib Rakvere vanalinna muinsuskaitsealal märgata Eesti Kunstiakadeemia tudengeid, kes hooneid pildistades ja nendel olevaid detaile lähemalt uurides viivad läbi Rakvere muinsuskaitseala esmast inventeerimist, mis on eeltöö muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamiseks....

Lehed