Sa oled siin

Uudised

Skulptuur Kivijüri on üks kolmest riikliku kaitse all olevast II maailmasõja sündmuste mälestamisega seotud kunstimälestisest. Kuna skulptuur ei asu matmispaigal, on kohaliku kogukonna algatusel olnud arutlusel selle liigutamine Tahkuna militaarmuuseumisse. Foto: Ilmar Anvelt, 2012. Vikipeedia
24.05.2022

Ajaloomälestistena on Eestis riikliku kaitse all sõjahauad

Sõjahauad on Eestis kaitse all ajaloomälestistena ning ebasobivas asukohas asuva sõjahaua ümbermatmist reguleerib Sõjahaudade kaitse seadus. II maailmasõja sündmuste mälestamisega seotuna on kunstimälestistena riigi kaitse all kolm Eesti autorite loodud kõrge kunstiväärtusega objekti....
Anita Staub
19.05.2022

Sillamäe muinsuskaitseala loomine ootab linlaste arvamusi 

Muinsuskaitseameti kokku kutsutud töörühm on avalike kaasamiskoosolekute toel saanud valmis muinsuskaitsealaks tunnistamise aluseks oleva õigusakti – kaitsekorra eelnõu, mis on 19.05.–30.06.2022 avalikul väljapanekul ja ootab linnarahva arvamusi. Muinsuskaitseala eesmärk ...
Tartu linnakindlustused 1732. aasta kaardil (EAA.995.1.6843)
17.05.2022

Algas avatud menetlus Tartu linnakindlustuse piiride ja andmete korrastamiseks

Käimas on avatud menetlus Tartu linnakindlustuste piiride ja andmete korrastamiseks.  Andmete korrastamise tulemusena koondatakse kõik linnakindlustustega seotud informatsioon kultuurimälestiste registris ühe numbri alla, lihtsustatakse mälestiste nimetust, korrigeeritakse mälestise...
17.05.2022

Värske muinsuskaitse aastaraamat võtab kokku möödunud aasta kultuuripärandi valdkonnas

Täna, 17. mail esitletakse Eesti Kunstiakadeemias värsket muinsuskaitse aastaraamatut. Kord aastas ilmuv kogumik annab ülevaate möödunud aasta olulisematest tegudest ja silmapaistvamatest inimestest muinsuskaitsemaastikul. Aastaraamatu kaanelugu jutustab seekord Pärsti mõisalasteaiast. “Mitmeid...
Tartumaa Muuseumi hoidla, ERM Fk 3046:404, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/et/museaalview/3902444
11.05.2022

Muuseumijuhtide ühispöördumine: kõige olulisematel kultuuriehitistel puudub investeeringuraha

Eesti muuseumijuhid allkirjastasid 10. mail ühispöördumise kultuuri-, rahandus- ja riigihalduse ministrile, milles juhitakse tähelepanu meie muuseumihoidlate kriitilisele seisule ja tungivale vajadusele leida vahendid pärandihoidlate rajamiseks. „Ajal, mil kriisideks valmistumine on olulisem...
03.05.2022

Jätkub Muinsuskaitseameti ja Norra Kultuuripärandiameti koolitusprogramm “Elavad vanalinnad”

Projekti “Ajalooliste linnasüdamete elavdamine kultuuripärandi kaudu” raames toimumub selle aasta kevadel kohalikele omavalitsustele, pärandi- ja ruumi valdkonna ekspertidele ja huvilistele suunatud koolitusprogramm “Elavad vanalinnad”. Kolm, erinevates linnades toimuvat koolituspäeva...
Paide linn 1683. aasta S. Waxelbergi kaardil. Näha on linnust ja vallikraavi, lisaks linna tänavate võrgustikku, mis on suuresti tänapäevani säilinud. EAA.5393.1.9 
29.04.2022

Ootame arvamusi Paides asuva asulakoha arheoloogiamälestiseks tunnistamise kohta

Muinsuskaitseamet menetleb Paide linna idaosas asuva asulakoha arheoloogiamälestiseks tunnistamist. Muinsuskaitseseaduse § 17 lõike 1 kohaselt ootame arvamusi ja vastuväited mälestiseks tunnistamise ja sellele kaitsevööndi määramise kohta kirjalikult hiljemalt...
Toetust saanud talu Hiiu maakonnas.
28.04.2022

Väärtusliku taluarhitektuuri toetused on jagatud

Selgunud on Eesti väärtusliku taluarhitektuuri toetamise taotlusvooru tulemused. Traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku omapära säilitamiseks ellu kutsutud voorust sai tänavu katusetöödeks toetust 18 eraomanikku. Toetuste kogusumma oli 200 000 eurot. Hindamiskomisjoni juhi,...
26.04.2022

26. aprillil toimuv seminar keskendub kultuuriväärtuste kaitsele kriisiolukorras

Teisipäeval 26. aprillil toimub Muinsuskaitseameti, Kultuuriministeeriumi, UNESCO ERK ja Kaitseministeeriumi koostöös seminar „Kultuuriväärtuste kaitse kriisiolukorras.“ Seminari peaeesmärk on olukorras, kus sõjalistes konfliktides meelega rünnatakse vastaspoole kultuuriväärtusi, tuua omavahel...
18.04.2022

Konkurss Saaremaa nõuniku ametikohale

Otsime oma kollektiivi Saaremaa nõunikku, kes korraldab maakonnas muinsuskaitse küsimusi. Suhtleb kodanike ja asutustega, nõustab ja konsulteerib muinsuskaitse valdkonnas, annab tööde tegemiseks lube ja tagab riikliku järelevalve. Sobival kandidaadil on: (Maastiku)arhitektuuri-, ehitus...

Lehed