Sa oled siin

Uuringud

 
Muinsuskaitseameti tellimusel on koostatud mitmeid kultuuripärandit puudutavaid uuringuid ja inventeerimisi. Viimaste aastate töödega on võimalik tutvuda kodulehel, varasemad uuringud ja kodulehel osaliselt esitatud materjalid on täismahus kättesaadavad Muinsuskaitseameti arhiivist. Vaata lisaks ka muinsuskaitset ja muuseue käsitlevate teadustööde konkurssi premeerituid töid.

 

Eesti 20. sajandi väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs 

Kultuuriministeeriumi tellimusel kaardistati Eesti 20. sajandi arhitektuur. Projekti eesmärgiks oli välja selgitada 20. sajandi arhitektuuri paremik ning seda väärtustada ja kaitsta. Projekti kohta saab pikemalt lugeda siit.

Pealkiri Koostaja Aasta
20. saj palvemajade alusuuring (PDF) Anneli Randla 2012
20. saj Eesti maakoolimajad (PDF) Sandra Mälk 2012
20. saj Eesti vallamajad (PDF) Hanno Talving 2012
20. saj Eesti raudteejaamad (PDF) Leele Välja 2013

 

Linnade ja maakondade inventeerimine

 
Pealkiri Koostaja Aasta
Võru vanalinna inventeerimine. Seletuskiri (PDF) Aigar Needo 2011
Võru vanalinna inventeerimine. Ankeedid (PDF) Aigar Needo 2011
Valga vanalinna inventeerimine (PDF) Kristo Kooskora 2012
Lihula vanalinna inventeerimine (PDF) Kristo Kooskora 2013
Rakvere vanalinna inventeerimine (PDF) Kristo Kooskora 2013
Haapsalu vanalinna inventeerimine 1 (PDF) Kristo Kooskora 2014
Haapsalu vanalinna inventeerimine 2 (PDF) Kristo Kooskora 2014
Paide vanalinna muinsuskaitseala hoonestuse inventeerimine-eksperthinnangud (PDF) Pille Virsalu, Mirjam Averin 2008
Kilingi-Nõmme arhitektuuripärandi analüüs. Ettepanekud mälestisteks ja miljööaladeks (PDF) Leele Välja 2006
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala avatäidete inventeerimine (PDF) Benita Martsoo, Nele Hanson 2009
Pärnu linna muinsuskaitseala laienduse vaidlusaluse piirkonna inventeerimine ja määratlemine (PDF) Leele Välja 2005
Pärnu maakonna ehitismälestiste väärtuspõhine hindamine (PDF) Epp Lankots, Leele Välja 2013
Sillamäe kavandatava muinsuskaitseala inventeerimine (PDF) Kristo Kooskora 2015-2016

 

Temaatilised alusuuringud

 
Pealkiri Koostaja Aasta
Eesti raudteejaamade inventariseerimine (PDF) Martin Jänes, Urmas Oja 2003-2004
Eesti piimandushoonete inventariseerimine: Järvamaa (PDF) Martin Jänes, Urmas Oja 2005
Eesti piimandushoonete inventariseerimine: Lääne-Virumaa (PDF) Martin Jänes, Urmas Oja 2007
Saaremaa tuulikute eksperthinnangud mälestise tunnuste väljaselgitamiseks ja ettepanekud riikliku kaitse alla võtmiseks (PDF) Kersti Siim 2009
Eesti 20. sajandi sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs. Pilootprojekt - Rae vald (PDF) Robert Treufeldt 2013
Saare maakonna militaarobjektide ekspertiis (PDF) Endel Püüa 2006
Kirikute tornikiivrite ankurdamisvajadus. Uuringu lõpparuanne (PDF) Ain Pihl, Juhan Kilumets 2015
Tekstieelsete hauaplaatide kataloog (1.67 MB, PDF) Mari Loit, Kaire Tooming 2003

Eraomandis oleva kinnismälestise hoidmine. Uuringu lõpparuanne (PDF)

Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia 2014
Eesti ratasristid. Kataloog. I osa (5.63 MB, PDF) Pille Arnek 2015
Riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamine. Uuringu lõpparuanne (PDF) Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia 2016
Pühakodade kivimüüride niiskuskahjustused ja sooldumine. Aruandeid vaata kirikute andmebaasist (peamiselt Saare- ja Läänemaa kirikud - nt Karja, Kaarma, Valjala, Pöide, Püha, Kihelkonna, Muhu, Ridala, Karuse, Kirbla jne) Tallinna Tehnikaülikool alates 2005

Looduslike pühapaikade inventeerimise aruanded

   

Muuseumivaldkonna uuringud

Pealkiri Koostaja Aasta

Muuseumide ja elamuskeskuste tuntuse ja maine uuringu aruanne (1.17 MB, PDF)

Kantar Emor 2023

Muuseumide päranihoidlate teenuste eelanalüüs (PDF)

Civitta 2022
Eesti materiaalse etnograafiapärandi kogumine, kasutamine ja säilitamine Eesti muuseumides. Uuringu aruanne (PDF) ja uuringu kokkuvõte (PDF) Tartu Ülikooli etnoloogia osakond 2021
Muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuring. Uuringu aruanne (PDF) ja uuringu kokkuvõte (PDF) AS EMOR 2018
Eesti muuseumide külastajate kvalitatiivse uuringu kokkuvõte  (PDF) Rakendusliku Antropoloogia Keskus 2020

 

Munsuskaitsealade kaitsekordade koostamise alusuuringud

Muinsuskaitseala
Kuressaare kaitsekorra alusuuringud
Tallinna kaitsekorra alusuuringud
Rebala kaitsekorra alusuuringud
Sillamäe kaitsekorra alusuuringud
Viljandi kaitsekorra alusuuringud
Tartu kaitsekorra alusuuringud

Pärnu kaitsekorra alusuuringud

Haapsalu kaitsekorra alusuuringud
Võru kaitsekorra alusuuringud
Lihula kaitsekorra alusuuringud

Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse valdkonna lõputööd 

Tööd on kättesaadavad siin.

Kultuuripärandi teadlikkuse uuring ehk pärandibaromeeter (Ernst & Young Baltic, Norstat Eesti), 2023