Sa oled siin

Uudised

ERA.T-76.1.N-3202-2 Tallinna Raekoda (autor ja aasta teadmata)
15.06.2022

Uued klaas- ja filminegatiivide kaadrid said digitud

Kultuuriministeerium avaldas 2018. aastal tegevuskava „Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023“. Samal aastal hakkas Rahvusarhiiv koordineerima alamprojekti „Eesti fotopärandi digimine (klaas-ja filminegatiivid)“, millest võttis osa ka Muinsuskaitseameti arhiiv. Koostöös Rahvusarhiiviga digiteeriti...
Rakvere vanalinna kaitsetsooni detailplaneerimise eeltööd 1990. MKA arhiiv, ERA.T-76.1.9368
09.06.2022

Algab Rakvere muinsuskaitseala inventeerimine

13.-17. juunini võib Rakvere vanalinna muinsuskaitsealal märgata Eesti Kunstiakadeemia tudengeid, kes hooneid pildistades ja nendel olevaid detaile lähemalt uurides viivad läbi Rakvere muinsuskaitseala esmast inventeerimist, mis on eeltöö muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamiseks....
Kniga Marsova (Sankt-Peterburg 1766)
07.06.2022

Ootame arvamusi Supilinna kalmistu arheoloogiamälestiseks tunnistamise osas

Muinsuskaitseamet menetleb Supilinna idaosas asuva kalmistu arheoloogiamälestiseks tunnistamist. Ootame asjaosaliste arvamusi ja vastuväited mälestiseks tunnistamise ja sellele kaitsevööndi määramise kohta kirjalikult hiljemalt 8. juuliks 2022 e-posti aadressile info@muinsuskaitseamet....
Skulptuur Kivijüri on üks kolmest riikliku kaitse all olevast II maailmasõja sündmuste mälestamisega seotud kunstimälestisest. Kuna skulptuur ei asu matmispaigal, on kohaliku kogukonna algatusel olnud arutlusel selle liigutamine Tahkuna militaarmuuseumisse. Foto: Ilmar Anvelt, 2012. Vikipeedia
24.05.2022

Ajaloomälestistena on Eestis riikliku kaitse all sõjahauad

Sõjahauad on Eestis kaitse all ajaloomälestistena ning ebasobivas asukohas asuva sõjahaua ümbermatmist reguleerib Sõjahaudade kaitse seadus. II maailmasõja sündmuste mälestamisega seotuna on kunstimälestistena riigi kaitse all kolm Eesti autorite loodud kõrge kunstiväärtusega objekti....
Anita Staub
19.05.2022

Sillamäe muinsuskaitseala loomine ootab linlaste arvamusi 

Muinsuskaitseameti kokku kutsutud töörühm on avalike kaasamiskoosolekute toel saanud valmis muinsuskaitsealaks tunnistamise aluseks oleva õigusakti – kaitsekorra eelnõu, mis on 19.05.–30.06.2022 avalikul väljapanekul ja ootab linnarahva arvamusi. Muinsuskaitseala eesmärk ...
Tartu linnakindlustused 1732. aasta kaardil (EAA.995.1.6843)
17.05.2022

Algas avatud menetlus Tartu linnakindlustuse piiride ja andmete korrastamiseks

Käimas on avatud menetlus Tartu linnakindlustuste piiride ja andmete korrastamiseks.  Andmete korrastamise tulemusena koondatakse kõik linnakindlustustega seotud informatsioon kultuurimälestiste registris ühe numbri alla, lihtsustatakse mälestiste nimetust, korrigeeritakse mälestise...
17.05.2022

Värske muinsuskaitse aastaraamat võtab kokku möödunud aasta kultuuripärandi valdkonnas

Täna, 17. mail esitletakse Eesti Kunstiakadeemias värsket muinsuskaitse aastaraamatut. Kord aastas ilmuv kogumik annab ülevaate möödunud aasta olulisematest tegudest ja silmapaistvamatest inimestest muinsuskaitsemaastikul. Aastaraamatu kaanelugu jutustab seekord Pärsti mõisalasteaiast. “Mitmeid...
Tartumaa Muuseumi hoidla, ERM Fk 3046:404, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/et/museaalview/3902444
11.05.2022

Muuseumijuhtide ühispöördumine: kõige olulisematel kultuuriehitistel puudub investeeringuraha

Eesti muuseumijuhid allkirjastasid 10. mail ühispöördumise kultuuri-, rahandus- ja riigihalduse ministrile, milles juhitakse tähelepanu meie muuseumihoidlate kriitilisele seisule ja tungivale vajadusele leida vahendid pärandihoidlate rajamiseks. „Ajal, mil kriisideks valmistumine on olulisem...
03.05.2022

Jätkub Muinsuskaitseameti ja Norra Kultuuripärandiameti koolitusprogramm “Elavad vanalinnad”

Projekti “Ajalooliste linnasüdamete elavdamine kultuuripärandi kaudu” raames toimumub selle aasta kevadel kohalikele omavalitsustele, pärandi- ja ruumi valdkonna ekspertidele ja huvilistele suunatud koolitusprogramm “Elavad vanalinnad”. Kolm, erinevates linnades toimuvat koolituspäeva...
Paide linn 1683. aasta S. Waxelbergi kaardil. Näha on linnust ja vallikraavi, lisaks linna tänavate võrgustikku, mis on suuresti tänapäevani säilinud. EAA.5393.1.9 
29.04.2022

Ootame arvamusi Paides asuva asulakoha arheoloogiamälestiseks tunnistamise kohta

Muinsuskaitseamet menetleb Paide linna idaosas asuva asulakoha arheoloogiamälestiseks tunnistamist. Muinsuskaitseseaduse § 17 lõike 1 kohaselt ootame arvamusi ja vastuväited mälestiseks tunnistamise ja sellele kaitsevööndi määramise kohta kirjalikult hiljemalt...

Lehed